[Hemsida] [Skicka vykort]


Ekonomiskt förtal
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 29 maj 2013

Som företrädare och ordförande för Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkunders Riksförbund anmälde jag 2013-05-27 (ÅM-2013/4031) styrelserna jämte ledningarna för Nordea jämte övriga storbanker till Riksåklagaren för upp upprätta och vidmakthålla kränkande och olagliga personregister enligt Personuppgiftslagen (PUL) som innehåller både ekonomiskt förtal och olagliga personregister.

Kopia av en del av registren tillsammans med gärningsbeskrivning finns tillgängliga hos polisen utan att vare sig politiker, polisen eller Riksåklagaren hittills engagerat sig i fallen.

I stället valde Riksåklagaren att företräda motparten, mot Bankrättsföreningens webbmaster Börje Ramsbro, i Högsta domstolen (HD), för att vi genom mina många artiklar i riks-och lokalpress och i mina 8 böcker tidigare avslöjat Nordeas Svarta Bok och de grova förtalsbrott och missgärningar som Nordea och de andra storbankerna, tillsammans med statens benägna bistånd gjort sig skyldiga till under bankkrisen 1987 1993. Ramsbro blev fälld av tingsrätt och hovrätt, men blev helt friad i HD.

Åtal mot Börje Ramsbro väcktes för publicering av integritetskränkande och andra personuppgifter på nätet. Frågan som togs upp i domstolen var om behandlingen av personuppgifterna skett uteslutande för journalistiska ändamål och därför inte kunde föranleda straffansvar enligt bestämmelserna i PUL. (1998:204). Med ändring av hovrättens dom ogillade HD åtalet. HD:s dom meddelades den 12 juni 2001 (Mål B293-00)

Riksåklagarens inställning i fallet med Bankrättsföreningens avslöjande av ekonomiska brottslingar, kan liknas vid tidigare avslöjande i Folket i Bild/Kulturfronts nr 9 den 3 maj 1973, när journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou avslöjade IB:s olagliga existens och kränkande register och fick fängelsestraff för detta. Alla oskyldigt utpekade som fanns med i IB:s register fick aldrig någon ordentlig upprättelse eller ekonomisk kompensation för det stora lidande som blev följderna av det olagliga registret den gången.

Nordeas Svarta Bok, felaktiga registerupplysningar via UC och bankernas olika register, är mycket allvarligare fall än IB:s register som polisanmäldes redan år 2000-03-20 (Dnr: 0201-K 64252-00) av undertecknad Registren har fått mycket dramaatiska konsekvenser med självmord, dödsfall och ekonomisk ruin och misär för de som drabbats av Nordeas Svarta Bok och de andra bankernas register och förtalskampanjer mot oskyldiga företagare och privatpersoner, under den förra självförvållade svenska bankkrisen.

Därför yrkade jag nu ännu en gång via Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkunders Riksförbund att Riksåklagaren äntligen agerar och att åtal väcks mot de skyldiga och att förhör hålls med alla drabbade som inte tidigare gjort sig skyldiga till några registrerade brott eftersom det i Nordeas Svarta Bok blandas friskt mellan helt oskyldiga företagare, privatpersoner och andra personer som är dömda för ekonomiska och andra allvarliga brott.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida