[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bannlys bankbonusar 
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 20 nov.. 2009

Konkurserna inom industrin har i år ökat med så mycket som 180 procent.En tredjedel av börsbolagen gick med stora förluster, bara under årets sex första månader. 260.000 fler svenskar beräknas bli arbetslösa under 2009 – 2011, skriver organisationen Svenskt Näringsliv i en helsidesannons i Aftonbladet. (AB 2009-11-08)

Att då, under rådande ekonomiska omständigheter betala ut stora bankbonusar till de krisbanker som varit ansvariga till den ekonomiska krisen i Baltikum, och som svarade för

att den förra bankkrisen perioden 1987 – 1993, blev den värsta ekonomiska krisen i Sveriges historia, är inte bara djupt omoraliskt – för de flesta människor som blivit arbetslösa och företagare som förlorat sina företag och de som i övrigt drabbats hårt av den globala bankkrisens verkningar – måste dessa stora utbetalningar av bankbonusar ses som mycket stötande.

Bara på Riksbankens stödlån beräknas de svenska bankerna tjäna 632 miljoner. Storbankerna har enkelt och säkert kunna tjäna 600 miljoner på de tre mycket förmånliga stödlån från riksbankschefen Stefan Ingves, som lanserades under sommaren och hösten 2009. Till detta kommer bankernas vidgade räntemarginal, som för närvarande är mycket högre för företagare än för vanliga bolånetagare.

Vad de flesta svenska bankerna gör med dessa pengar, är att först med öppna armar ta emot lånen. Sedan kan de genast sätta in pengarna i något bolåneinstitut. Ränteintäkten från bostadsobligationer, är högre än räntekostnaden från Riksbanken. Mellanskillnaden blir ren vinst för storbankerna.

Trots fallande vinster och omfattande kreditförluster i Baltikum väntas bankerna dela ut stora bonusar på cirka 4 miljarder i år. Anställda i Swedbank som är den bank som misskött sig mest under denna bankkris väntas dela ut 600 miljoner kronor i bonusar. Nordbanken/Nordea som var den bank som skötte sig sämst under den förra bankkrisen, väntas dela ut minst lika mycket, trots en tvingande nyemission och statligt stöd.

Hittills i år har bonusutbetalningarna i Swedbank ökat med 58 (!) procent till 442 miljoner kronor. Det måste ses mot bakgrund att Swedbank hittills i år tagit kreditförluster i år på 20 miljarder och redovisat en förlust på 8,7 miljarder kronor.

Samtidigt vet bankerna att EU: s regelverk kommer att förändras, med strängare lagstiftning som också kommer att innebära att bankernas egna kapital måste ökas för att de själva skall kunna klara av sina framtida kreditförluster. Min uppfattning är således att i stället för att dela ut bonusar och fortsätta delta i det pyramidspel – som orsakat bankerna stora förluster – borde bankerna själva inse att ett hållbart kapitalistisk system måste innebära att det inte är företagarna och skattebetalarna som skall tvingas betala bankernas stora förluster när det är bankkris i Sverige.

Min uppfattning är att ekvationen inte går ihop, när bankerna i vår delar ut miljarder i både aktieutdelning till ägarna och bonusar till personalen, samtidigt som svenska staten har lovat garantera bankernas förluster och denna gång avsatt 1.500 miljarder kronor för att rädda de svenska bankerna från deras egna misstag.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Finansfrossa

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida