[Hemsida] [Skicka vykort]


Nordeas Svarta bok
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 23 februari 2015

Efter Svenska Dagbladets avslöjanden 2013, kring Nordeas Svarta Bok anmälde jag i min egenskap av ordförande i såväl Bankrättsföreningen som Sveriges Bankkunders Riksförbund Nordea och övriga banker om ekonomiskt förtal och brott mot den svenska personuppgiftslagen (PUL) som bland annat skett via Nordeas Svarta Bok och UC:s register.

Anmälan registrerades hos Riksåklagaren 2013-05-27 med ärendenummer ÅM 2013/4031. Riksåklagaren som själv inte ville ta tag i detta ärende överlämnade hela ärendet till City Åklagarkammare i Stockholm 2013-06-03.

Trots inskickad bevisning att det rörde sig om datalistor som distribuerats till övriga banker och till vidare kretsar ansåg Vice chefåklagare Malin Palmgren att uppgifterna i ärende AM-90700-13, inte gav anledning att anta att brott begåtts, som hörde under allmän åtal. Bild "Nordeas Svarta Bok"

Hon ansåg också att den del av anmälan som avser Nordeas Svarta Bok (utan att undersöka saken närmare) innebär påståenden om brott som numera skulle vara preskriberade. Och att ingivna handlingar inte innehåller några konkreta uppgifter eller bevis som ger anledning att inleda förundersökning för förtal, brott mot personuppgiftslagen eller annat brott som faller under allmänt åtal.

I samband med information om beslutet inflikade hon en liten "brasklapp". Hon skriver att förundersökning inte inleds betyder betyder att polis och åklagare inte kan kunna utreda det som anmälts - om det senare kommer fram nya uppgifter i ärende - kan en förundersökning komma att inledas.

Nu kan jag glädja både Riksåklaren och City Åklagarkammaren att nya uppgifter som nu finns tillgängliga har framkommit som visar att Nordea bluffade om sin Svarta Bok. Enligt artiklar i Svenska Dagbladet (SvD 2015-02-18 och 2015-02-19) Flera av varandra oberoende källor intygar nu att Nordeas listor över oönskade kunder fortfrarande var i bruk i maj 2013. Registren avvecklades först efter SVD:s granskning samma vår, vilket gör att fallet inte kan vara preskriberat.

Enligt SvD:s källor nekade Nordea när Datainspektionen ställde frågor. - Man svarade nej på alla frågor från Datainspektionen. De sade inget om ett register säger en källa. Det bekräftar nu Datainspektionens jurist Hans Kärnlöf. Datasinpektionen ställde frågan om det hade ett manuellt register, något som skulle falla under PUL (personuppgiftslagen). Men de svarade kategoriskt nej säger Kärnlöf.- De nämnde inte den här uppgiftssamlingen som som ni skriver om nu och som pågick fram till 2013, det sa Nordea inte ett ord om till Datainspektionen när de frågade.

Det är Carolina Neurath och Joel Dahlberg på Svenska Dagbladet som inhämtat om Nordeas informationen om Nordeas olagliga och straffbara register och kan avslöja att deras gigantiska register över "olämpliga" kunder, den så kallades Svarta Boken, användes tills för bara två år sedan.

Det var i maj 2013 som SvD näringsliv kunde avslöja att det figurerade ett register på Nordea med nedlåtande kommentarer om kunder som man inte ville göra affärer med. SvD kunde också publicera delar av listan som utgör bevisning vad som förekommit. SvD hade redan då uppgifter om att registret fortfarande användes flitigt av bankens kreditavdelning för att kontrollera kunder som ansökte om lån i banken. Men banken ljög för Svenska Dagbladets journalister när informationsavdelningen i banken försökte skylla ifrån sig att "detta är nu historia för banken och att listan var avvecklad".

Det fanns flera kända personer med: Olof Palmes bror Claes Palme beskrevs i mycket nedlåtande ordalag och även Gula Tidningens grundare Peter Ahlm. Om skådespelaren Johannes Brost stod det: "Brott. Narkotikabrott. Dömd 1987. Obeståndsgäldenär". - "Det här är ju fasansfullt", sade Johannes Brost om listan när SvD träffade honom. I övrigt vimlade det av omdömen som "Svindlarsläkt med far och två söner", "olämplig", "tvivelaktig mäklare" och "gangsterrevisor".

Eftersom banklögn kan ge fängelse är det nu dags att City åklagarkammare genast genomför en utredning. Förutom att anmäla till Riksåklagaren och City Åklagarkammare har ärendet även tidigare anmälts till polisen som fått kompletta listor av mig. Det finns flera vittnen som kan berätta om bankernas olagliga register. Varför någon förundersökning fortfarande inte har skett är således en gåta som nu måste besvaras ordentligt om Sverige vill fortsätta att kalla sig för ett rättssamhälle.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Öppet brev

Åklagarmyndigheten

City åklagarkammare i Stockholm

Box 702 96

107 22 Stockholm

Ärende AM-90700-13. Brott mot personuppgiftslagen/

Nordeas Svarta Bok

Enligt beslut från Åklagarmyndigheten från 2013-06-13 beslutade Åklagarmyndigheten att förundersökning inte skulle inledas på grund av att ärendet redan är preskriberat. Nya uppgifter i Svenska Dagbladet (SvD) i helsidesartiklar under februari 2015, som publicerats av journalisterna Joel Dahlberg och Carolina Neurath, visar att dessa register har använts av bland annat Nordea fram till år 2013, och att Nordea har ljugit för Datainspektionen hur dataregistren har använts. Ärendet kan således inte vara preskriberat och måste därför åtgärdas omgående.

De felaktiga uppgifter - som Nordea har lämnat - har jag också fått konfirmerat av en känd bankdirektör, som jag nyss talat med. Vittnesmål kan därför lämnas både från denna bankman och undertecknad , om förundersökning inleds.

Jag har tidigare både polisanmält dessa olagliga register och anmält fallet till Riksåklagaren och City Åklagarmyndighet i Stockholm, varför jag är väl införstådd med vad som har skett och vilka som hårt har drabbats av dessa olagliga register utan att vare sig polis eller åklagare reagerat för de grova påhopp och rena fantasier, som återfinns i Nordeas Svarta Bok.

Eftersom både chefpersoner inom polis och domarkåren är involverade i dessa registers tillkomst och handläggning, anser vi att det är av största vikt att det nu görs en ordentlig utredning, eftersom fortfarande ingen har straffats för den skada som dessa register gett upphov till och där högsta ledningen inom svenskt bankväsende sanktionerat dessa register. Själv har jag fått ta del av dessa register från en av chefjuristerna på en av Sveriges största banker, vilket också visar hur spridda dessa register är.

Bankrättsföreningen webbmaster tidigare blivit åtalad på grund av vår välbesökta hemsida öppet redovisat vilka brott som bankerna begått under den förra bankkrisen, men vi friades helt i Högsta domstolen. Därför upplever som skamligt när åklagarmyndigheten och polisen försöker tysta ner hur dessa olagliga register har använts som måste betecknas, som den värsta formen av förtal som någonsin förekommit mot svenska bankkunder.

Stockholm 2015-02-24

Mats Lönnerblad

Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Bilagor: Publicerad ledare om Nordeas Svarta bok och artiklar i SvD.
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida