[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bankbedrägerier
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 1 febr. 2008

Sju miljoner svenskar sparar pengar i fonder. I TV-programmet Uppdrag granskning” 2008-01-30 lät kanal 1 Sveriges Television, ett av världens ledande värderingsföretag, Morningstar analysera det ekonomiska utfallet för 100 av de största fonderna i Sverige under de senaste 10 åren.

Resultatet var häpnadsväckande. Bara 22 procent av fonderna var lönsamma för de svenska fondspararna, efter att de svenska storbankerna tagit ut sin årliga avgift på 1,5 procent, om året. Enligt Morningstar, så vilseleder bankerna sina fondsparare genom att redovisa ett huvudindex, som inte överensstämmer med verkligheten.

Förfaringssättet att lura kunderna påminner om när bankerna beviljade ”falska annuitetslån” under det glada 80-talet. Hur många minns vad som då skedde, när bankerna tävlade om att uppmana till lån utan säkerhet, för att kunna uppfylla bankkundernas drömmar. Då hette det: Köp båten redan i dag ! Vi beviljar medan du väntar. Minns ni hur det gick till ?

Ett av dessa ärenden drev Bankrättsföreningen till Högsta domstolen, där vi förlorade i det s k Irene Rosberg-målet, trots att vi hade rätt i sak, eftersom oklara avtalsvillkor skall tolkas till konsumentens fördel, i enlighet med både svensk rätt och EG-rätten.

Nordbanken hade förklarat för kassörskan Irene Rosberg att dessa s k falska annuitetslån var den bästa låneformen, för dem som önskade amortering varje månad, d v s att i början var räntan högre men senare i låneperioden blir amorteringen den största delen. Fördelen var att lånet sattes till en fast avbetalningstid, samt att bankkunden varje månad skulle veta vad avbetalningen blev. Trots att ingenting av detta stämde, förlorade vi målet i Högsta domstolen.

Nu är vi där igen. Många av de bankkunder som har tecknat fondavtal med storbankerna har gjort en dålig affär. Swedbanks Kapitalinvest är ett exempel. Det anmärkningsvärda enligt Uppdrag granskning är ingen av de största bankernas fonder lyckas slå index. Enligt värderingsfirman Morningstar är Kapitalinvest en av de fonder som går allra sämst. Fonden har gått nästan 13 procent sämre än jämförelseindex de senaste fem åren. Tvärtemot vad bankens siffror visar.

Det är fullständigt gravt vilseledande att göra på det här sättet, säger Gunnar Ek i debatten efteråt, då Swedbank vägrar att medverka. Gunnar Ek menar också att bankernas vilseledande information är ett finurligt sätt att dölja de avgifter som plockas ur fonden. Harry Flam, professor på Stockholms universitet tycker också att bankens information är vilseledande. Han tycker banken gör fel. Den är missvisande helt enkelt, säger han i intervjun med Uppdrag granskning.

Att använda dubbel bokföring var något som storbankerna också tillämpade under den svenska bankkrisen 1987 – 1993, då man kunde redovisa fantastiska resultat, innan man upptäckte att storbankerna i själva verket var på obestånd.

Nu tillämpas samma metod mot kunderna. Att använda sig av två olika index för att vilseleda kunderna har man gjort i många år. Miljontals kunder har därmed fått felaktig information om sitt fondsparande. De tror ju, trots allt som hände under bankkrisen, att bankerna är stora och stabila företag som man kan lita på.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida