[Hemsida] [Skicka vykort]


Från kris till katastrof
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 3 dec. 2015

Efter den största bankkrisen i Sveriges historia (1987 - 1993) tvingades de svenska storbankerna att acceptera hårdare kapitaltäckningskrav, vilket inte hindrade några av de svenska bankerna att göra om samma misstag på nytt. Först i Baltikum och sedan - - under den senaste bankkrisen - som i Sverige blev fullt påtaglig 2008 då svenska staten tvingades på nytt gå in och garantera de svenska storbankernas överlevnad.

Genom den stora flyktingströmmen som främst drabbar Sverige och Tyskland hotas landet nu av en ekonomisk katastrof. Sverige och Tyskland är ett av de få länder som hittills tagit sitt självklara ansvar, genom att inte stänga ute de asylsökande - som flytt från krig och misär - genom att leta sig till Europa, för att försöka skapa sig en ny och bättre framtid.

Katastrofen som politikerna fortfarande inte insett vidden av, består i att Sverige inte på något sätt förberett sig vare sig administrativt eller ekonomiskt för att flyktingarna själva och deras anhöriga skall kunna skapa sig den sysselsättning som är nödvändigt för att de själva skall kunna försörja sig.

Vad som nu sker är att majoriteten av både asylsökande och allt fler ensamkommande barn, bara "förvaras" i vårt land. De får vänta i åratal på permanenta uppehållstillstånd, utan att de talar språket eller behärskar de elementära kunskaper, som krävs för att hitta sin utkomst i ett modernt industrisamhälle.

Risken för en ny våldsam skuldbubbla i Sverige är dessutom större än någonsin. De svenska kreditvolymerna ökar långt mer än den reala tillväxten. Det slår också Lundaprofessorn Lars Jonung fast i en ny uppsats "Krasch, boom, krasch ? Den svenska kreditcykeln." Det krävs inte någon fantasi för att måla upp en hotfull framtid för vårt land. Alla de historiskt sätt nödvändiga ingredienserna för en kommande finanskris finns på plats. Det är forskarna överens om.

För både småsparare och fondförvaltare finns det anledning att se om sitt hus. Lars Jonungs rapport visar författarna hur beroende svenska banker fortfarande är av utländsk finansiering. Tänk om dessa finansieärer börjar tycka att Sverige är lite väl läskigt och gradvis på nytt börjar sänka krediterna. Men svårast av allt är att försöka förstå varför Riksbanken inte tar sitt samhällsansvar, åtminstone till dess att någon annan gör det kommenterar Henrik Mitelman Jonungs rapport i Dagens Industri (DI 2015-12-01)

Vad som hänt i Sverige efter bankrisen 1987 - 1993 är att majoriteten av de största svenska börsbolagen nu är utlandsägda. De svenska riskapitalbolagen fortsätter att dränera vårt land på utvecklingsbara företag, som sedan snabbt försvinner till utlandet. Den fråga som då uppstår är vem som skall se till att alla flyktingar som kommer till Sverige får en dräglig tillvaro, när politikerna inte brytt sig om att tillse att Sverige har de resursen som krävs ?

Först när paniken satte in på allvar blev det legitimt att diskutera nivån på det svenska flyktingmottagandet. Sverige har inte någon möjlighet att försörja alla som kommer till vårt land, eller tillgodose de bostäder som behövs.

Den flyktingvåg som vi nu ser är bara en bråkdel av det asylmottagande som skulle ha blivit följden om partiernas egen politik har blivit verklighet.

Vad flyktingkrisen och den ekonomiska verkligheten visar hos oss är att inte ens vårt svenska välfärdssamhälle numera inte längre är förskonad från fullt synlig misär. Vi tvingas se utblottade migranter tigga på våra gator och torg för att överleva. Den höga arbetslösheten bland våra ungdomar håller i sig. En politiskt orolig och våldsam omvärld har tvingat miljontals människor på flykt som vare sig Sverige eller Tyskland ensamma kan hantera.

Min uppfattning vad som krävs i vårt land är att börja prioritera sysselsättningen på nytt. Det räcker inte längre med att rädda bankerna på allmänhetens och företagens bekostnad som vi redan sett under de tre senaste bankkriserna både i Sverige och vårt närområde. Det är bara företagen som kan skapa det välstånd som behövs, för att vi skall ha råd att bevara vårt välfärdssamhälle.

Varför försvarar då inte regeringen företagarna när bankerna är på obestånd ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida