[Hemsida] [Skicka vykort]


Lättvindiga beslut
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 3 jan. 2015

Uppgörelsen den 27 december 2014 om nya regler för att - ytterligare - underlätta den socialistiska minoritetsregeringen styre, är väl all kritik, som denna uppgörelse i godo mellan det borgerliga och det socialistiska blocket redan har fått.

En villkorslös kapitulation, anser den förre försvarsministern (M) Mikael Odenberg om den gjorda decemberöverenskommelsen (DN Debatt 2014-12-29) för att slipp "extravalet" i mars 2015, Den borgerliga studentföreningen Heimdal uttrycker samma ilska som Odenberg och kallar den gemensamma överenskommelsen, där inte Sverigedemokraterna som numera är Sveriges tredje största parti, inte ingår, för "svek och högförräderi". Fria Moderata Studentförbundet håller med och kallar Alliansens beslut att stödja socialisterna för att vara medskyldig till att införa "en ny odemokratisk ordning". (SvD 2014-12-29)

För mitt eget vidkommande som har varit med om mycket värre politiska beslut, som när politikerna från alla partier godkände att man godtyckligt kunde nedvärdera hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 och 70 procent bara för att rädda de bankrutta bankerna, och samtidigt lägga beslag på många av de svenska företagens egendomar utan någon som helst ersättning.

Det var vad som hände under den förra stora svenska bankkrisen och under åren 1987 - 1993. Samtidigt som politikerna enstämmig godkände att man kunde ta av de svenska pensionärernas pengar för att betala en del av vad den svenska krisen kostade. Vilket skedde utan att man brydde sig om att fråga vad svenska folket tyckte. Det gjorde man inte heller när man ändrade förutsättningarna av hela det svenska pensionssystemet som nu är rejält urholkat, utan att svenska folket fått säga vad de anser om detta beslut.

Den borgerliga Alliansen lovar inte bara att släppa fram den socialistiska statsministerns nästa budget. Man lovar även att släppa fram all lagstiftning som krävs för att genomföra den budgeten. Denna överenskommelse skall gälla fram till valdagen 2022.

Precis som hände under bankkrisen, när de svenska bankerna var på fallrepet medan allmänheten och företagen fick betala notan - riskerar decemberöverenskommelsen att leda till ökad misstro och konflikter i samhället, vilket kommer att försvåra för framtiden och utgöra ytterligare ett allvarligt hot mot den svenska demokratin.

Vårt land vänder sig nu ännu längre bort från parlamentarism och majoritetsstyre. Tydligen skall det gå att styra Sverige med hjälp av en minoritetsregering som inte ens har väljarnas stöd i viktiga frågeställningar hur man skall agera politiskt, när samhället inte längre fungerar tillfredsställande.

Resultatet har vi redan sett med den fanflykt av svenska företagare som nu väljer att snabbt sälja sina företag så snart man uppnått en rimlig lönsamhet, eller flytta utomlands med hela företaget. Eller hur det gick med alla de företag som bara försvann under bankkrisen.

Den grundläggande demokratiska principen att politiska förslag, som kommer att förändra samhället grunden, måste medborgarna får vara med att bestämma - vilket inte skedde - när socialisterna införde löntagarfonder i Sverige, när bankerna skulle räddas med företagens pengar och när pensionärernas pengar skulle betala för politikernas misstag att försvara den svenska kronans värde

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida