[Hemsida] [Skicka vykort]


Affärsänglar är inga änglar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 24 nov. 2015

Uppfinnaren och entreprenören Karl-Erik Neuman är en av de personer som har stor erfarenhet hur de så kallade "affärsänglarna" agerar i både Sverige och utomlands. De är drakar, anser han, och tillägger att i USA säger man "dragons and sharks" när han intervjuas i Dagens Industri av Gustaf Tapper. (DI 2015-11- 24) efter det att han nyligen genomfört sitt livs affär.

Karl-Erik Neuman har bildat ett bolag tillsammans med världens största försvarsindustri Lockheed Marin. Boeing och Airbus har redan beställt robotar i det nya bolaget. Men det nya företaget och fabriken hamnar inte i Sverige utan i Förenade Arabemiraten.

I artikeln betonar han, att riskkapitalister behövs, men det var fel att göra om statliga Industrifonden till ett vinstdrivande statligt riskkapitalbolag i stället för som tidigare ett finansbolag med mjuka krediter.

"Att affärsänglarna inte är några änglar" tror jag också innovatören och entreprenören Börje Ramsbro kan intyga som blev bestulen på sitt företag av Industrifonden tillsammans med Håkan Nordquist och Företagskapital. Det skedde utan några giltiga avtal från någon av de som lade beslag på hans livsverk - och slutade med ett antal rättegångar - där även de svenska bankerna var inblandade. Dom i målet mot statliga Industrifonden kommer den 17 december 2015.

Börje Ramsbro ser de svenska riskkapitalisterna och övriga särintressen som gamar vilka ständigt kretsar över entreprenörer och innovatörer i väntan på första bästa tillfälle att sätt klorna i bytet.

Under ett företags utvecklingsfaser på en global marknad sker ständiga förändringar vilka hotar stabiliteten och balansgångenden löpande verksamheten. Vid en tillfällig konjunkturnedgång eller bank- och finanskriser slår gamarna till för att göra klippen. Detta var vad Börje Ramsbro drabbades av och snabbt var lycksökarna framme. En av dessa var den statliga Stiftelsen Industrifonden. Affärsänglarna  har konverterat till hungriga gamar, till skada för företag och samhälle. Läs vidare: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog.

När Industrifonden enligt förordning 1993:31 var - ett innovationsinstitut - så fungerade allt bra enligt Neuman. På den tiden kunde entreprenörer låna pengar från fonden och de hamnade rätt i balansräkningen. Uppfinnarna betalade tillbaka sina lån med ränta och gick det dåligt någon månad kunde man skjuta på betalningarna, enligt Karl-Erik Neuman.

Han säger att om Industrifonden funnit i sin gamla form så hade hans företag varit kvar i Sverige. Han ansåg tidigt att det inte går att starta ett nytt ABB eller Ericsson i Sverige i dag. Det går i spelbranschen, men inte i den vanliga industrin - där man inte ens får långsiktiga lån.

Börje Ramsbro som aldrig anlitat Industrifonden, blev ändå bestulen på sitt livsverk under bankkrisen 1987 - 1993. Det skedde med hjälp av den statliga Industrifonden. Han har tvingats processa i tre år mot Industrifonden och förhoppningsvis skall domstolen ge honom rätt. I hans fall fick han inte en krona för sitt livsverk, medan bolaget System 3R kunde säljas vidare för mer än 300 miljoner kronor några år senare till en utländsk köpare.

I likhet med Karl-Erik Neuman tycker både jag och Ramsbro att det är hög tid för politikerna att vakna. Det gäller frågan hur både innovatörer, entreprenörer och handelsagenter behandlas i vårt land. Det är lätt att hålla med Neuman att det är fantastiskt att regeringen lägger ner 4 miljarder på forskning och utveckling i Sverige, men också ironiskt. För när man är klar med utvecklingen och skall ta en kommersiell produkt till marknaden så finns det inte längre en enda krona i Sverige.

För den som redan utvecklat hållbara produkter och i likhet med Ramsbro kunnat erövra 50 procent av världsmarknaden kan ändå en uppsägning av krediter komma som en blixt från en klar himmel trots att han hela tiden skött sina förpliktelser mot bankerna.

Det är när de svenska storbankerna är på obestånd krediterna sägs upp upp för många av de skötsamma företag som i dag skulle kunnat svara för huvuddelen av svensk export. Det är således inte så konstigt, att det nya företaget som Karl-Erik Neuman skapat hamnar i Förenade Arabemiraten i stället för i Sverige.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida