[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Luckor i lagen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 9 okt. 2007

Lagom till bok & biblioteksmässan i Göteborg den 27-30 september åkte jag ner för att presentera min senaste bok: Pengarna eller livet, som handlar om hur de svenska storbankerna under bankkrisen 1987 – 1993 kunde säga upp krediterna och beslagta tillgångarna för 60.000 företag utan att straffas.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Alla jag talade med under bokmässan var bestörta och chockade, över hur det som skedde under bankkrisen kunde inträffa överhuvudtaget, utan att någon ansvarig politiker reagerade. Ingen regering har fortfarande genomfört den oberoende utredning som Sverige Riksdag redan har beslutat om, efter mina och andras starka påtryckningar, för att skydda bankkundernas intressen.

Vad jag bl a skrivit om i mina senaste sex böcker har redan väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Nu bekräftar även Svenska Dagbladet. (SvD Näringsliv den 8 oktober 2007) att det jag skriver i mina böcker stämmer. Det dåliga skyddsnät som jag kritiserar politikerna för att inte omgående åtgärda efter bankkrisen, har fortfarande inte åtgärdats. Bankerna kan fortfarande säga upp lån för friska företag i ekonomiska kristider.

Även Villaägarnas chefjurist Ulf Stenberg efterlyser i samma artikel i SvD en starkare lagstiftning, för att skydda vanliga bo-låntagare. Det är denna lagstiftning som jag i min egenskap av ordförande i de bägge organisationerna Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkunders Riksförbund hela tiden begärt, utan att det hittills blivit några konkreta förbättringar för att skydda företagare och konsumenter.

Det borde självfallet vara så att den kund som hela tiden sköter amorteringar och räntor inte skall behöva riskera att lånet sägs upp, när inte banken innan dess kan bevisa att säkerheterna har försämrats, under gällande avtalsperiod. Sägs sedan lånet upp, skall det ske i god tid före avtalstidens utgång, så kunderna får rimlig tid på sig att skaffa sig en ny bankförbindelse.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida