[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Inför nolltolerans mot bankerna
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 11 nov. 2008

Efter flera kritiska artiklar av mig och andra om investmentbanken Carnegies suspekta verksamhet och exceptionella risker, som jag även redogör för i min senaste bok: ”Finansfrossa” (2008) beslutade Finansinspektionen (FI) att dra in Carnegies tillstånd att driva bankverksamhet den 10 november 2008.

Finansinspektionens kloka beslut gjorde äntligen slut på spekulationerna, vilken typ av sanktioner investmentbanken skulle drabbas av, och presenterades av FI:s chef Erik Saers och chefjuristen Joakim Schaaf. Staten har meddelat att den tar över banken. Statens övertagande innebär att banken återfår tillstånden, om Riksgälden driver banken vidare.

Oseriösa handlare har det alltid funnits hos både storbankerna och fondkommissionärer. Det har kunnat ske därför att regeringarna och kontrollmyndigheten (FI) inte ingripit i tid, vilket vi sett tillräckligt av under både den förra hemmagjorda bankkrisen, 1987 – 1993 och denna globala kris, som ingen ännu vet hur den kommer att sluta.

Vad Carnegie gjort sig skyldiga är att exponera verksamheten för alltför stora risker genom att låna ut för stora summor till en enda kund, vilket är det lagbrott som äventyrat bankens fortsatta existens.

Det behövs därför klara normer till såväl aktieägarnas som bankkundernas skydd i såväl lagstiftning som regelverk och i kundavtal mellan bankerna och kunderna, som på ett bättre sätt också skyddar bankkunderna från bankernas övergrepp i kristider.

Det har vi fortfarande inte i Sverige. Därför är det dags att avskaffa de spärrar mot sakprövning som finns i den svenska lagstiftningen, som till exempel den 250-åriga preskriptionsregeln (som bara skyddar den som har dåligt samvete.) Och att bankerna i samband domstolsprövning slipper bevisa att säkerheterna har försämrats

Vi måste också avskaffa alla de fällor och hinder för de kunder som för processer mot bankerna och att Högsta domstolen (HD) i Sverige, slutar att använda bankernas egen lobbyorganisation Bankföreningen, som remissinstans i de bankmål som prövas av HD.

Finansinspektionens mandat och resurser måste också stärkas. Domstolarna som fortfarande svävar i stor okunnighet, när bankmål prövas i rätten, måste börja försäkra sig om att såväl EG-rätten som Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen) som sedan 1995 ingår i den svenska lagstiftningen följs.

Respekten för bankkunderna måste återställas – med nolltolerans.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Finansfrossa

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida