[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Regeringen måste sluta göda bankerna
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 19 dec. 2011

När riksbanken sänker räntorna passar bankerna i Sverige på att ta mer betalt från allmänheten och företag – och tar själva hand om en del av den stora ränterabatten. Precis som under den förra svenska bankkrisen 1987 – 1993 subventioneras bankerna även denna gång kraftigt av svenska folket.

Under åren 2002 – 2010 har de fyra storbankerna betalat i snitt 0,86 procent i lägre ränta på sina lån än vad de hade betalat om de bara hade värderats på sina egna meriter. Därför är de svenska storbankerna kraftigt subventionerade. Under åren 2002 – 2010 tjänade bankerna totalt 270 miljarder genom de statliga garantierna (läs: svenska folket) . Det motsvarar cirka hälften av de fyra storbankernas samlade vinster under hela denna period.

Bakgrunden till att bankerna ensidigt gynnas är att de anses alldeles för systemviktiga för att falla. Men hur resonerar regeringen när det gäller att skydda allmänheten och företagen om krisen i Sverige blir lika akut, som under den förra svenska bankkrisen ?

Några kommer säkert ihåg vad det var som hände. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Hela Sverige höll på att gå i konkurs. 60.000 skötsamma företag fick sina krediter uppsagda alldeles i onödan. Bankerna gick ut med en massiv förtalskampanj mot sina kunder – som jag tagit del av och redan skrivit flera artiklar om – för att vinna de flesta av de många processerna i domstol. Regeringen passade på att lägga beslag på mer än 250 miljarder av pensionärernas pengar. Räntan gick upp till 500 procent.

Även under denna globala bankkris har storbankernas bolånemarginaler ökat rejält. Det framkommer att ökningen av bankernas marginal på 3-månaderslån har ökat så mycket som med 159 procent (!)

Den fråga jag därför vill ställa till Sveriges justitieminister Beatrice Ask är vad hon tänker vidtaga för åtgärder för att skydda allmänheten och företagen om krisen i Sverige blir lika svår som under den borgerliga regeringen, när Carl Bildt var statsminister och Bo Lundgren bankminister ? Det var ju på grund av de åtgärder – som regeringen Bildt den gången vidtog mot bankkunderna – som Moderaterna förlorade valet efter förra bankkrisen.

De åtgärder som jag själv föreslagit när jag tidigare uppvaktat Finansdepartementet är att det måste till en omgående lagstiftning som skyddar skötsamma bankkunder som punktligt betalar amorteringar och räntor. Företagen måste också skyddas mot bankerna ! Erhållna bankgarantier, byggnadskreditiv och skriftliga kreditlöften måste gälla i domstol. Precis som i Frankrike, borde det inte längre gå att säga upp krediter för välskötta företag, när bankerna är i kris och företagen sköter sina förpliktelser mot bankerna.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida