[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sätt Sverige på fötter... 
Av Börje Ramsbro - Ledaren  - 24 nov. 2009

…och rädda välfärden för alla och inte bara för de redan välbärgade.

Det svenska välfärdsbygget står inför den svåraste prövningen i modern tid. Invanda tankegångar och erfarenhet biter inte på dagens problem utan nu krävs det helt nya tankegångar. De gamla etablerade storföretagen är inte längre de säkra korten. Politikerna börjar rikta sina blickar mot entreprenörerna. Alltså tillbaka till ruta ett.

Volvo, SKF, Alfa Laval, Asea/ABB, Scania, Eriksson m.fl. är verk av dåtidens entreprenörer. Nu står vi inför utmaningen att släppa fram dagens och morgondagens entreprenörer och ledare för att med alla till buds stående medel snabbt skapa nya företag och arbetsplatser.

Bank- och finanskrisen 1987 – 1993 raserade ca 60.000 företag och skickade ut ca 400000 anställda i permanent arbetslöshet. Därefter har vi haft en It-bubbla och nu dagens globala finanskris. Allt detta har skapat ett hårdare samhällsklimat för dagens och morgondagens entreprenörer och företagare.

Det är inget fel på det arbetsrättsliga klimatet i Sverige om man som entreprenör och ledare inser att företagets största tillgång är medarbetarna. Vi svenskar är oerhört lojala och plikttrogna om vi har känslan av att bli rättvist och ärligt bemötta. Utnyttjas denna egenskap inom företaget ställer medarbetarna upp för företaget i både motgång och framgång.

Det hårda samhällsklimatet har skapats inom den finansiella sektorn, som fått karaktären av utpräglade spelhålor där kundkretsen får tjäna rollen som spelmarker, vilka offras i hopp om ökad bonus. Efter bank- och finansvärldens brutala framfart de senaste 20 åren har allt förtroende gått förlorat, vilket resulterar i att entreprenörer och företagare håller igen på expansionen i ren självbevarelsedrift.

Skall vi kunna rädda välfärden för oss alla är det dags att sätta fotboja på de samhällsfientliga krafterna inom den finansiella världen, inom vilket område det inte saknats entreprenörskap och uppfinningsrikedom hur kunderna och marknaden skall rånas på tillgångar och sparat kapital.

Regleringen inom bank- och finansvälden måste leda till en återgång till den gamla ordningen där bankerna tjänade kunden och inte som i dag att det är kunden som skall tjäna och rädda banken när den spelat bort sitt kapital.

Det saknas vare sig produktidéer eller entreprenörer utan vad som saknas är förståelse för vilka enorma uppoffringar som krävs för att utveckla och etablera ett globalt hållbart företag. Hoten är många på den globala arenan och ovan på detta från hemmafronten utsättas för bankernas hot om indragna krediter och risken att hamna i de s.k. riskkapitalisternas klor avskräcker även de mera riskbenägna entreprenörerna från expansion och nyanställningar.

Skall vi lyckas med att sänka arbetslösheten drastiskt måste det till drastiska åtgärder. Dessa är inte att engagera coacher för att jaga ut de arbetslösa på djupare vatten. Lösningen är att skapa ett positivt klimat för alla entreprenörer och företagare som ser en marknadspotential för sina produkter och tjänster såväl lokal som globalt.

En del av ett positivt klimat är finansiella spelregler för banker, riskkapitalister och klippare. Under bank- och finanskrisen 1987 – 1993 kapades mitt företag och jag tvingades bort efter 25 år utan ersättning och utan giltiga avtal. En av kaparna var den statliga stiftelsen Industrifonden med en styrelse utsedd av regeringen. Trots att grova brott är styrkta påstår Industrifonden styr.ordf. och VD att förvärvet har skett rättsligen giltigt och juridiskt korrekt utan att kunna åberopa några rättshandlingar.

Vi sätter inte Sverige på fötter genom att släppa fram den ekonomiska brottsligheten i regeringens korridorer.

Börje Ramsbro
Grundare av System 3R koncernen

 

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida