[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]


Dags att skapa en ny politik för jobb och tillväxt
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 3 maj 2012

När det gäller denna politik verkar alla svenska politiker som förlamade, efter vad som hände under den förra bankkrisen 1987 – 1993, när 60.000 skötsamma företag gick i graven och 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet.

Vad som hänt sedan dess, är mycket snack och lite verkstad. Det är ju hur man behandlar framgångsrika företag som Sverige kan hålla sig från den svåra krisen, och få ner den stora ungdomsarbetslösheten. Utan en politik som skapar de rätta förutsättningar för att skapa nya jobb och behålla gamla, försvinner företagen.

Tiden med Alliansregeringen har inte gett något lyft åt företagandet. I alla fall inte om man mäter hur stor andel av befolkningen som räknas som företagare. Någon kompensation har fortfarande inte skett till alla de företagare som orättvis drabbades av bankernas uppsägningar av krediter – när bankerna själva var på obestånd under den förra krisen – vilket är ett klart underbetyg åt det svenska företagsklimatet. Inte ens ekonomisk amnesti har utlösts för de som drabbades.

Regeringen som säger sig ha dragit igång en ny storoffensiv för att lyfta näringspolitiken och företagarnas villkor efter snart sex år med Alliansen vid makten har inte kunnat visa upp några konkreta resultat.

Det tar tid att bygga nya företag. Andelen företagare i den arbetsföra befolkningen är den lägsta på 25 år enligt de siffror från Svenskt Näringsliv som presenterades under mars 2012.

Sedan Fredrik Reinfeldt blev statsminister har arbetslösheten bland 20 – 24-åringar ökat med 1,6 procent enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) – från 16,6 procent år 2006 till 18,2 procent 2011. Den stora företagsdöden – på grund av den förra bankkrisen – politikerna lovade utreda och motionera om i riksdagen efter möte med bankkunderna, blev bara några  motioner, som regeringen helt ignorerade och inte gjorde någonting åt.

De små företagen måste få lättare att växa och bankerna måste få svårare att säga upp krediter, när bankerna själva är på obestånd. Hur stor företagsdöd som orsakades av den förra bankkrisen visar att företagandet i dag är lägre än på 25 år !

För att ekonomin skall fungera och arbetslösheten minska krävs det både stabil makroekonomisk miljö och ett väl fungerande företagsklimat. Det har vi inte i Sverige. Svenskt Näringslivs återkommande mätningar av det lokala företagsklimatet visar att det inte har hänt så mycket för att skydda de få företagare som finns kvar.

Sverige hamnade på plats 48 i Världsbankens senaste mätning när det gäller möjligheterna att skaffa lån och krediter, och på plats 54 när det gäller möjligheter att upprätta kontrakt. När det gäller avtal mellan bank och företag måste det betraktas som förkastligt att bankerna kan säga upp lån, bryta skriftliga låneavtal, låta bli att placera redan erhållna byggnadskreditiv och strunta i gällande bankgarantier närhelst, det passar, utan att bli fällda i domstol. Det visar alla processerna som blev följd när den förra krisen var som värst bara Nordbanken (numera Nordea) kunde stoltsera med 2.000 mål från bankkunderna, bara i Stockholms tingsrätt.

En regering som skriver att man vill ha flera företagare och företag kan knappast vara nöjd att inte ens utreda vad som hände under den förra krisen. Vad som behövs för att skydda den lilla företagsamheten som finns kvar i landet. Amerika och Europa befinner sig ju fortfarande i ett ekonomiskt krisläge. Vill vi att samma sak som händer i Sverige under den förra krisen, som redan har hänt ibland annat Grekland, Irland, Italien Portugal och Spanien skall hända i Sverige på nytt, när de svenska bankerna på nytt måste räddas av staten ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida