[Hemsida] [Skicka vykort]


Banken som förstörde deras liv
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 6 september 2015

När jag efter en längre utlandsvistelse kom tillbaka till Sverige i början av augusti 2015, blev jag uppringd av en av kundombudsmannen på Nordea, att jag skulle kontakta dem. Det gällde ett ärende där banken blivit kontaktad av Boel Nilsson, vars föräldrar tidigare blivit ekonomiskt och rättsligt misshandlade av banken.

Kundombudsmannen frågade då om jag hade fullmakt att företräda familjen i deras ärende vilket jag svarade ja på. När jag så införskaffade denna fullmakt och skickat till Nordea, svarade kundombudsmannen - i stället för till mig - direkt till Boel Nilsson, att man redan avslutat detta ärende och att de själva inte hade någon möjlighet att få fram vare sig information och handlingar i ärendet.

Därför har jag tagit fram dessa upplysningar. Trots det var jag inte välkommen att träffa någon representant för Nordea. Den information jag hade införskaffat som dom inte vill lyssna på eller längre ta del av, framgår i svaret till Boel Nilsson 2015-08-08. Låt mig därför offentligt och skriftligen får redovisa vad familjen Nilsson råkat ut för och vad det är som Nordeas kundombudsman inte vill höra mig berätta om:

Trots att de blivit ålagda av domstol att visa upp sina grunder för sitt agerande, slapp banken att göra detta. Konkursförfarandet fortsatte. Föräldrarna till Boel Nilsson samt deras handelsbolag sattes felaktigt i konkurs. Konkursbouppteckningen visade ett överskott på mer än 529.355 kronor. En domstol som dömer till konkurs som visar på ett överskott på över en halv miljon kronor kan rimligen inte ha iakttagit vad lagen föreskriver.

I själva verket hade familjen Nilssons handelsbolag dessutom en momsfordran på mer än en miljon svenska kronor. Denna fordran togs inte upp överhuvudtaget, i konkursförvaltarens konkursbouppteckning. Han avsade sig denna momsåterbäring.

Därför tog familjen Nilsson själva tag i detta ärende för att kunna få rättelse i fallet med momsåterbäringen, vilket de till slut lyckades med. Det innebar ett ytterligare överskott på 1.477.740 kronor som borde tagit upp i konkursbouppteckningen. Men då tog sig konkursförvaltaren sig själv friheten - som grädde på moset - att själv lägga beslag på detta belopp.

Det förtjänar att även kortfattat nämna några andra stora felaktigheter i konkursen: Utskick gjordes om en auktion innan konkursen var fastställd. Banken informerade inte tingsrätten om att det fanns säkerheter för lånen samt pant.

Konkursförvaltaren hittade på skulder som inte fanns. Han tog även upp ett gammalt lån som redan var återbetalat. Allt detta framgår klart av Handelsbolagets kassaböcker.

Övergreppen mot familjen Nilsson och deras barn samt deras företag saknar motstycke. Den framstående skattekonsulten Eric Sundmark som blev så fascinerad av detta uppenbara justitiemord och på heltid under två år fram till sin död arbetade ideellt med att få överblick på denna härva karaktäriserade fallet Nilsson som ett av de värsta ekonomiska övergreppen mot enskilda personer i modern tid.

Mot den bakgrunden - hur familjen Nilsson behandlats av sin bankförbindelse - anser jag att Nordea bör sluta med verksamheten som kundombudsman eftersom banken uppenbarligen bara företräder bankens egna intressen.

Samma förhållande råder ju hos Konsumenternas Bank- och finansbyrås verksamhet där de säger sig ge hjälp och vägledning i frågor som rör banker, fondbolag och finansiella institut, men i själva verket agerar i bankernas eget intresse.

Hade Nordeas kundombudsman menat allvar med sin verksamhet borde man självfallet låtit mig träffa Kundombudsmannen och i detalj redogöra för detta ärende vartefter banken skulle ersatt familjen Nilsson för det onödiga lidande de drabbats av

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders RiksförbundTack besöket och välkommen åter!
Hemsida