[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Pyspunka
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 17 jan. 2008

Luften håller på att gå ur den internationella finansmarknaden. Det sker sakta men säkert. Det tydligaste tecknet är de internationella storbankernas röda siffror. USA:s bankkris, kan bli en ny Enronskandal. Pågående ekonomiska utredningar visar att de stora bankerna och Wall Streetfirmor, inte bara har agerat vårdslöst, utan också begått brott mot sina kunder och samarbetspartners.

Efter flera månader av undersökningar är delstaten New York redo att dra flera storbanker inför domstol. Samtidigt stämmer staten Cleveland en grupp banker på hundratals miljoner dollar.

Samtidigt laddar Wall Street upp för fortsatta rekordförluster. Citigroup och Merill Lynch ligger risigast till. Enligt analytiker väntas Citigroup redovisa ytterligare 8-11 miljarder dollar för fjärde kvartalet 2007. Men sedan dess har läget förvärrats ytterligare. Analytikernas tips landar i dag på minst 13 miljarder dollar i förlust, för fjärde kvartalet 2007. Uppåt 10 procent eller 320.000 jobb inom Citigroup – koncernen kan komma att försvinna.

Merill Lynch – världens största mäklare – vars delårsrapport läggs i mitten på januari 2008, väntas innehålla kreditförluster på ytterligare 10 miljarder dollar, för fjärde kvartalet 2007. Både Citigroup och Merill Lynch har tvingats att släppa in nya delägare för att fylla på sin kapitaltäckninggrad.

New Yorks chefåklagare Andrew Cuomo, väntas dra igång en rad civila processer med miljardskadestånd, samt åtala enskilda personer inom bankerna för brott, bland annat för att bankerna har tigit med riskerna med ofördelaktiga bolånepapper som drabbat tusentals familjer som tvingats lämna sina hem på grund av alla de lån som de blivit pålurade av de amerikanska storbankerna.

Det var låga räntor i kombination med brant stigande bostadspriser som lade grunden för en bubbla på USA:s bostadsmarknad. Banker och bolåneinstitut lånade villigt ut pengar, utan att först göra normala riskbedömningar.

Sedan paketerades de dåliga lånen om tillsammans med säkra krediter och såldes vidare till nya finansiella aktörer, utan att riskbilden klargjorts för köparna. Hela subprimemarknaden (krediter till svaga låntagare) uppskattas i dag till cirka tusen miljarder dollar.

Andrew Cuomo misstänker också att banker och Wall Streetfirmor undanhållit information om kreditriskerna för investerare, på samma sätt som de svenska bankerna gjorde sig skyldiga till under bankkrisen 1987 – 1993, då de svenska storbankerna aldrig informerade sina kunder att man var på obestånd. Bankerna fortsatte att driva bankverksamhet, trots att man var skyldig att upprätta kontrollbalansräkning, och begära sig själva i konkurs.

I Sverige gör börsnedgången att tvångsförsäljningarna av belånade aktier ökar. Antalet sparare som överbelånat sina portföljer är nu uppe i över 500 per dag. Följden av att överbelåna sin portfölj blir att spararen måste tillföra mer kapital, belåna fler aktier eller i värsta fall sälja sina aktier fast det innebär en reaförlust.

Men så långt som att lägga beslag på företag och bilda statliga ”skräpkreditföretag” som skedde under den förra svenska bankkrisen har det fortfarande inte gått. Inte heller har bankerna vågat nedvärdera hela Sveriges fastighetsbestånd, med mellan 50-70 procent, som skedde under den förra krisen.

Att den svenska bankkrisen 1987 – 1993 fortfarande inte är ordentligt utredd, och de skyldiga inom bankerna ställts inför rätta, måste betraktas som en rättsskandal av stora mått. Trots att riksdagen för länge sedan beslutat att göra en oberoende utredning kring vad som hände, har fortfarande ingenting skett.

Opinionläget för Alliansen är därför fortsatt uselt. Gapet mellan blocken har vuxit till svindlande 19 procentenheter, under januari 2008, vilket är det största på nästan sex år. Värst är raset för moderaterna som nu får stöd av endast 20,7 procent av väljarna.

Alliansens utförsåkning i opinionen hänger intimt samman med att politikerna fortfarande inte tillsatt en utredning för att alla de företagare som orättfärdigt fick sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna, under den förra borgerliga regeringen, skall få upprättelse.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida