[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]


Bankkrisen präglar Portugal
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 19 juni 2012

Arbetslösheten i Portugal har stigit till den högsta nivån på 20 år och huvuddelen exporten går till andra PIIGS-länder, skriver Anneli Östlund i Svenska Dagbladet (SvD 2012-05-2012) Portugal gick in i den rådande krisen med en statsskuld som motsvarade ungefär 60 procent av BNP.

Portugals stora problem är till en stor del en konsekvens av den allmänna finansiella och ekonomiska krisen som drabbat Portugal både direkt och indirekt. Det såg ganska positivt ut våren 2008. Då hade regeringen lyckats få bort budgetunderskottet till 2,6 procent, säger Bengt Lundborg, Sveriges ambassadör i Portugal. Det kan jämföras med ett budgetunder-skott på 9,3 procent i slutet av 2009.

Portugal har i likhet med övriga PIIGS-länder tappat konkurrenskraft gentemot övriga EU-länder. Det har påverkat exportindustrin, men även påverkat företagens vilja att investera i landet skriver Anneli Östlund i Svenska Dagbladet.

Den politiska situationen i landet domineras helt av den ekonomiska och sociala krisen i Europa och de mycket kraftfulla nedskärningar och åtstramningar i ekonomin som Portugal tvingas till av långivarna. Den ekonomiska utvecklingen är mycket dålig. 2011 krympte den den portugisiska ekonomin med 1,8 procent. 40.000 företag gick i konkurs. 2012 fördjupas recessionen i landet och beräknas för 2012 till 3,4 procent.

Portugals stödprogram omfattas 2012 till 78 miljarder euro. IMF, EFSM och EFSF står för 26 miljarder vardera. Stödet till Portugal är villkorat med att de genomför reformprogram för att stärka sina statsfinanser och skydda banksektorn.

Vad det stora ekonomiska stödet till PIIGS-länderna visar är att det måste ställas mycket högra krav på de europeiska bankerna än tidigare. Innan den 30 juni 2012 skall bankerna ha höjt sin kapitaltäckningsgrad till 9 procent.

I första hand skall bankerna använda sig av privata kapitalkällor för att finansiera denna kapitalökning, till exempel genom nyemission. Bankerna uppmanas även att begränsa vinstutdelning och bonusar. Vid behov skall bankerna vända sig till sina nationella regeringar och i sista hand skall kapitaliseringen ske genom lån från EFSF om det gäller ett euroland.

”Stödpaketen” från EU innebär att unionen detaljstyr den ekonomiska politiken även på områden som privatiseringar och nedskärningar. En stor del av de lånade pengarna har gått till att täcka förlusterna för bankerna. Portugal har inte längre några möjligheter att låna upp pengar på egen hand på grund av ränteläget.

EU har flera olika typer av ekonomiska stödpaket för att hjälpa länder som har problem med sina statsfinanser på grund av bankernas vårdslösa utlåning. Dessa stödpaket samordnas ofta med ekonomisk hjälp från valutafonden (IMF)

Portugals kris svider i plånboken. Det ser fortsatt bistert ut för landets ekonomi. Samtidigt som alla priser stiger, sjunker både löner och pensioner. När Portugal var på väg in i euron trodde alla på en ljusare framtid. Till en början blev också eurointrädet rena bingovinsten för Portugal. Räntorna som i början av 90-talet var uppe i cirka 10 – 12 procent sjönk till 2 procent. Det blev plötsligt billigt att låna för både företag och privatpersoner. Men trots inträdet i europaunionen har Portugal haft låg tillväxt under hela 2000-talet. De stora strukturproblemen i landet har fortfarande inte åtgärdats.

Minimilönen i Portugal är 485 euro 2012 och hela 16 procent av arbetskraften i landet har den. Såväl arbetslösa som många pensionärer som arbetande är mycket fattiga. Antalet fattiga beräknas till 2.5 miljoner (inkomst under 419 euro/månad). Det sker, som i så många andra av PIIGS-länderna stora nedskärningar i offentlig service och trygghetssystem.

Som en konsekvens av den ekonomiska krisen i Portugal höjs avgifterna inom sjukvården kraftigt. Vilket leder till sämre folkhälsa och ökad dödlighet. Precis som i katastrofdrabbade Grekland tar utvandringen fart, inte minst är det de välutbildade och unga, som emigrerar till Brasilien.

Inom ramen för trojkans (EU-kommissionen/ECB/IMF) åtgärdspaket har Portugals regering Passos Coelho som målsättning att minska det nuvarande budgetunderskottet till - 4,5 procent 2012 och - 3 procent 2013. Enligt regeringens prognoser kommer Portugal att ta sig ur den ekonomiska krisen först 2012-2014 och arbetslösheten kommer att överstiga 14 procent de närmaste åren.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida