[Hemsida] [Skicka vykort]


EU måste skydda företagen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 13 augusti 2013

Europas viktigaste fråga just nu är hur vi skall kunna skapa nya arbetstillfällen. Europas välstånd och välfärd bygger på en lång tradition av uppfinningar och skapandet av nya företag, som leder till nya arbetstillfällen.

I dag skapas mycket få nya företag med stor tillväxtpotential. Ett stort problem är att de mest värdefulla företagen försvinner innan de har hunnit utvecklats till fullo, när bankerna som skall stötta företagen med jämna mellanrum själva befinner sig på obestånd, och obefogat säger upp krediter eller lägger beslag på företagarnas tillgångar, medan företagen får behålla alla skulderna.

Ett annat – lika stort problem – är att de mest värdefulla uppfinningarna, enligt "Innovators resistance" som menar att patentlagen borde stärkas och att lagen inte används fullt ur och att åklagarmyndigheten borde ha som uppdrag att utreda de brott som begås mot företagare och uppfinnare. Se öppet brev till Regeringen och det Socialdemokratiska partiet

Metoden dessa kriminella använder sig av kallas för "Kill the inventor" och slutar med att uppfinnare genom en rad olika arrangemang förlorar både sina patent och sin privatekonomi i svåröverskådliga juridiska processer, som i allra flesta fall slutar med att någon bank eller mindre nogräknat storföretag tillåts stjäla både företag och uppfinningar.

Vad som måste göras är därför att skydda både företagare, entreprenörer och uppfinnare från den rovdrift de utsätts för som förtal olaga hot, trakasserier och olika typer av bedrägerier.

Låt mig därför ge ett färskt exempel från Sverige hur bankerna gör för att skydda sig själva och sko sig själva på företagens bekostnad. I många år svartlistade Nordbanken, nuvarande Nordea som är Nordens största bank, enligt flera stora artiklar av Carolina Neurath och Joel Dahlberg i Svenska Dagbladet under maj månad 2013 privatpersoner i hemliga register.

I Nordeas svarta bok registrerades såväl kända brottslingar som oskyldiga kunder som banken inte skulle göra affärer med. Tecken finns på att lista som innehåller fler än 2.000 namn fortfarande är aktiv.

Registren är olagliga eftersom listorna både innehåller kränkande omdömen och ekonomisk förtal , Den har spridits till utvalda personer i både andra banker, domstolar polis, åklagare. Fortfarande skadar register helt oskyldiga personer som finns upptagna i dessa olagliga listor. Registrering av detta slag kan dessutom inte preskriberas eftersom den strider mot folkrätten.

Som ordförande i Sveriges Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkunders Riksförbund har jag anmält registren till både polis och riksåklagaren – om naturligtvis inte vill utreda sina egna brott – och dessutom hävdar att brotten redan är preskriberade trots att denna typ av kriminella handlingar med allvarliga bestående ekonomiska konsekvenswe – för alla dem som drabbas – inte kan preskriberas.

Ekobrottsmyndigheten i Sverige utreder heller inte innehållet i dessa register, de svenska bankernas beslagtagande av företag, när de själva befinner sig i kris eller de grova bedrägerier mot enskilda som begås. Patentintrång kan enligt svensk lag ge fängelse upp till två år.

Enligt svensk rättspraxis är det dock fritt fram att även begå dessa brott skriver bland annat Arvid Carlsson som är nobelpristagare och professor emeritus och uppfinnaren och teknologie hedersdoktor Håkan Lans i en debattartikel i Aftonbladet (AB 2013-07-04.) Det är alltså fritt fram i Sverige både att låta bankerna driva skötsamma företag i konkurs och överta alla bolagens tillgångar, Ingen har dömts för patentintrång på över 40 år.

Domare i svenska domstolar kan – på sin ordinarie arbetstid, tjäna enorma belopp på att döma i privata hemliga processer. Sådana domare kan sedan agera i processer inom det ordinarie svenska rättsväsendet mot dem som redan har krossats.

Regeringen måste börja förklara sig hur alla de som drabbats av dessa rättsövergrepp och krossats ekonomiskt skall kunna finansiera sin resningsprocess eller en prövning i Europadomstolen. Rättshjälp kan inte ges till vare sig entreprenörer, företagare eller oskyldiga uppfinnare som har drabbats

Se vidare: Företagsstöld med statlig stöd

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida