[Hemsida] [Skicka vykort]


Åtal för grova bankbrott
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 12 jan. 2015

Aldrig tidigare i modern tid har det väckts åtal mot en svensk bank för så grova brott som nu sker mot de ledande personerna i HQ Bank skriver Carolina Neurath i Svenska Dagbladet (SvD 2015-01-10) Det är första gången en tradingsmäll i en mindre bank som - kostar dess aktieägare över en miljard kronor - blir föremål för rättslig prövning.

Det var Ekobrottsmyndigheten som inledde utredningen som kom att handla om grovt bokföringsbrott och svindleri i den kraschade HQ-banken - som Carolina Neurath redan skrivit om i sin bok: "Den stora bankhärvan" (Norstedts förlag 2011) - som handlade om finansparet Hagströmer och Qvibergs uppgång och fall. I boken får vi följa de dramatiska turerna kring HQ Bank och dess länge lönsamma, men riskfyllda verksamhet. En verksamhet som till slut fick hela banken att falla och gå i graven.

Oavsett utgång hade det varit märkligt om kraschen i HQ Bank inte prövades i rätten, anser Neurath. Birgitta Forsberg som är en välkänd journalist på Affärsvärlden och en vass näringslivskrönikör Dagens Nyheter håller håller säkert med Carolina Neurath. I Dagens Nyheter (DN 2015-01-10) skriver hon att Mats Qviberg blir åtalad för grovt svindleri för skeenden i HQ Bank, är minst sagt uppseendeväckande. Det är ytterst sällan som finanseliten behöver stå inför skranket, skriver hon.

Birgitta Forsberg vet också vad hon talar om. Hon har tidigare skrivit om Swedbanks uppgång och fall i boken: Fritt fall. Spelet om Swedbank (Ekerlids förlag 2010) Där hon redogör för hur bankerna SEB och Swedbank agerade i Baltikum, bara 20 år efter den största hemmagjorda bankkris som Sverige någonsin upplevt. I sin bok hävdar hon att bankerna fungerar lite som pyramidspel - men är till skillnad från pyramidspel laglig. Banken lånar ut mycket mer pengar till sina kunder än vad den får in i inlåning.

För att täcka mellanskillnaden lånar den dagligen pengar på marknaden. Mellanskillnaden kallas räntenetto och utgör vinst. Räntenettot ska täcka den risk banken tar. Det är när räntenettot inte längre täcker vinsten - som banken hamnar på obestånd - vilket brukar ske med jämna mellanrum i både Sverige och resten av världen. Men för SEB:s och Swedbanks förluster i Baltikum, har ingen i någon av dessa bankledningar ställts till svars i vare sig Sverige eller i Baltikum, för den stora skada de orsakade sina kunder.

Det var våren 2010 som Finansinspektionen (FI) fann att HQ Bank kraftig övervärderat vissa optioner som banken ägde. HQ Bank tvingades att sälja optionerna och det slutade med en förlust på 1,2 miljarder kronor.

Den 28 augusti 2010 drog Martin Andersson på FI in HQ Banks tillstånd. Banken upphörde att fungera, men räddades av att investmentbanken Carnegie köpte den. Sedan dess har Ekobrottsmyndigheten tröskat i ärendet, skriver Forsberg i DN. Följden är att åtal nu väcks mot Mats Qviberg och fyra personer till. Både Birgitta Forsberg och Carolina Neurath menar att det redan står klart att HQ Bank i sin handel med optioner tog risker bortom sans och vett.

Själv var jag moderator för både Birgitta Forsberg och Carolina Neurath när de höll föredrag om sina böcker på ABF-huset i Stockholm år 2011. Vi fick byta lokal eftersom intresset för föredragshållarna var så stort. Vad som slog mig - redan då - var att ingen hade ställts till svars för vad som hände under den stora bankkrisen 1987 - 1993 och inte heller för vad som hände för alla de bankkunder som drabbades av SEB:s och Swedbanks misslyckade affärer i Baltikum. Det är ju inga småsummor vi talar om. Bankrisen 1987 - 1993 var den värsta i Sveriges historia och helt självförvållad.

Carolina Neurath menar att ingen kund ska behöva ha besparingar i en bank som plötsligt måste hålla stängt att grov misskötsel uppdagats. Eller att äga aktier i en bank där pengarna går upp i rök, på grund av att man länge övervärderat sina egna tillgångar, som även skedde under bankkrisen 1987 - 1993, som jag själv skrivit om i flera av mina böcker. Vad jag länge har efterlyst är att vi måste få svar på vilka som bär det rättsliga ansvaret när en bank kraschar.

Svaret i sig själv borde vara givet. Det är styrelsen och ledningen för bankerna, tillsammans med revisorerna som bär det fulla ansvaret om en bank övervärderar sina tillgångar. Varför detta ansvar inte tidigare har tillämpats i vårt land är en gåta både för mig och många andra.

I fallet HQ Bank var Mats Qviberg ordförande i moderbolaget HQ AB och en av koncernens grundare. Enligt chefsåklagaren Martin Tidéns beslut har han "uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillsammans med tre andra i ledande ställning spridit vilseledande uppgift att påverka bedömandet av företaget i ekonomiskt hänseende"

Det var också vad ledningen för Gota Bank, Nordbanken, Föreningssparbanken och delar av den svenska sparbanksrörelsen gjorde sig skyldiga till under den förra stora bankkrisen i vårt land. Men där gick staten in och räddade. Bortsett från mindre bötesbelopp för de värsta syndarna, slapp alla andra undan i både styrelser och ledning, med hedern i behåll och hiskliga avgångsvederlag, som ingen av dom borde fått ut.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida