[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Penser slår tillbaka
Av: Thorbjörn Spängs - Dagens Nyheter - 6 februari 1992

Finansmannen Erik Penser stämmer nu Nordbanken för det sätt på vilket banken tog ifrån honom kontrollen över Nobel Industrier förra året. Erik Penser kräver ett skadestånd på 3,8 miljarder, kronor plus ränta.

Advokat Björn Edgren på advokatfirman Vinge blir finansmannens ombud i den process som nu väntar.
   Björn Edgren säger till DN att Erik Penser inte hade någon som helst möjlighet att värja sig när statliga Nordbanken under ett timslångt möte den 23 augusti i fjol tvingade till sig finansmannens företagsimperium. Priset Nordbanken betalade var en symbolisk krona per bolag, totalt fyra kronor.
   I stämningsansökan som lämnades in till Stockholms tingsrätt på onsdagsmorgonen ( T 159-92 ) ger Björn Edgren följande bild från förhandlingsrummet på banken:
  "Styrkeförhållandet mellan avtalsparterna - på ena sidan en statlig bank med föregivet stöd från bankvärlden i övrigt, regering och tillsynsmyndighet och på andra sidan en fysisk person - överraskningsmomentet, tidspressen. Nordbankens hotelser om omedelbar konkurs och skandalisering, frånvaron av juridiskt biträde för Erik Penser är omständigheter som gör avtalet oskäligt."

Hotelser
- Inför hotet om konkurs och skandalisering hade Penser inte så mycket att välja på än att skriva under, konstaterar Björn Edgren.
   Björn Edgren vill inte säga vem eller vilka, som uttalade hotelserna under mötet.    Alternativen till vilka som skulle uttalat hotelserna om skandalisering är också begränsade. Vid mötet den 23 augusti deltog förutom Erik Penser själv Nobels VD Anders Carlberg. Nordbankens ordförande Björn Wahlström, Nordbankens vice VD Lars Thunell och bankens advokat Göran Ekdahl, som anslöt sig en bit in i diskussionen.
   - Under de kommande tingsrättsförhandlingarna kommer det dock klart att framgå vem sagt vad i rummet. Det som har hänt är en unik händelse i den "civiliserade affärsvärlden; säger Björn Edgren.
    Erik Penser var så skakad av det som utspelades i rummet att han under en paus i diskussionerna passade på att ringa sin hustru för att berätta vad som pågick.  

Bantning
Förklaringen till Nordbankens framfart i förhandlingarna är de miljardlån banken lämnat, till Erik Penser och hans bolag. Sammantaget uppgick bankens krediter och garantier gentemot "Penserintressen" vid den aktuella tidpunkten till omkring 10 miljarder kronor.
   Finansbolagskrisen 1990 medförde att Nordbankens vice ordförande Jacob Palmstierna ville diskutera Pensergruppens lån i banken. Palmstierna träffade också vid flera tillfällen Penser som uppgav sig ha förståelse för en bantning av engagemangen.

Inflytande
Under tiden förvärrades läget i ett av Pensers bolag, finansbolaget Gamlestaden. Björn Wahlström fick kalla fötter och kontaktade i början av vecka 39 Nobel chefen Anders Carlberg och krävde ett sammanträffande. Mötet skulle ske den 23 augusti klockan 13.30. Carlberg ombads ta med sig Erik Penser.
   Några dagar senare undertecknades ett avtal mellan ett bankkonsortium bestående av fjorton banker, Gamlestaden, Nobel Industrier och Erik Pensers helägda holdingbolag Yggdrasil. Avtalet innebär en rekonstruktion av Gamlestaden och Nobel Industrier.
   - I sammanhanget bör det framhållas att såväl finansdepartementet som finansinspektionen genom Allan Larsson respektive Anders Sahlén utövade inflytande i förhandlingarna, konstaterar Björn Edgren.

Thorbjörn Spängs

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida