[Hemsida] [Skicka vykort]


Dyrt och dåligt
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 5 dec. 2014

Det "extraval" som Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet kommer att utlysa (2014-12-29) kommer att kosta Sverige stora pengar. Minst en kvarts miljard, om man räknar med valmyndighetens egna kostnader, och kostnaderna för läns styrelserna och kommunernas valnämnder.

Statsminister Stefan Löfven stod inför valet att avgå - eller att sitta kvar - för att så snart som möjligt utlysa nyval eftersom han inte vill fortsätta att regera efter Alliansens framröstade budget i riksdagen som Stefan Löfven nu är tvungen att följa.

I samband med regeringens presskonferens (2014 - 12-03) deklarerade Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att man kommer att gå till val på samma budget som regeringen samma dag redan röstat ner, med förkrossande majoritet, med de historiska röstsiffrorna 182 röster för Alliansens förslag och 153 röster mot.

Det samarbete som den nya regeringen redan inlett i samband med den tidigare valsegern tillsammans med Vänstern kommer att fortsätta trots att man inte längre har någon majoritet för den budget som man försökt införa.

Regeringen sitter således kvar fram till "extravalet", med samma politik och försöker på nytt genomdriva samma budget som redan blivit nedröstad, trots statsministerns tidigare löften att inte administrera någon annans budget, tvingas han nu att göra det.

Det sänder helt fel signaler till svenska folket som via sina ombud redan röstat ner den nya regeringens budget. Beskedet om nyval innebär också att att den rödgröna regeringen går till historien som den mest kortlivade i Sverige sedan 1930-talet.

Ur ett medborgarrättsperspektiv - enligt min egen uppfattning - visar detta på ett förakt för riksdagens beslutsfattande. Alliansens budget har nu godkänts. Men regeringen vill ändå sitta kvar och regera - och försöka få igenom sin egen budget på nytt - trots att omröstningen i riksdagen tydligt visar - att det inte längre finns någon vänstermajoritet i riksdagen.

En regering som inte kan driva igenom sin egen politik kan som sista utväg utlysa extraval. Men frågan som jag ställer mig är om det är ekonomiskt och moraliskt försvarbart ? Riksdagen har ju redan sagt ifrån att det är Alliansens budget som gäller från och med nu. Det extraval som regeringen efterlyser skapar ju bara kaos i hela det politiska systemet genom att inte respektera Riksdagens omröstning i budgetfrågan.

Själv har jag under mina många år (närmare ett kvarts sekel) som medlem i den svenska Medborgarrättsrörelsen sett så många exempel på hur regeringen struntar i att ens informera riksdagen om beslut som fattas av regeringen.

Jag anser att det är dags att i likhet med USA införa en medborgarrättslag i Sverige, som på ett bättre sätt även tillvaratar svenska medborgarnas intressen i viktiga frågor, där majoriteten av svenska folket har stora svårigheter att hävda sin rätt även i svenska domstolar på grund av otydligt formulerade lagar.

Den mest betydelsefulla lagstiftning som drevs igenom i USA kan nämnas 1957 år medborgarrättslag som var den första federala antidiskrimineringslagen i USA sedan Civil Rights Act från 1875.

I Sverige, efter två månaders regerande fick regeringen sitt budgetförslag nedröstat i riksdagen, vilket visar att man inte brytt sig om att ta fram en budget som väljarna kunde godkänna.

Borde inte detta mana till eftertanke, vilka konsekvenser detta får för medborgarna, som är beroende av vilka politiska beslut som fattas, och måste rätta sig därefter. Ett nyval som bara innefattar samma frågor som redan har behandlats i riksdagen, löser ingar problem. Det borde den nya regeringen förstått och avgå i stället för att utlysa nyval.

Mats Lönnerblad

Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida