[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Fredrik Reinfeldt tål inte kritik
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 31 aug. 2007

Efter min uppmärksammade debattartikel i Aftonbladet ”När faller korthuset” (Aftonbladet 2007-08-17) har regeringen Reinfeldt fått utstå stark kritik för att inte genomföra den oberoende utredning av den svenska bankkrisen som riksdagen redan beslutat om, och för att svenska företagare fortfarande är fullständigt rättslösa mot de svenska storbankerna.

Regeringen får också tummen ned av de svenska företagarna för att man fortfarande inte genomfört de utlovade förbättringar i företagsklimatet, som jag och andra skribenter efterlyst. ”Inget har hänt. Jag upplever inga märkbara skillnader i mitt dagliga liv som företagare”, säger den kände företagsledaren Torsten Jansson, VD för New Wave i en intervju i Dagens Industri (DI, 2007-08-29)

Detta är allvarligt. Den borgerliga Alliansen gick ju till val på en arbetsmarknads – och näringspolitik som skulle skapa bättre förutsättningar för jobb, entreprenörskap och tillväxt i vårt land. När regeringens första år vid makten snart är passerat, har ingenting hänt för att förbättra företagarnas situation i förhållande till bankerna, i alla fall inte i företagarnas ögon.

Regeringen verkar inte intresserad av företagsfrågorna, säger finansmannen Rune Andersson. Bengt Ågerup, VD, grundare och storägare i börsnoterade medicinteknikbolaget Q-med är av samma uppfattning.

Min mening är att de svenska storbankernas maktfullkomliga attityd mot sina kunder och ohotade oligopolställning, för länge sedan borde ha tvingat vilket regering vi än har, att vidta kraftfulla åtgärder för att förändra maktbalansen mellan bankerna och deras kunder. Dessutom måste företagsklimatet förbättras, om vi skall få till stånd de ökade antal arbetstillfällen som regeringen utlovade innan valet .

Statsminister Fredrik Reinfeldt verkar förargad mot den kritik som nu riktas mot Alliansen. Han menar att regeringen redan gjort vad den lovat för att förbättra företagsklimatet i landet. Att regeringen inte bryr sig om att följa riksdagens beslut att utreda vad som hände under bankkrisen 1987 – 1993, verkar inte bekymra honom. Inte heller att svenska företagare är missnöjda. Det är deras eget fel, anser Reinfeldt.

Med anledning av den turbulens som nu råder på den globala finansmarknaden borde det vara av centralt intresse för regeringen att skydda företagen mot bankerna, om den amerikanska bankkrisen sprider sig till Sverige. Men i regeringens Reinfeldts ögon verkade viktigare att sopa tidigare politikers misstag under mattan, i stället för att ställa de ansvariga politiker till svars, för vad som hände under bankkrisen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida