[Hemsida] [Skicka vykort]


Bankernas långivare flyr
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 17 mars 2016

Kaoset med den nya bankkrishanteringen bara fortsätter. När bankernas långivare försvinner har Mario Draghi och ECB börjat mata Europas banker med sked. Skall Finansutskotten i Sverige och Europa att äntligen få slut på guldregnet över banker och besluta sig för att bankdelningsförslag ?

När hela EU införde Cypernmodellen för bankkrishanteringen destabiliserades hela det europeiska banksystemet i ett slag. Det är orsaken till att den desperate Europeiska centralbankchefen Mario Draghi skruvade upp hastigheten sedelpressarna den 10 mars.

I paketet ingick att börja ge ut fyraåriga lån med negativ ränta till Europas storbanker för att ersätta den obligationsmarknad som Draghi och EU stängde ned med införandet av Cypernmodellen. Det anser Mario Garbi, chef banken Sistema och tidigare medarbetare till Draghi, i en intervju den 12 mars i den italienska TV-kanalen La7.

När Cypernmodellen infördes i hela Europa i början på året, var det inte bara många insättare som blev oroliga. Även bankernas långivare försvann från marknaden för obligationer. De ville helt enkelt inte riskera att få sina pengar beslagtagna för att täcka bankernas förluster när det blev möjligt att använda "bail-in" (eller på byråkratsvenska: "skuldreduktionsverktyget"). Den nya lagen för bankkrishantering gör att varken privatpersoner eller institutioner vill se sina pengar exproprierade för att "rädda en bank" och de ställer därför inte längre upp som bankernas långivare.

Draghis motdrag var att den 10 mars sätta igång en särskild fyraårig utlåning till bankerna kallad TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operations) för att fylla tomrummet när bankernas långivare försvann. Det var just detta Garbi sa i TV: "Det ultimata syftet med Draghis program för kvantitativa lättnader är den fyraåriga lånetiden, som ersätter den finansiering genom obligationer som försvann p.g.a. bail-in."

Garbi är expert på obligationsmarknaden som tidigare chef för obligationshandelsplattformen MTS och nuvarande chef för Banca Sistema. Han känner också Mario Draghi, som då denne var chef på finansministeriet 1997 utsåg Garbi till medlem i ministeriets grupp av ekonomiska rådgivare.

Officiellt hävdar ECB, och hela flocken av bankekonomer som ständigt sköter kommentarerna i media, att Draghis sedeltryckning är till till för att öka inflationen och öka bankernas utlåning till företagen. Men det är inte det det handlar om. Under ett år har ECB tryckt sedlar genom sina kvantitativa lättnader och köpt bankernas värdepapper för 713 miljarder euro, men bankerna har inte använt dessa pengar för att finansiera den reala ekonomin eller för att sätta ungdomar i arbete. Krediterna till ickefinansiella företag har minskat under samma tid inom Eurozonen med 0,7 procent! Sedan den senaste bankkrisen har bankerna inte velat öka denna utlåning. De behöver snabbare pengar för de har för många surdegar gömda i sina böcker, vilka varken har kommit upp till ytan eller skrivits av. Och nu behöver de pengar från ECB för att deras långivare skrämts bort.

Med ECB:s negativa ränta är det spararna som får betala för att hålla bankerna flytande. Samtidigt är det de som skall betala nästa bankkris. När ECB träder in som bankernas långivare, blir det inte som svenske riksgälddirektören Hans Lindblad säger, att "långivare och ägare" skall betala nästa bankkris i stället för staten. ECB är nämligen en "systemviktig finansiell institution" och har därför precis som på Cypern 2013 prioritet när en bank krisar.

Tillsammans med andra gökungar kommer ECB att lägga beslag på de pengar som finns kvar i varje krisbank. Förutom på det lilla ägarkapitalet kommer förlusterna vid en bankkris därför i huvudsak att betalas av bankkonton och banksparobligationer för privatpersoner och företag, samt av staten som betalar det mesta av bankgarantin och dessutom kan tvingas till nya räddningspaket.

Vad allt detta bevisar är det hopplösa konkurstillståndet för hela finanssystemet. I denna situation är det oursäktligt av regeringarna att tillåta att det fylls på en enda dag till. Megaspekulanternas kasinoekonomi måste omedelbart stängas och ersättas med ett system med bankdelning enligt Glass-Steagall! Valresultat i Tyskland 2016-03-13 visar att, om inte kursen läggs om, så kommer den bankstyrda ekonomiska politiken skapa så mycket missnöje med de etablerade partierna att fascistiska strömningar åter kan väckas till liv.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida