[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Varför lär sig inte regeringen läxan ? 
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 16 sept. 2009

I slutet av den förra bankkrisen (1987 – 1993) hade vi en borgerlig regering mellan åren 1991 – 1994. I början av denna bankkris (2007 – ?) har vi också en borgerlig regering som suttit vid makten sedan hösten 2006. Den nuvarande Alliansen som har makten säger sig vara för ett ökat företagande i landet, men agerar i praktiken som om företagandet inte har någon betydelse.

Efter Alliansens seger i valet 2006, uppvaktade jag som ordförande i de två oberoende ideella föreningarna Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkunders Riksförbund Urban Karlström, statssekreterare i Finansdepartementet den 14 april 2008, för att ta upp en del av de stora frågor som fortfarande är olösta kring den förra bankkrisen.

Urban Karlström är civilekonom och ekonomi doktor i nationalekonomi. Han har tidigare arbetat som chefekonom vid Riksgälden. På finansdeparte- mentet är han bland annat ansvarig för finansmarknadsfrågor och ska arbeta med att se till att uppfylla regeringens och riksdagens beslut när det gäller den ekonomiska politiken.

Riksdagen har ju föreslagit att en oberoende utredning borde granska vad som gick snett under den förra krisen. Vi ville veta varför denna utredning aldrig påbörjades. Varför så många helt oskyldiga företagare och privatpersoner som drabbades, fortfarande inte fått någon som helst upprättelse. Fortfarande mer än ett år efter denna uppvaktning har vi inte fått något svar på någon av våra frågor.

Vi ville veta hur det kan komma sig att Sverige har en banklagstiftning som gör det möjligt för bankerna att säga upp krediter under löpande avtalsperiod – för både företagare och privatpersoner med omedelbar verkan – med hänvisning till att säkerheterna hade försämrats, när det sedan visade sig att det inte var bankkundernas säkerheter som hade försämrats utan bankerna som var på obestånd. Den gången räddades bankerna också av regeringen på allmänhetens och företagens bekostnad.

Man godkänner fortfarande att de svenska storbankerna kan säga upp krediterna och beslagta tillgångar för företagare och privatpersoner som alltid har skött sina förpliktelser. Genom de många ofrivilliga tvångs- försäljningar som skedde under den förra krisen och som sker i dag kan bankerna och plundrarna själva behålla övervärdena, medan man låter företagen behålla skulderna, som blir den oundvikliga följden av de snabba försäljningarna.

I Aftonbladet (Debatt 2009-09-14) efterlyser författaren och journalisten Lars Ahnland bland annat att vi måste minska det kortsiktiga flockbeteendet genom en skatteväxling där långsiktigt ägande blir mer lönsamt än kortsiktigt. Storbankerna gör sig skyldiga till samma stora missgrepp som skedde under den förra krisen. Med den skillnaden att de flesta mycket stora misstagen från de svenska bankerna denna gång har skett i Baltikum i stället för i Sverige.

Under den förra krisen brydde sig regeringen inte ens om att agera för att skydda företagen efter att den förre chefekonomen på Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF, som numera bytt namn till Svenskt Näringsliv) Jan Herin och Thomas Backteman i sin rapport ”Rapport om revisionsenkäten” (1992) varnade för stora de ekonomiska konsekvenserna, när långsiktigt lönsamma företag försattes i konkurs, bara för att bankerna var på obestånd.

Nu sker samma sak igen. Regeringen har varken brytt sig om att utreda de ekonomiska konsekvenserna av bankernas agerande som drabbade allmänheten och företagen med full kraft under den förra krisen, eller att skydda medborgarnas intressen och de drabbade långsiktigt livskraftiga företag genom att förändra banklagstiftningen så att den rimmar med äganderätten – i enligt Europakonventionens bestämmelser om äganderätten – som numera ingår i den svenska lagstiftningen.

Inte heller har man brytt sig om att skydda företagen från bankerna som fortsätter att säga upp krediter och försätta livskraftiga företag i konkurs med motiveringen att ”säkerheterna har försämrats”, när det i själva verket – precis som förra gången det begav sig – är bankernas säkerheter som har försämrats.

För mig är det ofattbart att den borgerliga regeringen som hade makten under slutet av den förra krisen och som nu åter har makten i början av denna kris, inte tar tag i dessa problem på allvar – utan bara fortsätter att ösa pengar över bankerna, på allmänhetens och företagens bekostnad – utan att samtidigt se till att bankkunderna skyddas mot bankernas övergrepp.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Finansfrossa

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida