[Hemsida] [Skicka vykort]


Vem mördade Ivar Kreuger?
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 12 juli 2018

En av världens mest kända finansmän, svensken Ivar Kreuger, blev mördad den 12 mars 1932. Att han verkligen blev mördad kan jag själv konstatera efter att ha läst de flesta av den litteratur som finns i ämnet. Vad och vem som i så fall låg bakom mordet frågar sig fortfarande många.

Advokaten och författaren Magnus Ullman, som skrivet den senaste boken i detta ämne: Ivar Kreuger 1880 - 1932, Bokförlaget Magnus Ullman, 2018.

Själv har jag skrivit om konsekvenserna av Kreugerkoncernens konkurs för alla aktieägare och företagare i flera av mina böcker och jämfört detta med vad som hände allmänheten och 60.000 skötsamma företagare under den största svenska bankkrisen 1987 - 1993, i min första bok om bankkrisen där jag också jämförde med vad som skedde Kreugerkraschen, med titeln: Från bankkris till börskris.

Jag är således inte ensam att betrakta mordet på Ivar Kreuger som ett rent beställningsmord, även om det aldrig kunnat bevisas - vem som mördade Kreuger - och vem som gav mördaren själva uppdraget.

I boken Kreugermordet presenterar författaren Lars-Jonas Ångström fakta och slutledningar som leder fram till ett entydigt svar på vad som orsakade Ivar Kreugers död där han kunde konstatera att "Det var inte självmord. Det var ett mord"

Boken Trippelmordet handlar om det trefaldiga mordet på Ivar Kreuger: det fysiska mordet, karaktärsmordet och rånmordet. I ett avslutande kapitel tar författaren och förläggaren Jan Gillberg - utifrån ett kontrafaktiskt perspektiv upp frågan vad som hade hänt "om Ivar Kreuger hade fått leva."

Författaren Nicola Majstrovics bok; Sanningen bakom Kreugerkraschen. Så fälldes en svensk gigant", är resultatet av 12 års sökande efter svaret på frågan om Kreuger var en bedragare som begick självmord, eller en hederlig affärsman som mördades.

Vad har då Magnus Ullman att tillföra till all tidigare litteratur i samma ämne ? De frågor som han bland annat vill besvara i boken är om det var rätt att kalla Kreuger för svindlare ? hur Kreugers relationer till de ledande inom familjen Wallenberg ? Hur gick det sedan för de stora Kreugerbolagen ? Vad var det som väckte den sovjetiska statsledningens hat mot och fruktan för Ivar Kreuger ?

Uppfattningen att Ivar Kreuger aldrig gjort sig skyldig till några av de brott han påståtts har utförligen dementeras av nästan samtliga moderna forskare som skrivit böcker om Kreuger. Det finns inget skäl för Ivar Kreuger att förfalska obligationer eller gjort sig skyldig till andra brott har i dag frånfallits från flertalet Kreugerforskare, skriver Ullman.

När det gäller Kreugers relation till familjen Wallenberg, gick häradshövdingen Marcus Wallenberg d.ä. otvivelaktigt fram med stor hänsynslöshet, efter mordet på Kreuger, för att berika sig själv och sin bank, både efter Kreugerkraschen och i andra sammanhang;

Men det var, om uttrycket tillåts, skriver Magnus Ullman, något "renligt" med hans hänsynslöshet. Vad denna renlighet bestod i kan nog vare sig jag allmänheten eller alla de aktieägare som orättfärdigt drabbade av Kreugerkraschen inte hålla med om.

Det är för många välkänt att de konkursförfaranden som skedde i samband med den stora Kreugerkraschen 1932 och den svenska bankkrisen 1987 - 1993 är det sämsta tänkbara förfarandet om man vill ha ut ett rimligt pris för tillgångarna i ett företag. Försäljningen av de stora aktieposterna efter mordet på Ivar Kreuger skedde brådstörtat, både under hand och via Stockholmsbörsen. Det var ju betydande aktieposter som nu skulle avyttras.

Hur gick det sedan för de stora Kreugerbolagen SCA, Ericsson, Tändsticksbolaget, Grängesbergsbolaget, Boliden och Hufvudstaden, frågar sig Ullman. Det är för många välkänt att ett konkursförfarande är det sämsta tänkbara förfarande om man vill ha ut ett rimligt pris för tillgångarna i ett företag.

Inget av dessa stora företag var på obestånd. Aktierna i SCA hade inte belånats och upptogs i konkursbouppteckningen till ett värde av 28 miljoner kronor, i dagens penningvärde motsvarande 900 miljoner. I dag är, trots att Ericsson för närvarande genomgår en allvarlig kris, börsvärdet 180 miljarder kronor. Boliden börsintroducerades 1952.Börsvärdet är i dag 78 miljarder kronor.

Tändsticksbolaget hade grundat av Ivar Kreuger 1917 och noterades året därpå på Stockholms fondbörs. År 1930 stod Tändsticksbolaget för 60 procent av världens hela tändsticksproduktion. Fastighetsbolaget Hufvudstaden var då som nu i allt väsentligt inom de centrala delarna av Stockholms City. Börsvärdet på Hufvudstaden är i dag 27 miljarder kronor

Vem var det då som kunde har mördat Ivar Kreuger? Svaren har varierat mellan ledande personer i Wallenbergssfären, amerikanska investerare eller ryska kommunistpartiet. Magnus Ullmans friskriver Wallenbergsfären för att ha planerat detta mord.

Hans tes var att det kunde ha varit den ryske envåldshärskare Josef Stalin som beordrat mordet när han inte längre kunde sälja sina tändstickor till Frankrike Italien, Polen eller Tyskland på grund av Ivar Kreugers monopol och ekonomisk hjälp till dessa länder. Ryssland hade 1914 haft betydande export av tändstickor , främst till Polen och Tyskland.

Sovjetunionen var under denna epok, närmast ett skräckvälde, skriver Magnus Ullman. Den ryska statsledningen, med Stalin i spetsen, och deras fruktan för Ivar Kreuger, och planer på att röja honom ur vägen , grundade sig också på det faktum att Ivar Kreuger och han koncern med framgång lyckades låna ut mycket betydande belopp till främst Frankrike, Tyskland och Polen och på samma sätt till Italien. Detta utgör, enligt Magnus Ullman ett starkt motiv för Josef Stalin att "likvidera" Ivar Kreuger eftersom Ryssland som vid denna tidpunkt var i stort behov av utländskt kapital inte längre kunde sälja tändstickor till dessa länder.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!
Skampåle för rättvisans skull


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida