[Hemsida] [Skicka vykort]


Stormvarning
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 16 sept. 2018

När den svenska bankkrisen inträffade i Sverige (1987 - 1993) fick den självförvållande svenska krisen förödande effekter för både den svenska ekonomin och för allmänheten. 60.000 skötsamma företag fick vara med och betala vad krisen kostade. Medan de flesta svenska storbankerna gick relativt oskadda ur krisen.

När investmentbanken, den amerikanska banken Lehman brothers, gick i konkurs för 10 år sedan år 2008, spred sig finanskrisen över hela världen. De som levt med bägge kriserna menar att risken för en ny bankkris nu är överhängande beroende på övervärderade tillgångar i bland annat i form av bland annat överbelånade bostäder och kommersiella fastigheter.

I Sverige 2018 ser bankerna inte så mycket starkare ut innan Lehman Brothers kraschade för 10 år sedan. Då var Swedbank och SEB var nära att gå omkull efter en vettlös expansion i Baltikum skriver ekonomijournalisten och författaren Birgitta Forsberg i Svenska Dagbladet ( SvD 2018-09-15 ).

I sin bok: "Fritt fall. Spelet om Swedbank" (Ekerlids förlag) skriver Birgitta Forsberg att de svenska bankerna knappast har lärt sig något vad som händer när det råder en svensk eller global bankkris.

I samband med att Lehmans Brothers kraschade passade Swedbank på att jaga tillväxt och höga vinster tillsammans med SEB i Baltikum och Ukraina, skriver Forsberg i sin bok. Snart skulle både Lettland och Ukraina kollapsa. Ovanpå detta satt Swedbank och lånade upp pengar på korta löptider - mitt i en finanskris. Den gången var Swedbank i akut behov av hjälp - och fick det.

Riksgälden, Riksbanken och regeringen lanserade det ena räddningspaketet efter det andra . Tjänstemännen och politikerna betonade att de hjälpte hela branschen, inte en enskild bank. Men sanningen är att de framför allt hjälpte Swedbank. Utan svenska skattebetalarnas hjälp hade Swedbank gått i konkurs. En sanning som tystades ner från alla håll.

Svenskarnas skulder har ökat lavinartat sedan bankkrisen 1987 - 1993. En kris som jag skrivit om i min bok: "Från bankkris till börskris" ( 2003) Den svenska bankkrisen är den svåraste ekonomiska krisen som drabbat Sverige. Bankkrisen fick stora ekonomiska påföljder, som företagarna och hela svenska folket fick betala tillbaka. På grund av den krisen ökade statsskulden med astronomiska tusen miljarder. Räntan steg till 500 procent.

Nu varnar tunga ekonomer för en ny kris. I världens rikaste länder har skulderna sedan den senaste krisen ökat från 235 till 265 procent av BNP. I Sverige har skenade bostadslån gjort att skulderna ökat ännu mer - från 229 procent till 275 procent enligt Finansinspektionens senaste stabiliseringsrapport. Enligt Bloomberg News är svenska bostäder mer än 60 procent övervärderade.

Kapitalförvaltaren Steve Eisman vad den som förutsåg den bolånekris som orsakade finanskraschen i USA för tio år sedan när Lehman Brothers kraschade. Steve Carell gör rollen som baseras på Eisman i den mycket sevärda filmen "The big short" som finns tillgänglig på Netflix. Det mest chockerade för hans del under denna kris var att tillsyningsmyndigheterna inte gjorde något. De försökte inte ens skydda husägarna utan bara bankerna.

Det var precis vad som hände under den värsta krisen i Sveriges historia 1987 - 1993, när staten och bankerna i stället för att rädda företagen, tillät bankerna att säga upp krediterna för sina skötsamma kunder - lägga beslag på alla företagens tillgångar genom olika "skräpkreditföretag" - trots att det var bankerna och svenska politiker som själva orsakade krisen.

"Vi tänker inte använda skattebetalarnas pengar för att rädda Lehman Brothers" , meddelade finansminister Hank Paulson när Lehman Brothers stod inför konkursens brant. Men det var precis vad den svenska staten när det var bankkris i Sverige.

De svenska krisbankerna kunde fortsätta som vanligt, och berika sig själva med stöd från staten på sina kunders tillgångar, under den tidigare svenska bankkrisen genom garantera bankernas fortlevnad. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Oskyldiga företagare tvingades begära skuldsanering, trots att det var staten och bankerna som var skyldiga till deras obeståndssituation.

Den fråga som återstår att besvara är när nästa bankkris inträffar, vilken ingen vet. Men, vad vi redan vet, är att den också kommer att drabba både Sverige och resten av Europa. Vi vet också att denna kris är överhängande och vilka som kommer att drabbas.

Det blir i första hand de bolånetagare som köpt sina bostäder alldeles för dyrt och inte längre kommer att ha råd att bo kvar och fastighetsspekulanter som borde sälja av nu, innan krisen inträffar och räntan stiger.

Företagare borde också se om sitt hus innan de får se sina krediter indragna som kommer att straffas när räntan stiger och krisbankerna börjar säger upp krediter när de åter befinner sig i samma obeståndssituation, som så många gånger tidigare.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!
Skampåle för rättvisans skull


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida