[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Brott utan straff
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 23 mars 2009

I mer än ett avseende liknar Sverige fortfarande det gamla Sovjetunionen. Det gäller att äganderätten fortfarande inte är skyddad i Sverige. Storbankernas bedrägerier mot sina kunder och att bankernas konfiskation av kundtillgångar kan fortfarande ske ostraffat.

När de svenska krisbankerna med den dåvarande statsministern Carl Bildt och bankministern Bo Lundgrens bistånd tilläts säga upp krediterna och lägga beslag på tillgångarna hos deras kunder under den svenska bankkrisen 1987 – 1993, blev de flesta entreprenörer och företagare som då drabbades av med alla sina tillgångar. Men de fick åtminstone behålla livet.

Så har det inte alltid varit i Kina och det forna Sovjetunionen som jag tidigare berättat om i min bok: Falskspel i affärer och politik (2006) Under Maos och Stalins skräckvälde likviderades obekväma företagare på löpande band.

Den senaste stora bankskandalen gäller de sju miljoner svenskar som sparar i fonder. Svenskarnas inställning till fondsparande, är att fondsparandet är uppbyggt kring ett system av stabilitet, trygghet och pålitlighet. Men genom att systematiskt frisera verkligheten har storbankerna tjänat mångmiljardbelopp på svenskarnas fondval.

I Uppdrag Gransknings TV-program ”Fondbluffen” hade Sveriges television kontaktat ett av världens ledande undersökningsföretag Morningstar och gett dem uppdraget att gå igenom hur det gått för hundra av de största fonderna i Sverige.

Det anmärkningsvärda som kom fram i denna undersökning, var att Morningstar och bankerna använder två helt olika huvudindex, när de jämför fonderna. Det huvudindex som bland annat Swedbank använder sig av dömdes ut av experterna – Det är fullkomligt gravt vilseledande att göra på det här sättet, säger Gunnar Ek på Aktiespararna. Han menar att det är ett finurligt sätt att dölja de avgifter man plockar ur fonden.

Det är inte något unikt för de svenska bankerna att använda dubbel bokföring med två olika index. Det är något som bankerna i Sverige gjort under många år. Uppdrag granskning hade också kontrollerat Handelsbanken och SEB som också använder systemet. Men det är framför allt de folkligaste bankerna Swedbank och Nordea som systematiskt använder systemet, för att sälja dåliga fonder – som fonder som går bra.

I programmet tydliggjordes på ett lättfattligt sätt – det virrvarr och ibland oegentliga sätt – som fonderna marknadsförs på. Bland annat illustrerades det med det godtyckliga sätt som används för att visa respektive fonds resultat mot egna komponerade index. Tittarna fick också klart för sig att avgifterna som de debiteras kan minska sparandet med över 30 procent.

En uppgift som säkert kom som en obehaglig överraskning för många.

Det svenska systemet när det gäller att systematiskt lura sina kunder på deras fondsparande påminner till vissa delar om den amerikanske investeraren Bernard Madoffs pyramidspel, där han med hjälp av sitt investmentbolag Securities LCC, som kollapsade när den globala bankkrisen bröt ut i USA lyckades lura av sina kunder cirka 65 miljarder dollar. Det rådde lynchstämning när Madoff infann sig i domstolen i New York för att erkänna sig skyldig – i vetskap att han sannolikt får tillbringa resten av livet i fängelse.

Under många år betraktades Madoffs investmentfond som en liten exklusiv klubb. De som bjöds in kände sig stolta över att tillhöra den lilla utvalda skara som skulle komma i åtnjutande av de utlovade feta ökningarna på sitt sparande, som mest hela 46 procent per år.

Den 12 mars 2009 erkände Madoff vad han gjort. ”Jag är ledsen och jag skäms över vad jag gjort”, sade han till domaren och hävdade att det började med en mindre bluff för att rädda sig ur tillfälliga svårigheter. Det växte sedan till en stor härva där 65 miljarder dollar försvunnit.

Den bedrägerihärva som bankerna gjort sig skyldiga till, som avslöjades TV-programmet ”Fondbluffen” medförde inga åtgärder alls mot de svenska bankerna, som under en lång tid och under falska premisser lurat svenska folket att fondspara mot löften om större återbäring än vad bankerna kunde prestera.

Inga återbetalningar, har såvitt jag vet, fortfarande skett från bankerna. Ingen av de ansvariga i respektive bank, som bevisligen lurat sina kunder har heller blivit åtalad. När de svenska bankerna lurar sina kunder eller beslagtar deras egendomar medför detta fortfarande ingen större reaktion, från vare sig politiker eller våra domstolar.

Däremot är det hedrande att i samband med en SNS konferens där jag var inbjuden, som handlade om det ekonomiska läget som gick av stapeln den 3 mars 2009, delades det ut ett pris till de som avslöjade den svenska fondbluffen. Det skedde i syfte att stärka allmänhetens kunskaper om långsiktigt finansiellt sparande och förståelse för ekonomiska sammanhang. Det var därför som Sjunde AP-fonden delade ut sitt journalistpris för att uppmärksamma och inspirera till kvalitetshöjning av det ekonomijournalistiska arbetet i svenska medier.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Finansfrossa

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida