[Hemsida] [Skicka vykort]


Nollkoll på offentlig upphandling
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 19 juni 2015

I min bok: Nollkoll ( Bankrättsföreningen, 2005) som är en svidande uppgörelse med hur bankerna och politikernas sätt att behandla enskilda entreprenörer och företagare under den svenska bankkrisen 1987 - 1993 - avslöjade jag också hur den svenska skutan numera driver vind för våg - medan politikerna har nollkoll på både Sveriges ekonomi och utvecklingen och käbblar om den ekonomiska färdriktningen.

Det gäller även den offentliga upphandlingen i Sverige, som missköts i grunden.

Jag har tidigare skrivit flera artiklar om hur misskött den offentliga upphandlingen är i Sverige. Nu får jag äntligen medhåll av Thorbjörn Spängs i Dagens Nyheter (DN 2015-06-15) att "dålig kontroll av den offentliga marknadens mångmiljardaffärer öppnar för penningtvätt och ekonomiskt fusk." Spängs hänvisar till en framtagen rapport från Konkurrenskverket (KKV) som uppskattar kapitalförlusterna i den offentliga upphandlingen till nära 80 miljarder per år.

Varje år köper ju offentliga upphandlare från kommuner och landsting upp tjänster och varor för närmare 750 miljoner kronor på marknaden. Men kontrollen är på många håll obefintlig och gjorda upphandlingar sker ofta i strid med de regler som gäller och som myndigheterna har att rätta sig efter. - "Omfattningen och bristen på kontroll öppnar dörren för mindre nogräknade leverantörer att få avsättning för svarta affärer", hävdar Fredrik Tamm på företaget DoubleCheck, som på Konkurrensverkets uppdrag gjort en studie av den offentliga sektorns samlade köp.

Kjell Sjöblom, som är rikssamordnare av den ekonomiska brottsligheten i Sverige håller med Fredrik Tamm i hans analys. - " De kriminella kretsarna söker sig dit pengarna finns, anser han. Han får belägg för sina åsikter genom att det visar sig att av de drygt 12.000 av de 200.000 leverantörerna som 2013 sålde till den offentliga sektor 2013 fanns betalningsanmärkningar på över 10.000 kronor.

Själv har jag som egen företagare varit med i flera upphandlingar där kommuner och landsting inte svarat upp till förväntningarna. Ett exempel är Nyköpings kommun som gjorde en upphandling direkt med Ryan Air, där jag kunde utfört samma arbete för bara hälften av priset, men fick ändå inte delta i upphandlingen.

När jag sedan stämde Nyköpings kommun fick jag till slut rätt i Högsta förvaltningsdomstolen. Ändå brydde sig kommunen inte om att följa domslutet och gjorde om samma upphandling 10 år senare, direkt med Ryan Air, på samma felaktiga grunder.

Hur naiva och vårdslösa med skattebetalarnas pengar man är i vårt land framgår av byggandet av nya Karolinska där samtliga exeperter som granskat detta ärende visar att två tyska specialsjukhus, båda med lika många vårdplatser som Nya Karolinska kostade vardera bara en tioondel så mycket pengar att bygga.

Hösten 2014 åkte två egna experter från landstinget till Tyskland för att granska hur man bedriver upphandling i Tyskland. Liknande den som skulle ha skett i Sverige. Experternas kritiska rapport diariefördes aldrig.

Landtinget som bara fick in ett anbud, godkände däremot okritiskt denna upphandling utan att göra om upphandlingen och åtminstone kunna jämföra storleken på anbuden.

I en artikel i Svenska Dagbladet av Henrik Ennart och Fredrik Mellgren (SvD 2015-06-10) redogör journalisterna hur en upphandlare i Tyskland ler när han hör frågan hur det kan vara möjligt att i Hamburg bygga ett stort högspecialiserat akutsjukhus med vårt i världsklass till ett pris som är en bråkdel av vad Stockholms skattebetalare får punga ut.

Stefan Tefke som varit med i upphandlingen av ett av de stora sjukhusen i Tyskland ler när han hör frågan. -"Vi började med vad vi skulle använda sjukhuset till. Detta var det stora arbetet. När det var klart gick det snabbt att designa själva byggnaden. Bygget gick på tre år."

Tvärtom mot Stockholm alltså, skriver SvD:s bägge journalister. I Stockholm presenterades vårdinnehållet först i våras då byggnaden vara nästan klar. Stefan Tefke som är teknisk chef vid Asklepios Klinik Barmbeck i Hamburg är van vid besökare. Sjukhuset som invigdes 2005 och är i dag det högst rankade privata sjukhuset i Tyskland.

Varför så många offentliga upphandlingar i Sverige sker på helt felaktiga grunder kan bara bero på att de svenska upphandlarna helt verkar sakna tjänstemannaansvar. Tidigare var det straffbart att inte följa vare sig lagar eller domslut för offentligt anställda. Men i början av sjuttiotalet försvann detta straffansvar, varför offentliga tjänstemän numera tillåts att agera hur som helst utan att straffas för de stora ekonomiska skador som blir följden för svenska folket.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders RiksförbundTack besöket och välkommen åter!
Hemsida