[Hemsida] [Skicka vykort]


Deppigt i Davos
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 17 mars 2013

Januari 2008. Efter några feta år är atmosfären dyster på World Economic forum i Davos. Över tvåtusen toppdirektörer, regeringschefer, professorer och chefredaktörer kan inte ha fel – det ser mörkt ut för världen.

World Economic Forum är mest känd för den årliga konferensen i Davos som samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom politik och näringsliv. Arrangören för World Economic Forum är en schweizisk ideell stiftelse, med säte i Cologny, Genève. Stiftelsen grundades 1971 av Klaus Schwab, en tyskfödd professor i företagsekonomi vid universitet i Genève.

Lågkonjunkturen i spåren av den amerikanska bolånekrisen och andra kriser tycks ha gjort livet surt för oss på både kort och lång sikt skriver Niklas Ekdal som i sin bok: Europa & Skulden (SNS förlag 2008) tar oss med på en spännande resa i tid och rum genom världens konfliktområden. I Davos där deltagarna varje år i januari träffas för att diskutera både stora ekonomiska och politiska problem, har det under de senaste åren varit de ekonomiska problemen i Europa och världen som dominerat agendan.

Vid konferensen 2012 i Davos, trodde den amerikanske ekonomen Nouriel Roubine att Euron hade 50 procent att klara sig. Han kallas Dr Doom eller ”domedagsprofessorn” Det var han som förutsade finanskrisen 2008. Vid det tillfället varnade Mexikos president Caldéron för att Europa måste skapa sig en brandmur runt krisländerna, annars kommer panik att spridas runt världen. 2012 varnade också företrädare för länder som Kina Japan och Mexiko och sade att de var villiga att bidra med mer pengar till IMF: s fonder, men då ville de se trovärdiga och snabba beslut från europeiska politiker.

Det är inte bara Amerikas och Europas krisbanker som behöver stora pengar för att klara sin fortsatta verksamhet. Christine Lagarde från Internationella valutafonden (IMF) höll upp sin eleganta handväska vid den avslutade paneldebatten 2012 med orden: - ” Jag har med mig handväskan här, för jag behöver omedelbart mer pengar från medlemsländerna till IMF :s fonder för att kunna stötta krisande euroländer”, sade IMF-chefen. IMF beräknade då att man behövde ytterligare 500 miljarder dollar, vilket inte heller ser ut att räcka.

På mötet i Davos 2013 är världens ledande banker på defensiven efter anklagelserna för att ha ett stort ansvar för att den globala ekonomiska krisen som vi nu tvingas genomleva, blev så omfattande. Det ser fortfarande mörkt ut. Nu ställs stora krav på världens krisbanker att de reglerar sin verksamhet på ett bättre sätt än hittills. Bankföreträdare säger att de gör sitt bästa för att få ekonomin på fötter och att dålig praxis för länge sedan har rensats ut, vilket inte stämmer med verkligheten. Kritikerna anser med rätta, att finanssektorn är för stor, och för komplicerad. Den saknar genomsynlighet.

De frågor som dominerade mötet i januari 2013 var hur vi skall få fart på tillväxten i Europa igen. Hur skall framtidens jobb skapas och hur skall vi hantera bankerna ? Uthållig tillväxt, var temat för 2013 års upplaga av World Economic Forum. Fokus ligger på vikten av samarbete och framtidstro för hur vi skall ta oss igenom den globala bankkrisen.

Hur kan Europa och EU öka sin konkurrenskraft och förnya sitt reformtagande ? Hur säkerställer man en långsiktig och hållbar tillväxt ? Frågorna var många och svaren var få.

Men en sak var alla överens om. Globala utmaningar kräver dynamiskt samarbete. Vad vi kan konstatera är att länder i kris lätt blir defensiva och nationalistiska, varnar World Economic Forum Klaus Schwab för i en film forumets webbplats. Han menar att utan samarbete går det inte att lösa den globala bankkrisen.

Euro-länderna måste snabbt få stopp på sin skuldkris, annars kommer eurokrisen att spridas till andra delar av världsekonomin. Vad det senaste mötet i Davos 2013 också handlade om – var Greklands skuldavskrivning, mer pengar till olika räddningsfonder till bankerna – och striktare regler om budgetdisciplin. Ingen är immun och alla har ett intresse att euro-zonen kan lösa sina problem, annars blir det svårare att låna i hela världen och Europa kommer att köpa och importera mindre.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida