[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]


Danmarks onda cirkel
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  -6 juni 2012

Efter alla mina böcker – om ekonomi och krisbankerna – börjar åtminstone Sverige förstå, att krisbankerna måste uppfylla sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad, för att kunna fortsätta att vara oberoende och att verka utan någon inblandning från staten.

Svenska staten har ju tvingats att agera för att rädda bankerna vid två tillfällen under de senaste 20 åren. Först hade vi den svenska bankkrisen 1987 – 1993. Sedan kom den stora svenska bankkrisen i Baltikum, där såväl nordiska Nordea som svenska Sweedbank och SE-bankern var riktigt illa ute, vilket gjorde att svenska staten ännu en gång tvingades gå in och garantera de svenska bankernas likviditet.

I Danmark är det tyvärr inte mycket bättre. I maj 2012 sänkte det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor Danske Banks kreditbetyg. Och veckan därpå följde det andra stora internationella kreditvärderingsinstitutet Moody´s efter, och sänkte Danske Banks, samt åtta andra danska banker och realkreditinstituts kreditbetyg. Därmed blir finansieringen för de danska bankerna dyrare.

De danska bankernas avkastning på det egna kapitalet är tyvärr inget att skryta med. År 2011 presterade den danska banksektorn en förräntning på det egna kapitalet med minus 7 procent. Men också de stora finansinstituten har långt kvar till en avkastning med 10 procent. De danska bankernas bristande förmåga att tjäna pengar och kredit-värderingsinstitutens nedgraderingar drabbar både aktieägare och bankkunderna. Dels i form av höjda räntor som bankerna behöver för att öka intäkterna, vilket också innebär att det blir allt svårare för de danska företagarna att få rimliga lånevillkor.

Danmarks centralbank har presenterat stresstester av banksektorn, som visar att det behövs mer kapital. Skulle den danska ekonomin gå in i djup recession samtidigt som skuldkrisen i Europa förvärras väsentligt, finns det alla skäl i världen att stärka kapitalbasen ordentligt i de danska bankerna, slår centralbanken fast.

Huvudscenariot i testerna visar tydligt att 14 av 15 testade banker – klarar sig inte utan ytterligare kapitaltillskott, även om skärpta kapitaltäckningsregler och hårdare krav från marknaden ökar trycket på stramare balansräkningar inom den danska banksektorn.

Bland luttrade danska bankanalytiker är misstron mot de danska bankerna stor, efter de senaste årens mindre bankkollapser. ”Vi undviker banker med en betydande exponering mot Danmark” skriver Exane BNP Parisbas analytiker Andreas Håkansson i en rapport.

”Storleken och tillståndet för den danska marknaden för bolån och säkerställda obligationer kan, även om sannolikheten är liten, sluta med en fullt utvecklad bankkris, skriver Håkansson.

Danmarks banksektor har sedan flera år tampats med en kraftig och utdragen nedgång av fastighetspriser, som bland annat raderat ut ett antal mindre banker. De danska fastighetspriserna har sjunkit betydligt sedan krisen började 2007 och beräknas ha rasat med minst 15 procent.

År 2000 uppgick de danska hushållens skulder i förhållandet till inkomster till 158 procent. Tio år senare var nivån upp på 310 procent, vilket är ett svårslaget ”världsrekord”

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida