[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Varning för banker och bedragare 
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 18 mars 2010

Ett demokratiskt samhälle av svensk karaktär kräver att alla tar ett samhällsansvar och medverkar till en uthållig utveckling. Inte minst inom det svenska näringslivet. Det kan inte vara hållbart att vissa finansiellt starka grupper inom bank – och företagsvärlden tillåts lägga beslag på annans egendom, utan att behöva respektera rättsstatens mest elementära lagar och förordningar.

Det är vad som sker i Sverige både under denna globala bankkris och den förra svenska bankkrisen som jag utförligt skildrat i 8 böcker. Den första boken med titeln: Från bankkris till börskris ( 2003) och den senaste boken: Pyramidspel som utkom i december 2009.

I mina böcker har jag bland annat berättat om entreprenören och företagaren Börje Ramsbro som under ett kvarts sekel byggde upp den globala industrikoncernen System 3R i Vällingby grundad på egna produktidéer, egen produktion och ett tidsenligt ledarskap. I slutet av 1993 omsatte företagsgruppen cirka 285 miljoner kronor och hade cirka 280 medarbetare, varav cirka 100 vid de utländska marknadsbolagen. Exportandelen var cirka 97 procent av omsättningen, vilket inte är dåligt för ett helsvenskt företag.

Fredagen den 3 december 1993 tvingades grundaren och ägaren bort från sitt livsverk utan några föregående förhandlingar, utan förvärvsavtal och utan ersättning. Trots att bolaget inte var på obestånd – tvingades han att underteckna avtalshandlingar – vilka tillställdes honom via fax. Om han inte undertecknade handlingarna och returnerade dem med vändande fax, hade moderbolaget System 3R Holding AB försatts i en så kallad ”utpressningskonkurs” av två av krisbankerna och några bedragare.

Hans företagsgrupp System 3R var således icke konkursmässig när övergreppet skedde. Det var externa parter som agerade bakom hans rygg, tillsammans med vid den tidpunkter krisdrabbade bankerna, som hade träffat hemliga avtal med utomstående finansiärer om att lägga beslag på hela företagsgruppen, utan att på något sätt respektera vare sig den svenska banklagstiftningen eller den allmänna avtalsrätten.

I denna affär har inga entydiga förvärvsavtal skett och de avtal som finns har inte fullföljts på ett korrekt sätt. Men vad som redan är klarlagt är att affärsmannen Håkan Nordquist tillsammans med den dåvarande ordförande i Företagskapital och statliga Stiftelsen Industrifonden, Uno Alfredéen, lierade sig med bankerna för att att lägga beslag på företagsgruppen.

Med bankerna träffade Börje Ramsbro så småningom en uppgörelse i godo om ett ett skäligt skadestånd. Men någon slutlig uppgörelse med de personer som stal hans företag har fortfarande inte träffats. Trots att det är styrkt att det inte gjorts några egentliga förvärv i laga ordning vägrar de nya ”ägarna” att redogöra för de juridiska omständigheterna, hur de kommit över bolaget.

Min egen uppfattning i denna fråga är därför att så länge svenska företagare kan bli bestulna på sina livsverk, som skett i mycket stor skala under både den förra ”hemmagjorda” svenska bankkrisen och denna globala bankkris inte försvaras av samhället, så länge kommer också Sveriges ekonomiska kräftgång att bestå.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

 

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida