[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Varning för bolagskapare
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 9 maj 2008

Varje år drabbas tusentals svenska företag av kapningsförsök. På vilka sätt dessa kapningar har skett och fortfarande sker, utan att några ansvariga myndigheter på något som helst sätt reagerar, har jag redan berättat om i åtskilliga artiklar och i några av mina böcker om ekonomisk brottslighet. Den senaste boken med titeln: Pengarna eller livet.

Både de som driver ett aktiebolag, enskild firma eller en förening kan drabbas. Till de mer ovanliga metoderna hör att bedragare använder sig av falska identiteter, gör adressändringar för att ta över post från företag. Vem som helst kan ta över ett bolag i eget namn, ändra adressen, och med lite tur även snabbt tömma bolaget på alla dess tillgångar. Varken de svenska bankerna, bolagsverket eller skattemyndigheten verkar gör några kontroller.

Därför måste tjänstemannaansvaret snarast återinföras i den svenska lagstiftningen.

Ett exempel som jag tagit del av, visar hur en bedragare på bara två dagar lyckades ta över ett bolag och ta ut 1,65 miljoner kronor – i princip allt som fanns i kassan. Brottet kunde ske genom att Bolagsverket aldrig kontrollerade, vad som hade skett. Ett annat exempel visar hur en annan bedragare, i en pågående rättegång, genom att ta kontakt med skattemyndigheten helt enkelt avregistrerade motparten, så att motparten inte längre skulle kunna vara behörig att föra talan i rätten.

Brottet upptäcktes samma dag som rättegången skulle äga rum. När styrelsen begärde och inte fick ut något registreringsbevis från Skattemyndigheten, anade man att någonting inte stod rätt till. Kontakt togs då med Skatteverket direkt för att få ett färskt registreringsbevis. Men något sådant kunde inte ges – då avregistrering redan hade skett – utan styrelsens vetskap.

Min uppfattning är att det måste vara statens ansvar att se till att vare sig denna eller andra typer av företagstölder kan förekomma, där skurkarna använder sig av bolagsverket eller skattemyndigheten som ofrivilliga medbrottslingar, för att kunna genomföra kapningarna.

Fallet med enskilda bolagskapningar måste också, enligt min uppfattning rubriceras som grov ekonomisk brottslighet, vilket kräver att åklagare engagerar sig i de enskilda fallen, och gör ordentliga utredningar – när det finns tillräckliga bevis – för att bolaget verkligen har kapats.

I fallet med kuppen med hjälp av bolagsverket har bolagsverket redan avvisat skadeståndskravet från den ekonomiskt drabbade företagaren. Att den som redan hunnit stjäla hela bolagets kassa, frivilligt skulle betala tillbaka pengarna, tror inte företagaren är någon framkomlig väg att få tillbaka pengarna.

Därför måste regeringen omgående se till att denna och andra typer av bolagskapningar, med eller utan hjälp av statliga myndigheter, blir omöjliga att genomföra.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida