[Hemsida] [Skicka vykort]


Hoten mot Sverige
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 22 nov. 2015

Redan i min uppmärksammade bok: "Från folkhem till fattigstuga" (2004) redogjorde jag för de stora utmaningar som Sverige ställs inför med anledning den förra stora bankkrisen 1987 - 1993 - då de svenska politikerna tillät storbankerna att säga upp krediterna för skötsamma företag, bara för att krisbankerna själva var på obestånd.

Hoten mot företagen har inte minskat sedan dess, utan snarare ökat i omfattning. Det gäller också den hotbild som riktas mot Sverige för att vi inte längre har någon beredskap för att vi skall kunna försörja oss själva eller försvara vårt land om det uppstår en krigssituation. Om vi i Sverige inte vaknar och tar in verkligheten som den ser ut då väntar bistra tider runt hörnet.

Hur framtiden ser ut för Sverige i dag framgick vid ett seminarium som Johnsonstiftelsen anordnat nyligen med rubriken: "Sveriges väg från krig till fred till krig". Vid denna sammankomst talade bland annat DN-journalisten Mikael Holmström och redogjorde för likheterna mellan den kommunistiska Pragkuppen 1948 och Putins övertagande av Krim i Urkraina.

Han redogjorde även för likheterna mellan gårdag och nutid, och de ökande hoten mot Sverige som förvandlats till ett land - som enligt min mening - inte längre förmår försvara vare sig landet eller företagen. Skillnaden mellan då och nu är att Sverige haft ett slagkraftigt försvar och blomstande företag men att landet genom skrotandet av den allmänna värnplikten i vårt land och den stora utförsäljningen av företag till utlandet inte längre förmår försvara Sveriges gränser eller stimulera ekonomin.

Att det förhåller sig på detta sätt bekräftades av den sista programpunkten i Johnsonstiftelsens seminarium med rubrikern; "Totalförsvar då och nu" där Karlis Nerenieks från Krigsvetenskapsakademin berättade hur misskött det svenska försvaret egentligen är, vilket jag som värnpliktig kapten - under det senaste decenniet reagerat starkt emot - utan att lyckas få till några förändringar. Det har också ledarskribenten i Dagens Nyheter, Erik Helmersson reagerat emot i en artikel från konferensen som publicerades i Dagens Nyheter (DN 2015-11-20)

Under det kalla kriget fanns beredsskapet med mat och olja, skriver Helmerson i sin artikel: "Ett ransoneringssystem låg klart att omedelbart tillämpas vid behov. Riksbanken hade lokalkontor med källaren full av sedlar".

Neretnieks bekräftade i sitt föredrag att på den tiden : "hade försvarsmakten hela samhället i sig". På den tiden fanns det förband för djurslakt och vattenrening. Militärsjukvården kunde genomföra ett par tusen operationer per dygn.

Hur är situationen i dag ? 50 procent av all mat importeras vilket betyder att Sverige inte längre är självförsörjande om vi blir delaktiga i ett krig. Det svenska oljeförråden finns inte längre tillgängliga inom Sverige. Den svenska telekommunikationen och hela IT-samhället är lätt att slås ut om inget görs för att förbättra Sveriges försvar.

Vad här då hänt med försvarsmakten ? Den har i princip avskaffat sig själv eftersom den svenska värnplikten försvunnit och alla resurser fokuseras på flygvapnet och dess enorma kostnader som regeringen inte ens har någon möjlighet att granska ordentligt. Neretnieks menar att Sverige i dag måste betraktas som det enda land i världen som lade ner vårt totalförsvar efter det kalla kriget.

Som grädde på moset visar det svenska storbankerna på nytt upp en alldeles för liten kapitaltäckningsgrad vilket snart kommer att visa sig när nästa bankkris blir aktuell. Bostadspriserna rusar. Hushållens skulder fortsätter att öka. Bara under det senaste året har lägenhetspriserna stigit med 20 procent. Kan detta fortsätta, frågar jag mig, som har upplevt den förra bankkrisen och skrivit flera böcker om de stora ekonomiska konsekvenser som detta fick för både företag och konsumenter.

Sammantaget ledar allt detta till att Sverige förlorat kontrollen över både sin ekonomi och sitt försvar. Vi kan inte heller längre kontrollera vilka som kommer in i vårt land. Vad vi behöver är en regering som reagerar på den ökade terrorismen, som nyligen slog till i Frankrike och även kan drabba Sverige. De tre åtgärder som statsministern nyligen föreslog är inte tillräckliga och kommer alldeles för sent.

Vad Stefan Löfven föreslagit är att börja sända "trojaner" till misstänkta terroristers datorer, utöka kameraövervakningen, och verka för bättre EU-kontroll - med så kallade biometriska pass - räcker inte långt. Gränsbevakningen som fortfarande är i det närmaste obefintlig, borde skett långt tidigare, för att kunna avvisa oönskade element från vårt land redan vid gränsen.

Om både det svenska försvaret nermonteras, som redan har skett, samtidigt som Sverige väljer att inte längre försvara företagen är det inte långt kvar till min vision som jag redogör för i min bok "Från folkhem till fattigstuga" (2004) vad vi riskerar att få uppleva.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida