[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Fler finansbolag på fallrepet
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 2  mars. 2008

Efter investmentbankens Bear Stearns fall befarar marknaden att fler finansbolag kan råka illa ut. I den havererade investmentbanken Bear Stearns, riskerar nu halva personalstyrkan på 14.000 anställda, att tvingas lämna bolaget.

Den som för tillfället verkar vara mest illa ute på Wall Street är Lehmans Brothers. Banken har tillsammans med Bear Stearns varit en av de stora aktörerna på de värdepapper som bygger på bolån. Aktien på Lehman Brothers föll kraftigt den 17 mars 2008, som mest med 40 procent, för att sluta med en nedgång på ”bara” 20 procent.

Även president George W Bush är skakad. Den 17 mars sammanträdde Bush med bland annat Finansinspektionens chef, finansministern och riksbankschefen för att försäkra sig om att de finansiella instituten förstärks och att kapitalmarknaden fungerar på ett bättre sätt än hittills.

Bush lämnar också dörren öppen för flera statliga ingripanden. – Om det behövs kommer vi att agera beslutsamt för att skapa ordning på den amerikanska finansmarknaden, sade George W Bush på pressmötet, efter genomgången med sina medarbetare om USA bräckliga finanser.

Finansbolag på fallrepet måste omgående räddas eller likvideras. Det skedde inte i Sverige under den svenska bankkrisen 1987 – 1993 då krisbankerna tilläts skjuta sina förluster framför sig, fram till dess att de utländska långivarna inte längre accepterade detta. Först då tvingades den svenska staten ingripa, ge krisbankerna obegränsade garantier och likviditet, samtidigt som bankminister Bo Lundgren tillät den förlusttyngda svenska bankerna att göra sig av med de kunder ”som inte längre passade in i bankernas portfölj”.

Det är först när privata intressen inte längre kan medverka som staten tvingas gå in för att rädda det finansiella systemet. Japan och Sverige ger avskräckande exempel på en utdragen bankkris, där bankerna har stora hål i sina balansräkningar, i det längsta försöker låta bli att redovisa sina verkliga kreditförluster.

Den socialdemokratiska regeringen reagerade inte alls på bankkrisen, som man var skyldig att göra. Det var först när den borgerliga regeringen i Sverige (1991 -1994) övertog makten som det började hända något, alldeles för sent. Till slut tvingades ändå staten ta över både Gota Bank och Nordbanken , (numera Nordea) när hela det svenska finansiella systemet höll på att haverera.

Trots turbulensen på den internationella kreditmarknaden har de svenska bankerna fortfarande inte ändrat sina regler för utlåning. Ett av de första varningstecknen på att en ekonomi är på väg att bromsa in, är när bankerna inte vill ge några nya krediter. Men de svenska bankerna som efter den senaste bankkrisen förlitar sig på svenska staten, tror nog att de kommer att få samma hjälp denna gång, om den globala bankkrisen drabbar Sverige med full kraft.

Medan hela världens finanssektor håller andan, i en marknadssituation som börjar jämföras med kraschen 1929, rasar nu både börser, dollar och förtroendet för de globala bankerna.

Bear Stearns dramat – där centralbanken Federal Reserve räddade USA:s femte största investmentbank – undan konkursens brant är bara ett exempel. JP Morgan kan ha gjort sig en rejäl hacka på att ta över den konkurshotade banken till vrakpris.

Alla verkar vara överens om att få kurvor pekar åt rätt håll i USA just nu. Federal Reserve-chefen Ben Bernanke har också redovisat ny förfärande statistik, över antalet havererade lån av subprime-karaktär, som är en av de bidragande orsakerna till att så många finansbolag nu befinner sig på fallrepet. 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida