[Hemsida] [Skicka vykort]


Ansvarslösa huvudmän
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 6 dec. 2015

Vad är en huvudman är det nog många som frågar sig när dom ser denna rubrik. Det vanliga begreppet "huvudman" är en förvaltningsrättslig term för en statlig myndighet, kommunal förvaltning, eller annan liknande organisation som har ansvaret för en viss verksamhet.

Men ordet "huvudman" är ett mycket vidare begrepp. Den som har huvudansvaret för att de svenska bankerna sköter sig verksamhet är egentligen bankens styrelse. Men om banken inte längre lever upp till dessa krav, slipper bankstyrelsen och VD:n i regel ifrån allt ansvar. Det blir i stället den svenska regeringen som bestämmer - vad som skall hända med bankerna - när de, som så ofta händer, är på obestånd.

Regeringen som plötsligt blir huvudman för de svenska storbankerna - har redan visat sig inte klara av denna uppgift - eftersom man väljer att låta bankerna försätta sina kunder i konkurs, i stället för att själva ställa in sina betalningar.

När den svenska regeringen tar över allt ansvar för bankerna kan vad som helst hända. Som en extra bonus till den bankledning som misskött sig i grunden tillåter de dessutom bankerna att dela ut mycket generösa avgångsvederlag till krisbankernas ledning och tillåter bankerna att säga upp krediter även för de kunder som alltid har skött sina åtaganden och låter de bolag som inte vill finna sig försvinna in i statliga "skräpkreditföretag".

För dem som på så sätt får alla sina tillgångar beslagtagna, som inte vill finna sig i denna krishantering, försätts snabbt i både företagskonkurs, och om det vill sig riktigt illa i personlig konkurs. De ansvarslösa huvudmän inom regeringen, med Carl Bildt som statsminister och Bo Lundgren som bankminister i spetsen, som tillåter detta förfaringssätt prisar sig själv för att ha lyckats rädda bankerna och deras aktieägare från bankrutt, i den största interna bankkris Sverige någonsin skådat skryter till om med om vad de har åstadkommit.

En annan form av huvudman är bolag som vill in på nya marknader och använder sig av både handelsagenter och återförsäljare för att nå framgång. Handelsagenten är egentligen skyddad enligt både EU:s direktiv och svensk lag. Men det brukar inte hindra de huvudmän som anlitat agenten att försöka säga upp avtalen, om det går alldeles för bra. Eftersom huvudmannen själv gärna vill överta den marknad och de kunder som agenten skapar. När det gäller återförsäljare finns det fortfarande inte någon bra lagstiftning i Sverige som skyddar återförsäljaren från huvudmannens godtycke.

En huvudman som gärna hjälper till att försöka försätta skötsamma företag är den statliga Industrifonden som är utsedd av regeringen för att främja utvecklingsbara företag. Ett sådant företag är System 3R, som var ett av de företag som tog strid mot bankerna och gjorde upp i godo, i stället för att försätta företaget i konkurs när några riskvilliga kapitalister försökte överta företaget utan att betala en krona.

Kuppen lyckades också; med god hjälp av den statliga Industrifonden. Bankerna som inte förlänge en rullande krediterna för System 3R tvingades fick tilll slut betala ut ett ansenligt skadestånd till grundaren och entreprenören Börje Ramsbro.

Ramsbro använde sedan dessa pengar till att processa mot den statliga Industrifonden. Hur det går i denna tvist är ännu inte klarlagt, men svaret på denna fråga kommer den 17 december då domen kommer i Stockholms tingsrätt.

Huvudmannaskapet för domarkåren, borde utövas av domarna själva, men sker i praktiken genom domstolsverket. Sedan detta skedde har den största reformen någonsin inträffat i Sverige, som gör det lättare för domstolarna att minska antalet mål.

Det sker helt enkelt att införa prövningstillstånd redan i andra rättsinstans. Den som behandlas fel redan i första instansen risker numera att förlora målet utan att få det ordentligt prövat. Några protester mot detta förfaringssätt har ännu inte skett eftersom Advokatsamfundet själva inte reagerat tillräckligt mot denna för Sverige så negativa reform.

Nya Karolinska är ett annat fiasko för huvudmannen som är Stockholms Läns Landsting. I det fallet ville den borgliga regeringen stoppa upphandlingen som bara hade en anbudsgivare. Men finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) fortsätter att försvara sig med att försöka avfärda all kritik, trots att bygget redan är ett miljardfiasko av sällan skådat slag.

När det gäller statliga Vattenfalls övertagande av Nuon är detta ännu ett bevis på hur statliga företag skyddas av staten. Ingen har ännu ställts till svars eftersom även staten var inblandad genom bland annat Maud Olofsson (C) som gav affären sin välsignelse. Vattenfall som tidigare alltid varit ett lönsamt företag tvingas nu att ställa in sina utdelningar till staten.

Mitt förslag till att råda bot mot de stora hot som både makthavare inom regeringen och statliga och kommunala tjänstemän gör sig skyldiga till genom maktmissbruk är att införa tjänstemannaansvaret på nytt i Sverige som försvann i mitten av sjuttiotalet.

En lagstiftning som inte följs i vare sig offentlig upphandling eller in statliga företags vilda expansionsplaner borde bestraffas och inte belönas. Samma sak gäller när staten skyddar bankerna på bankkundernas bekostnad. Borde det inte vara dags att ställa ansvarslösa huvudmän till svars för vad de ställer till med ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida