[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort]


Rally eller ras ?
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 10 jan 2012

Ingenting är så svårt att sia om som framtiden. En författare som ändå tycks har läget klart för sig är Micael Dahlén. Med sin bok: Nextopia. Livet, lyckan och pengarna (Volante förlag) – målar han mitt under en brinnande skuldbubbla och en global bankkris – upp en ljus bild av accelererande ekonomier runt om i världen, och spår en ekonomi och köpkraft som fördubblas mellan generationerna av en expanderande ”som helst värld.”

Micael Dahlén menar att ”strävan efter lyckan (”the pursuit of happiness). tillhör de mänskliga rättigheterna eftersom denna rättighet är en grundläggande del i de flesta av USA:s delstater, i vilka rättighets-förklaringen slår fast ”att alla människor är skapade lika, att de av sin skapare har utrustats med vissa oförytterliga rättigheter, att liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa.

Men då är det viktigt att definiera vad lycka är. Många människor blir lyckliga av att äta, så till den grad att de knappt kan sluta. Procentandelen kraftigt överviktiga människor har ökat explosionsartat under de senaste åren, och kraftig övervikt har kallats årtusendets sjukdom.

I det framtida nextopia som Dahlén skildrar verkar det inte finnas någon som helst varaktig lågkonjunktur. De förväntade handlingarna och prestationerna är betydligt mer storslagna och intressanta, än det vi sett någon göra hittills. Framtiden är alltid bättre än det förflutna, vilket gör förväntningarna till vinnare per definition.

I förväntningssamhället är tajming allt – och det finns ingen bättre tidpunkt än i morgon hävdar han..

Den studie han hänvisar till omfattar än 400 nyheter från amerikanska teknikföretag som tecknar en ljus bild hur det förhåller sig i dag. Under en 17-årsperiod 1984- 2000, studerade forskare börsvärdet på företag som presenterade sina framtida produkter.

I snitt ökade de här företagen sin ettåriga avkastning med drygt 14 procent. Det vill säga, att förannonsera en icke-existerande produkt, att ge världen en försmak av en framtida produkt ökade hela företagets värde så att det passerade konkurrenterna med god marginal. En marginal som varade ett helt år.

Dessutom visar siffrorna att en uppdatering av informationen om produkten ökade företagets värde med ytterligare 18 procent. Fortfarande ingen produkt i sikte, bara att visa ännu en glimt av den ger en skjuts åt företaget så att det kommer ännu närmare nextopia.

Med andra ord fick nyheten om en framtida produkt företagets värde att slå i taket i ett helt år – oavsett om produkten lanserades under denna period och oavsett om den gjorde bra ifrån sig.

Undersökningen visar således att du – vem du än är – är alltid bättre än din föregående grej –

vad det än är. Men du (och förhoppningsvis ingen annan) är aldrig bättre än din nästa grej. Det är alltid nästa framträdande, nästa produkt, nästa lansering som räknas. Med en marginal på 14 procent.

En genomgång av alla företag på New York-börsen visar också att marknadsföring har en större effekt på börskursen än alla andra saker företaget gör, inklusive dess faktiska produktutveckling – det är förväntningarna (som marknadsföringen skapar) på vad företaget kommer att göra i morgon som är det viktiga – snarare än vad företaget redan har gjort.

Det viktiga är inte att göra något nu, utan att fokusera på och visa att man tänker göra något ännu bättre i morgon. I en affärsmiljö där det kommer ut nya produkter på marknaden i en strid ström och kunderna befinner sig i en position där vem som helst kan köpa vad som helst, var som helt och när som helst, är det farligt att koncentrera sig på dagens produkter.

Ett företag som koncentrerar sig på att sälja sina befintliga produkter och lever efter devisen ”lev som det inte finns någon morgondag” blir snabbt föråldrat och ökar sannolikheten att det faktiskt inte finns någon morgondag. Den nya affärsregeln verkar vara: Lev som idag inte finns.

Är nyckeln till framgångsrika affärer (nästa) som nexpansion snarare att närma sig kunderna genom att göra bara göra produkterna mer tillgängliga ? Eller handlar det om att röra sig bort från dem genom att nexpandera produkterna ? Skapar verkligen nextopia en möjlighet att vara både unik och överlägsen i långa loppet – om man bara lovar runt och håller tunt – vilket ju bara i de allra flesta fall, ger kortsiktiga vinster.

Låt oss då se hur det ser ut i verkliga livet. Dagens storbanker och politiker har tidigare lyckats hålla sig på topp genom nextpansion och trendillusion genom alla dessa falska framtidslöften som redan visat sig inte har kunnat infrias. I dag får allmänheten och företagen betala priset. Vad bankerna kan komma att lova inför framtiden härnäst blir nog inte lika storslaget på grund av de stora ekonomiska konsekvenser för alla som redan drabbats av bankernas hybris.

Min åsikt efter att ha läst boken är att det utmålade framtidsrallyt mycket snabbt kan förvandlas till ett ekonomiskt ras – vilket de som lärt sig något av ekonomisk historia redan förstått. Den framtidstro som bankerna, våra politiker och kortsiktiga ”riskkapitalföretag” säljer in håller ju inte måttet, vilket det högrisksamhälle som nu på nytt befinner oss i visar. Micael Dahlén tror inte att exploateringen av jordens resurser och vår överkonsumtion kommer att förändra bilden av vad som kommer att hända med vår framtidstro. Jag delar inte hans uppfattning.

Vad både Europa och USA nu gör är att tillåta att skuldbubblan blir ännu större, innan den den till slut spricker. Onsdagen före jul lånade eurozonens storbanker – av den Europeiska Centralbanken – 489 miljarder euro för att få verksamheten att gå ihop. Hur länge denna galenskap skall fortsätta är det fortfarande ingen som vet.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida