[Hemsida] [Skicka vykort]


Bankernas avtalsbrott
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 3 maj 2016

Det ställs ytterst höga krav på domarens objektivitet och det får inte råda några som helst tvivel på och misstankar om jäv eller opartiskhet från domstolen när domstolarna skall pröva avtalsbrott mellan banker och företag.

Vid domstolsprövning handlar de flesta tvister i domstol mellan svenska banker och företag om bankernas avtalsbrott i samband med indragna krediter - under pågående avtalsperiod - åligger det bankerna att bevisa att säkerheterna för deras företagskunder har försämrats.

Precis som i skattemål verkar domstolarna tillämpa ”omvänd bevisbörda” vilket vare sig i det ena eller andra fallet är förenat med svensk eller internationell rätt. Orsaken till orättfärdiga uppsägningar av krediter som hittills drabbat de svenska företagen med full kraft i samband med de svenska storbankernas allt sämre resultat, brukar vara storbankernas vårdslösa utlåning.

När tvistemålen mellan bankerna och de företag som drabbas skall prövas i domstol gäller inte längre några vare sig muntliga eller skriftliga avtal. Skriftliga kreditlöften från bankerna åsidosätts. Erhållna byggnadskreditiv gäller inte längre. Svenska domstolar tillåter bankerna att strunta i både muntliga och skriftliga förpliktelser.

Därför är det inte så konstigt, att en våg av raseri sveper fram under landet, varje gång de svenska storbankerna drabbas av en ny obeståndssituation som både drabbar den svenska allmänheten och företagare och andra som orättfärdigt får alla sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna, utan att någon reagerar. Svenska företagare är fogliga, enligt min uppfattning alltför fogliga, men blir lika förbannade varje gång de drabbas av bankernas kris.

Varför ? Jo, för att ingen av bankerna behöver ta ansvar för vad de ställer till med. De har vid varje tillfälle det är bankkris i vårt land svikit många skötsamma företagare som har liten eller ingen chans alls att påverka bankernas beteenden mot sina kunder.

Några varningar vad som håller på att ske ges inte heller. Bankerna behöver inte ens upprätta kontrollbalansräkningar när de är på obestånd och de revisionsrapporter som lämnas är ofta missvisande, vilket jag redan dokumenterat i mina 8 böcker.

Företagen är det ingen som bryr sig om. Alliansen och Socialdemokraterna verkar inte bry sig. På något annat sätt enda recept att lösa bankkrisen än att ställa statliga garantier till bankernas förfogande och tillåta uppsägning av krediter verkar inte finnas./p>

I den nya bankkrisen som snart kan återuppstå vill socialdemokraterna nu återinföra skatter som är direkt skadliga för svensk ekonomi, när det är bristen på företagskapital och felaktiga uppsägningar av krediter, som är det största problemet för både svenska företag och Sverige.

Både bankkrisen och globaliseringen visar tydligt att både Europa och Sverige behöver en ny aktiv näringspolitik. Bankernas avtalsbrott och rådande kreditåtstramningar har precis som under den förra krisen, orsakat ett massivt marknadsmisslyckande i Sverige.

Med den nya banklagen som trädde ikraft i Sverige den 1 februari 2016 kommer det inte ens gå att överklaga när de svenska bankerna är på obestånd nästa gång, trots att regeringen hävdar motsatsen.

Det räcker med att bankernas derivat inte längre är säkra för att det inte längre skall gå att överklaga uppsagda krediter i svensk domstol - enligt den nya banklagen - som jag redan visat i mina tidigare artiklar som redan hunnit drabba både Italien och Spanien.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009



Tack besöket och välkommen åter!r> Hemsida