[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]

Penser tvingas lämna allt
Av Dan Magnerot - Dagens Nyheter - 27 augusti 1991

Epoken Erik Penser är slut. Den gångna helgens hårda och dramatiska förhandlingar tvingade honom till slut att lämna allt.

- Penser är utblottad. Han är trött, slut, färdig och har ingenting kvar, inte en krona på fickan. Och han har, lämnat alla sina uppdrag med omedelbar verkan. Det iskalla beskedet gav Nordbankens styrelseordförande Björn Wahlström på måndagens allvarstyngd presskonferens. Han tillade:
- Nu behöver han säkert vila.

I bankens händer
Framtiden för Pensers bolag, och då framför allt Nobel Industrier, ligger nu i Nordbankens händer. Det är Nordbanken som tagit över allt Penser ägde, bland annat Pensergruppens samtliga aktier i Nobel Industrier.
  - Vi tar nu över ledarrollen för Nobels rekonstruktion. Ansvaret för Nobels framtid ligger hos oss. Vi ska utse en ny styrelse och så snart det är möjligt kalla till en extra bolagsstämma, sade Björn Wahlström.
  
På presskonferensen framgick det tydligt att förhandlingarnas huvudsyfte varit att rädda försvars- och kemikoncernen Nobel och i förlängningen jobben för bortåt 30000 anställda. Penser-krisen blev till slut en nationell angelägenhet.
   Det markerades ytterligare av att det inte var bankledningen utan finansinspektionens generaldirektör Anders Sahlén som ledde presskonferensen.
  - Det är mycket som har stått , på spel. Inte minst landets internationella anseende som industrination. Krisen i finansbolaget Gamlestaden blev en industripolitisk angelägenhet eftersom Nobel drogs in och allvarligt hotade dess verksamhet och jobben för de anställda. Men nu tror jag att den fortsatta utvecklingen i Nobel är säkerställd. Och vi har visat att det gick förhandlingsvägen. Det är mycket glädjande att vi lyckades, säger Sahlén.
   Sahlén, liksom Nordbankens man i förhandlingarna, vice VD Lars Thunell, säger att denna lösning var den enda möjliga.
   - Alternativet hade varit konkurs för alla Pensers bolag, inklusive Nobel.
   Erik Penser tvingas lämna, ifrån sig samtliga aktier i Nobel, Yggdrasil och" aktierna i alla andra bolag i Pensergruppen till, Nordbanken. Helgens uppgörel­se Innebär dessutom i huvuddrag följande:
•Ett antal banker under ledning av Nordbanken och S-E-Banken tar över ansvaret för att avveckla finansbolaget Gamlestaden, vars akuta finansiella problem med mångmiljardförluster är upphovet till hela krisen inom Pensergruppen. Avvecklingen ska ske under ordnade former, som det heter.
• Nobel frikopplas från allt engagemang bolaget haft i Gamlestaden.
•Bankerna tar också på sig ansvaret att skjuta till det kapital som behövs för att säkerställa Nobels fortlevnad. Det handlar här om åtskilliga miljarder kronor.

Posten går in
Huvudansvaret vilar på Nordbanken, som varit såväl Nobels som Erik Pensers och hans holdingbolag Yggdrasils största kreditgivare. Nordbankens styrelseordförande Björn Wahlström säger att Nobel ska rekonstrueras.
   Närmare besked är utlovade till i dag, tisdag. Då ska uppgörelsen offentliggöras i sin helhet. Då ska det också klargöras hur många miljarder Penser-kraschen kan komma att kosta de inblandade bankerna.
   För att statliga Nordbanken ska klara av sitt åtagande tvingas den till en nyemission på fem miljarder kronor. Emissionskursen blir 37 kronor. Posten har lovat att teckna sig för cirka hälften av beloppet och det statliga investmentbolaget Fortia står som garant för resten. Inom Nordbanken hoppas man dock på att även kunna locka till sig privat kapital och bland intresserade investerare nämns försäkringsbolaget Skandia.
   Stora ommöbleringar är också att vänta i Pensergruppens bolag. I hans holdingbolag Yggdrasil, Nobels huvudägare, är redan en ny ordförande efter Erik Penser utsedd - advokat Göran Ekdahl. I Nobel ska en ny styrelse utses och med den kommer med all säkerhet en ny verkställande ledning att ta över. En extra bolagsstämma ska sammankallas så snart det är praktiskt möjligt.
   Epoken Erik Penser är alltså slut. Eller som Björn Wahlström uttryckte det på måndagen:
   - De snabba löparna från 80-talet är slut. Nu är det maraton som gäller i näringslivet.

Dan Magnerot

Dagens Nyheter
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida