[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Föredrag 2010: Bankernas pyramidspel 
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 20 dec. 2009

I december 2009 avslutade Mats Lönnerblad sin serie på 8 böcker om konsekvenserna av den svenska bankkrisen 1987 – 1993, och vad som hittills hänt under denna globala bankkris, som startade i USA 2007.

Under 2010 kommer Lönnerblad därför att kunna hålla föredrag om sina böcker, och vilka ekonomiska konsekvenserna de bägge kriserna hittills fått – och kommer att få i framtiden – för den svenska allmänheten och företagen.

Mats Lönnerblad arbetar som egen företagare sedan 1966 och bor i Stockholm. Han är också debattör, litteraturkritiker och författare. I sin egenskap av ordförande i Bankrättsföreningen sedan starten 1966, och i Sveriges Bankkunders Riksförbund sedan 2000, är han också dessa föreningars talesman i bankrättsliga frågor.

Den första boken: ”Från bankkris till börskris” publicerades i januari 2003. Serien avslutades med boken : ”Pyramidspel” som utkom i december 2009. Bankkrisen som startade 1987 är den svåraste kris som någonsin drabbat Sverige. Krisen fick stora ekonomiska påföljder som hela svenska folket nu får lov att betala tillbaka vad bankkrisen kostade. 60.000 livskraftiga svenska företag försvann. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet.

På det sätt som Mats Lönnerblad beskriver hela händelseförloppet, vad som skett från bankkris till börskris, vilka konsekvenser de bägge kriserna fått och kommer att få för både den svenska allmänheten och företagen, får man klart för sig att den svenska ekonomiska historien upprepar sig.

Sedan Ivar Kreuger mördats 1932 förlorade många aktiesparare både i Sverige och utomlands alla sina besparingar, när de svenska bankerna och några av den tidens mäktigaste finansmän, ensidigt nedvärderade alla tillgångar i Kreugerkoncernen som man sedan kunde beslagta för en spottstyver. Samma sak hände under bankkrisen 1987 – 1993 och riskerar att hända på nytt i Sverige under denna globala bankkris.

Kreugerkraschen hemligstämplades under 50 år. Den dåvarande Bankinspektionen och regeringarna betraktade också krisbankernas självförvållade obestånd, under den förra svenska bankkrisen som affärshemligheter, som på inga villkor fick avslöjas. I dag spårar man samma attityd till försäkringsbolagen.

Vad som har hänt är att svenska allmänheten drabbas av ett orimligt skattetryck. Skötsamma företagare plundras utan att någon straffas. Allt färre tvingas betala för allt fler. Många kan leva som parasiter på ett välfärdssystem, som håller på att ruttna inifrån.

Sverige har blivit ett land där människors grundläggande rätt att tänka, arbeta och behålla resultatet av sina ansträngningar försvagats. Äganderätten motarbetas. Det marknadsekonomiska systemet är hotat, om ingenting snart görs.

Det är bråttom att vrida klockan rätt igen.

I mån av tid kommer Mats Lönnerblad att kunna ställa sig till förfogande för föredrag om sina böcker – om den svenska och den globala bankkrisen – än de som kommer att bokas in under december 2009 och januari månad 2010.

Förfrågan om deltagande kan i så fall ställas till brfsweden@hotmail.com

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

 

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida