[Hemsida] [Skicka vykort]


Dash for Cash (Sno hit med stålarna)
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 16 okt. 2016

Med ett eget lokalkontor i Stockholm - har Royal Bank of Scotland (RBS) - nu fått lära sig av de svenska storbankerna hur man skall göra - när man själv befinner sig i en obeståndssituation - och behöver höja sin egen kapitaltäckningsgrad, och för att på nytt komma på fötter igen genom att beslagta sina kunders tillgångar. Det är ingen vacker bild som RBS visar upp.

Jag har ju själv - i 8 av mina böcker (se nedan) - visat upp, både hur den svenska finansfamiljen Wallenberg kunde berika sig själva - under Kreugerkraschen - på alla de svenska fastighets - och börsbolag, som den internationelle finansmannen Ivar Kreuger byggt upp både i Sverige och utomlands, redan i min första bok; "Från bankkris till börskris" (2003). Företag som Wallenbergfamiljen, genom sin egen bank; Stockholms Enskilda Bank, lade beslag på, sedan Ivar Kreuger blivit mördad på sitt hotellrum i Paris den 11 mars 1932.

År 2016 firade Wallenbergs maktbolag Investor 100-årsjubeleum på Grand Hotel i Stockholm den 15 oktober under pompa och ståt - en lyxfest där Kungen och Drottningen var närvarande.

Under alla år har ingen lyckats att sätta stopp för dessa plundringar som då skedde och fortfarande sker i Sverige, som gjorde att Wallenbergarna genom sin egen bank lyckas komma över värdefulla tillgångar, på de tidigare aktieägarnas bekostnad, trots alla böcker av mig och andra som skrivits i detta ämne.

I mina många debattinlägg i svensk dags - och fackpress och mina böcker har jag under ett kvarts sekel visat hur den svenska bankkrisen 1987- 1993 är den svåraste kris som någonsin drabbat Sverige och svenska företagare när 60.000 livskraftiga företag beslagtogs och plundrades av bankerna. Bankkrisen fick stora ekonomiska påföljder för företagen i Sverige. Det slutade med att hela svenska folket fick vara med och betala tillbaka för bankernas vårdslösa spekulationer och utlåning. På grund av krisen 1987 - 1993 ökade statsskulden i Sverige med astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta. Tiotusentals företag försvann. 400.000 människor kastades ut i arbetslöshet.

Andras böcker i detta ämne försvarar de svenska bankernas och regeringens agerande under bankkrisen. Jag visar med mina böcker - vad som faktiskt hände - när jag redogjorde för vilka som borde ha ställts till svars. På det sätt som jag beskriver hela händelseförloppet, vad som skett från bankkris till börskris, och vilka konsekvenser bankkrisen fått för både den svenska allmänheten och företagen, får man klart för sig att den svenska ekonomiska historien upprepar sig.

Det var 83 år tidigare som Kreugerkraschen ägde rum. Många aktieägare i Sverige och utomlands förlorade alla sina besparingar när de svenska bankerna och några av den tidens mäktigaste finansmän ensidigt nedvärderade alla tillgångar i den svenska Kreugerkoncernen, som man sedan kunde beslagta, för en spottstyver.

Det var starka krafter inom bankvärlden både i Sverige och utomlands som ville förhindra att Ivar Kreugers världsmonopol med hjälp av det svenska framgångsrika Swedish Match som ville komma åt Kreugerkoncernens mycket stora tillgångar. Detta ansåg man sig kunna åstadkomma genom att utsätta koncernen för en likviditetspress, undanröja dess ledare och passa på medan han var i Paris och sedan hota respektive oskadliggöra tänkbara efterträdare. Vi såg samma mönster i Sveriges bankkris 1987-93 då bankernas och staten nedvärderade säkerheterna för företagarens banklån så lånen kunde sägas upp och företagen beslagtas. Nu avslöjas samma mönster igen i RBS efter den globala bankkris som skakade världen sedan Lehmankraschen 2008.

Vid början av detta år 2016 införde EU metoden bail-in i sin nya bankkrishanteringslag. Den tillåter att bankerna kan ta sina kunders kontotillgångar att snabbt skaffa kapital till krisbankerna. Det innebär att företagen kan sättas i kris ännu snabbare än med uppsägning av lånen, så vid nästa bankkris är det åter företagskunderna som kommer att plundras för att betala bankernas förluster.

Själv har jag arbetat som egen företagare sedan 1966, men blev av med alla mina företag som jag själv skapat och utvecklat. Det skedde under den svenska bankrisen 1987 - 1993. Jag processade då mot de svenska banker som felaktigt sagt upp mina krediter. Det slutade med att jag förlorade i alla rättsinstanser. Då stämde jag om på nytt och gjorde upp i godo med de banker jag tidigare processat mot.

Sedan tänkte jag om; Jag skolade om mig till självständig handelsagent år 2000, utan några egna anställda, blev författare, debattör och skribent i finansrätt. Tillsammans med andra företagare som plundrats av bankerna var jag med och startade Bankrättsföreningen i Sverige, som försvarar företagarnas rättigheter mot bankerna där jag fortfarande är ordförande.

Jag tog också över ordförandeskapet i Sveriges Bankkunders Riksförbund som försvarar konsumenter mot bankerna. Jag blev vald till vice ordförande för Medborgarrättsrörelsen i Sverige där jag fortfarande är aktiv som vice ordförande och arbetar där för att Sverige skall respektera äganderätten och Den Europeiska Konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Det var först genom Sveriges medlemskap i EU 1995, som denna konvention, trots de svenska politikernas motvilja, nu ingår i den svenska lagstiftningen och alla länder inom EU.

När jag läser om hur RBS tillåter sig att i beslagta 12.000 kunders tillgångar, är det som att höra ett eko vad som hände för ett kvarts sekel sedan i Sverige och vad som skedde under den hemmagjorda svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Vi måste ändra styrkeförhållandet mellan banker och deras kunder. Vi måste ha en ordentlig lagstiftning i Europa som hindrar bankerna att upprepa de missgrepp de redan gjort sig skyldiga till genom att nedvärdera och beslagta sina kunders tillgångar, utan att vare sig regeringar eller några politiker hittills reagerat som de borde.

Banker måste brytas upp för att tvingas återgå till att bli beroende av sina företagskunder som enbart affärsbanker. De måste med en full genomförd bankdelning tvingas avskilja hela den spekulationsverksamhet, investeringsbankverksamheten, som de idag mest inriktar sig på och som drar in dem i kriser deras vanliga kunder får betala.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges bankkunders riksförbund

Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!r>
 Hemsida