[Hemsida] [Skicka vykort]


Domstolskaos
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 28 september 2015

Den största reformen i våra svenska domstolar på över hundra år som genomfördes för några år sedan efter ett betänkande av Hovrättsprocessutredningen (SOU 1995:124, "Ett reformerat hovrättsförfarande") har fått stora dramatiska och oönskade ekonomiska konsekvenser - i både brottsmål och tvistemål - utan att någon i media observerat vad som hänt.

Den som överklagar i ett brottsmål eller tvistemål, där uppenbara rättegångsfel har begåtts, riskerar att inte få sin sak prövad på ett korrekt sätt överhuvudtaget. När tingsrätten eller förvaltningsrätten begår grova rättegångsfel - som att t ex inte bevilja editionsföreläggande - som många gånger är en förutsättning, enligt både EU:s direktiv och svensk lag i samband med bevisprövning; får den part som inte erhåller en ordentlig prövning, "ingen rättvis rättegång", enligt Europakonventionens bestämmelser.

Om grunden för käromålet inte prövae ordentligt, eller om domaren inte förstått hur lagen skall tolkas, har vare sig Justitiekanslern (JK) eller Justitieombudsmannen (JO) någon möjlighet, att rätta till dessa fel, redan innan huvudförhandling i första rättsinstans.

Vad detta innebär är att i vissa fall där grova fel begåtts inte går att rätta till i första rättsinstans. I de fall där prövning beviljas i samband med överklagande till hovrätten - måste rättegången tas om redan från början på nytt i första rättsinstans - vilket fördubblar handläggningstiden och kostnaderna för både anlitade advokater, käranden och svaranden och våra svenska domstolar.

De enda som tjänar på affären är våra svenska advokater som tillåter sig att debitera mellan tusen och tretusen kronor per timme för sina tjänster, vilka är kostnader som domstolarna i regel godkänner. Det innebär att advokaterna, till skillnad från vanliga löntagare, kan tjäna in hela sin månadslön på mindre än en vecka

Mitt förslag är därför att advokaterna måste bli skyldiga att anmäla alla rättegångsfel redan i första rättsinstans, och se till att dessa rättas till, innan huvudförhandling. Det gör också att domstolen, JK eller JO själva kan ompröva den felaktiga handläggningen redan i första rättsinstans, vilket visserligen gör att advokaterna förlorar inkomster, om de inte får ta om rättegången. Men såväl parterna som domstolen tjänar stora pengar på detta förfarande.

Sverige får också ett domstolsväsende som vi kan vara stolta över.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders RiksförbundTack besöket och välkommen åter!
Hemsida