[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Banker måste ta sitt ansvar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 6 jan. 2009

De svenska bankerna använder för krångliga och svårförståliga villkor i de avtal de skriver med sina kunder. Bankkunderna är också den svagare parten i alla avtal mellan bank och kund. Det konstaterade Finansinspektionen och Konsumentverket i en större utredning som publicerades redan för två år sedan, utan att det har blivit några ändringar.

Bankerna tillåter sig också att använda av olika friskrivningsklausuler – som skulle vara helt otänkbara i andra länder – där banken slipper ifrån allt ansvar – vilket är en av de orsaker som gör att svenska banker fortfarande vinner nästan alla processer mot sina kunder, när bankernas många felaktiga uppsägningar av krediter, kommer upp till rättslig prövning.

Den viktigaste frågan i avtalsförhållande mellan bank och kund lämnas också obesvarad i Finansinspektionens och Konsumentverket utredning. Det gäller frågan om uppsägning av krediter mot bankernas kunder, som finns ordentligt reglerad i det flesta andra länder. Om kunderna sköter sina åtagande mot banken, borde inte krediterna kunna sägas upp på de sätt, som fortfarande sker i Sverige.

I internationell banklagstiftning, finns villkoren mellan bank och kund tydlig utskrivna på ett helt annat sätt än i Sverige – där är det myndigheterna som hjälper till med att likställa parterna, vilket bland annat framgår av professornas Christian Gavaldas och Jean Stofflets läsvärda bok: Droit Bancaire (Libraire de la Cour de cassation, 1992) som handlar om den franska banklagstiftningen.

Som så många gånger förr, när det gäller statliga utredningar, har myndigheternas utredning om bankernas avtalsvillkor hunnit förvandlats till en papperstiger. Därför måste regeringen se till att villkoren skrivs om, så att kunderna förstår vad de skriver under.

Trots Tidigare påminnelser från Konsumentverket finns fortfarande stora brister i de svenska bankernas avtal med sina kunder. Min uppfattning är att myndigheterna lämnar bankkunderna i sticket, när de inte följer upp sina egna utredningar ordentligt .

I den bankutredning som publicerades i september 2007, hade Finansinspektionen och Konsumentverket främst studerat branschens standardvillkor. Det innebär i huvudsak de villkor som inte förhandlas individuellt mellan banken och kunden. Trots att myndigheterna redan konstaterat att konsumenten normalt är den svagare parten när det gäller att ”förstå, tolka och genomdriva” ett standardavtal har det fortfarande inte blivit några större justeringar.

Till skillnad mot vad som hände med både bank – och styrräntan under den förra bankkrisen, har Riksbanken äntligen gjort slag i saken och sänkt styrräntan ordentligt. Men ännu har vi inte blivit bönhörda i kravet på en lika kraftig räntesänkning från bankerna sida.

Riksbankens sänkning är det viktig, men om inte bankerna i sin tur förmås sänka räntorna ordentligt för företag och hushåll biter inte räntesänkningarna och sysselsättningen försvagas i takt med att konjunkturen försämras och bankernas uppsägningar av krediter.

Därför måste regeringen hjälpa bankerna börja ta sitt ansvar, för att inte företagen och hushåll skall råka lika illa ut som under den förra bankkrisen. Den svenska kreditmarknaden verkar ha drabbats av samma förlamande skräck som den amerikanska. Därför måste regeringen denna gång se till att bankerna följer ingångna avtal. Annars lär vi få se ännu mer konkurser än under den förra bankkrisen när bankkundernas offrades, för att bankerna inte uppfyllde sina lagstadgade villkor.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Finansfrossa

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida