[Hemsida] [Skicka vykort]


"Fattigpensionärer"
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 9 maj 2018

Minst 231.500 pensionärer i vårt land har så pass låga pensioner att de måste klassas som fattiga i vårt land, skriver Mary Mårtensson i en stor artikel i Aftonbladet (AB 2018-05-05) , utan att hon analyserar hur det kan komma sig. Avbildad Mats Lönnerblad

Låt mig därför förklara vad som har hänt som orsakat denna misär för många av Sveriges pensionärer vilket jag redan har förklarat i flera av mina böcker. Senast i boken Pyramidspel (2009) under rubriken: "Svikna pensionssparare."

Det beror på att socialdemokraterna - under deras långa maktinnehav - och även senare betraktat pensionsspararnas pengar, som svenska statens egna tillgångar, som de kan använda efter eget gottfinnande när Sverige av olika anledningar befinner sig i kris, vilket skett flera gångar under årens lopp, utan att dessa pengar - vare sig redovisats eller betalats tillbaka - till pensionsspararna, när Sverige kommit på fötter igen.

Senast detta skedde var när socialdemokraterna satte sig i förhandlingar med oppositionen under slutet av bankkrisen i början av 90-talet. De partier man tidigare bekämpade under den infekterade ATP-striden i mitten på 50-talet , gav man nu till och med rätten att upphäva det gamla omdiskuterade pensionssystemet. Det påstods att att det gamla ATP-systemet inte skulle klara framtidens krav. När den direkta orsaken är att socialdemokraterna under tidens gång, tillåtit sig att åderlåta hela det svenska pensionssystemet.

Trots de ekonomiska effekterna av den dåvarande våldsamma bankkrisen skulle ATP-avgiften, med bara en liten höjning av avgiften mycket väl kunnat klara framtiden. Men det ville inte den dåvarande statsministern Carl Bildt och bankminister Bo Lundgren höra talas om, eftersom det då skulle bli offentligt hur stora de verkliga förlusterna var på grund av bankkrisen, som orsakade en företagsdöd av gigantiska mått, bland på grund av det meningslösa försvaret av den fasta växelkursen och höjningen av den svenska räntan till 500 procent (!)

Försäkringskassan har också kunnat konstaterat hur överskottet i pensionssystemet under 2007 minskade från 100 till 18 miljarder kronor. Med det nya systemet kommer även yngre personer bli "fattigpensionärer." Göran Persson konstaterade i en intervju för några år sedan att "det vi har gjort inte kommer att vara populärt 20 år när de som pensioneras ser vad vi har gjort."

Hela ATP-systemet uppgick vid systemets avskaffande till cirka 750 miljarder kronor. En gigantisk summa som politikerna efter bankkrisen 1987 - 1993 vill fortsätta att plundra för att kunna återbetala en del av den stora statsskuld som bankkrisen åstadkom.

Den gången var det statsminister Göran Persson som verkställde den fortsatta stölden av pensionärernas pengar, genom att i två omgångar föra över sammanlagt 258 miljarder från ATP-fonderna till statskassan. Pengar som han senare lovade återbetala.

Är det löftet som han nu försöker infria genom att vår nuvarande statminister Stefan Löfvén vill överföra 600 kronor i ökning av pensionerna för de sämst ställda i samhället som skulle kosta 4 miljarder kronor ?

I så fall borde han dubbla summan och åtminstone se till att betala ut 1.200 kronor när det gäller höjningen av pensionerna och samtidigt be om ursäkt för Göran Persson tilltag att lägga beslag på pensionärerna pengar, utan att hittills betala tillbaka ett öre ! Den summan skulle kosta 8 miljarder kronor, men måste betraktas som en relativt liten återbetalning, om man ser hur mycket pengar som försvann.

Den fråga jag ställer är varför PRO som är Sveriges största pensionärsförbund med cirka 350.000 medlemmar reagerar och räknar ut hur mycket pengar den socialdemokratiska regeringen "stulit" från pensionärerna från 1950-talet och framåt.

Inte heller Sveriges Pensionärsförbund som bytt namn till SPF Seniorerna verkar reagera för hur pensionsspararnas pengar gått förlorade, till annat än de var avsedda för. När tänker dess bägge organisationer reda ut varför pengarna försvann och varför nuvarande pensionärer som arbetat och gjort rätt för sig hela sitt liv inte skall ha rätt att disponera sina egna insparade pengar och tvingas leva på bidrag ?

Den fråga som jag också ställer mig är hur riksdagsledamöter som är väl medvetna vad regeringen ställt till med och därför tillåtits sig att skapa ett eget pensionssystem - med avgångsvederlag som den vanliga löntagare bara kan drömma om ? Kanske vill Stefan Löfvén svara på denna fråga ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!
Skampåle för rättvisans skull


Böcker från Mats Lönnerblad:
Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida