[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bankkapitalisterna och marknadsekonomi
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 9 jan. 2009

Bankkapitalism är när kapitalet – den snöda vinningen – lyckas ta kommandot över ekonomin. Marknadsekonomi är när marknaden – i sista ledet människorna och deras behov och efterfrågan – styr, skriver Jan Gillberg som är chefredaktör för tidskriften DSM (nr 5 2008) i en av sina många läsvärda ledarartiklar.

Bankkapitalism handlar bara om att tjäna pengar på pengar. Marknadsekonomin är skapande.

Bankkapitalism mäter sin framgång genom maktutövning och sina beroendeframkallande villkor. Marknadsekonomin mäter sin framgång genom uppfinningsrikedom och genom ett i konkurrens framdrivet effektivt resursutnyttjande, skriver Gillberg.

Hur den besinningslösa bankkapitalism urholkat världens ekonomier har vi sett tillräckligt av under år 2007 och 2008. Mardrömmen fortsätter 2009. Världsekonomin står inför ytterligare ett ovisst år. Vad vi se framför oss är förmodligen den värsta recessionen sedan börskraschen 1929. Även i Sverige har arbetslösheten ökat dramatiskt – med ökad utslagning av företag och risk för deflation.

Under december 2008 var det en lavin av konkurser i Sverige. Antalet konkurser, bara under denna månad, ökade med 41 procent jämfört med december 2007. Så stor ökning har inte skådats sedan den förra svenska bankkrisen 1987 – 1993. Om utvecklingen fortsätter under hela 2009 beräknar bankernas eget kreditupplysningsföretag Upplysningscentralen (UC) att antalet konkurser i Sverige kommer att öka med hela 25 procent för hela året 2009.

I min senaste bok: Finansfrossa (Bankrättsföreningen, 2008) förutspådde jag den stora globala bankkris och elände som krisen som spred sig på allvar efter sommaren 2008. Världen verkar skakas av en synkroniserad recession, med stora återverkningar på världen ekonomier flera år framöver.

Det är i industriländerna som fallet blir tyngst. Men många av de framväxande ekonomierna i utvecklingsländerna ser ut att tappa mycket av sin tillväxt. Det blir fortsatt tufft och ovisst för 2009. Det är ett tungt år som väntar världsekonomin när det blir kraftiga ras i BNP-tillväxten.

Den globala bankkrisen kommer att hålla i sig. Finansfrossan som till stor del beror på de globala storbankernas vidlyftiga spekulationer verkar ha lamslagit världens marknader. Vad vi nu kan räkna med är ökade krav på statligt ägande. Populismen med socialistiska förtecken kommer att uppleva en ny vår. Men socialister har aldrig varit bra på att bygga, skapa och utveckla stabila företag. Det har vi sett tydliga exempel på både i Sovjetunionen under Josef Stalins diktatur och i Kina under Mao Tse-tungs skräckvälde.

Först var det den globala bankkrisen som gjorde att det blev tvärnit i det finansiella systemet. Sedan gick det över till den industriella sektorn. Den globala bankkrisen sätter sina spår i marknad efter marknad, runt om i världen. Om det fortsätter så här ser det riktigt illa ut för 2009. Ett mardrömsscenario är, att de åtgärder som Federal Reserves Ben Bernanke och Europas finansministrar flaggat för inte biter, att det tar för lång tid att få företagen på fötter igen. Och att ekonomin hinner ta mycket mer skada på grund av bankernas vårdslöshet.

Det vi ser nu är lite av baksidan av den snabba globaliseringen, där den samlade industrin drivit upp tillväxten i världen under 2003 – 2007. Nu när finansfrossan drabbat oss ännu en gång, slår den hårdare än tidigare.

Över hela världen sjösätts nu olika stimulanspaket som gynnar bankerna. Många fruktar att regeringarna, som går ut och lånar ut massiva belopp till de redan konkursmässiga bankerna, kan leda till att pengarna inte räcker till att täcka företagens nödvändiga lånebehov för anläggningar och maskiner.

Stämmer det, riskerar vi en enormt djup svacka och kraftiga fall i BNP de närmaste åren, vilket kan leda till fortsatt finansfrossa som blir oerhört smärtsam för alla drabbade. Själva fortsätter bankerna att leva i en fantastisk värld där de kan tillåta sig höja både priser och räntor när det blir dåliga tider, vilket vi redan sett tillräckligt av under den förra bankkrisen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Finansfrossa

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida