[Hemsida] [Skicka vykort]


Penningtvättskandalen i Swedbank
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2020-04-09

Under åren mellan 2016 och 2019 var Birgitte Bonnesen VD för Swedbank. Nu har den amerikanska advokatbyrån Clifford Chance slagit fast att flera av Bonnesens och styrelsens uttalande om Swedbanks misstänkta penningtvättsaffärer var direkt felaktiga mellan oktober 2018 och februari 2019.

Mer än 370 miljarder kronor i misstänkta transaktioner passerade Swedbank bara under åren 2014 -2019. Det fastslår bankens egen advokatrappport. På måndagen den 23 mars 2020 stoppade banken tidigare VD:n Bonnessens miljonfallskärm.

- " Clifford Chanses rapport bekräftar bilden av ett misslyckande. Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder ägare och samhälle har rätt att ställa," säger Swedbanks nye ordförande Göran Persson i ett pressmeddelande som jag tagit del av.

Swedbank kan även att komma att sänka utdelningen. Banken kan även agera mot den förre VD:s Michael Wolf, efter att ha dragit in den tidigare VDn:s Birgitte Bonnesens avgångsvederlag, säger Göran Persson i ett uttalande till journalisten Birgitta Forsberg på Svenska Dagbladet (SvD 2020-03-24)

Den amerikanska advokatbyrån rapport pekar bland annat ut de tre tidigare VD:arna under åren 2007-2019 för att ha bidragit till bankens misslyckanden med att notera risker med högriskkunderna i Baltikum. Advokatutredningen pekar på att de uttalanden som Birgitte Bonnesen gjorde hösten 2018, om att banken inte hade problem med penningtvätt, inte stämde skriver Birgitta Forsberg i SvD.

Som en direkt konsekvens av rapporten beslutade banken att frysa avgångsvederlaget till den tidigare VD:n Birgitte Bonnessen, redan den 23 mars, skriver Jan Almgren och Mathias Ståhle i Dagens Industri ( DI 2020-03-24). Bonnesens skulle annars ha fått en fallskärm på 26 miljoner kronor.

Rapporten slår fast att penningtvätten inte var ett olycksfall i arbetet, eller att Swedbank är ett stackars offer för kriminella, kommenterar Andreas Cervenka i DI. Han menar att när Jens Henriksson, när den nuvarande VD:n för Swedbank, pratar om oacceptebel kultur är det ganska magstarkt.

Rapporten kan läsas som ett obduktionsprotokoll av en bank som förlorat sin själ, skriver Cervenka. En bank som utåt gärna förmedlar bilden av ett helylleföretag med sunda värderingar men som i själva verket fungerat som en clearingcentral för allsköns ljusskygga individer som behövt hjälp med att gnugga bort blodfläckar från sina sedlar.

Finansinsinpektionen har nu dömt ut rekordhöga böter till Swedbank. Swedbank ska betala 4 miljarder i sanktionsavgift för brister i hanteringen av penningtvätt i Baltikum. Beslutet som fattades av Finansinspektionens styrelser innebär svenskt rekord i penningtvättsböter.

- Det är synnerligen allvarligt att banken vid flera tillfällen undanhöll information från FI som skulle ha visat på allvaret och omfattningen av problemen, säger Erik Thedéen, generaldirektör för svenska Finansinspektionen (FI) . Myndighetens kritik sträcker sig upp till högsta koncernledningen i den svenska storbanken.

- Vår undersökning visar att den svenska ledningen inte hanterade riskerna för penningtvätt i den baltiska verksamheten på ett effektivt sätt. Ett stort ansvar faller på ledning, säger Erik Thedéen till Svenska Dagbladet.

Ett viktigt skäl till de höga böterna är nya regler. Fi har i dag rätt att döma ut sanktionsavgifter på upp till en tiondel av bankens intäkter på koncernnivå.

Min egen reaktion, som författare och skribent i finansrätt, är att nu har äntligen myndigheterna vaknat skyldigheten att agera mot bankerna massiva maktmissbruk, som tidigare kunna ske utan att någon reagerat. Påföljderna mot bankkunderna som fick passera under både bankkrisen 1987 - 1993 och 2007 - 2009 blev uppenbara utan att det blev någon reaktion överhuvudtaget hur de svenska bankerna agerar mot sina kunder.

Under bankkrisen 1987 - 1993 skyllde bankerna sina egna tillkortakommande på sina kunder som resulterade i en halv miljon arbetslösa och att 60.000 skötsamma företag fick sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna, medan bankerna kunder fortsätta att kvittera ut sina bonusar och slapp alla straffpåföljder. Vad som händer under nästa bankkris vet ingen. Men min förhoppning är att man nu gör allt för att rädda företagen när det är bankkris i Sverige nästa gång.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida