[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Vad regeringen kan lära av bankkrisen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 23 aug. 2007

För första gången sedan den globala bankkrisen startade lånar nu den engelska centralbanken Bank of England också ut pengar till de engelska krisbankerna. Totalt lånade banken ut 4,3 miljarder kronor till en ränta på 6,75 procent. Eller en procent över styrräntan. Till vem eller vilka banker som man lånade ut pengarna vill man inte avslöja.

Vad världens centralbanker nu gör sig skyldiga till är att formligen ösa pengar över de banker som inte längre uppfyller sin kapitaltäckningsgrad, utan några egentliga säkerheter. Det är tvärtom hur de svenska företagarna och fastighetsägarna behandlades under den tidigare svenska bankkrisen, när bankerna tillät sig att bryta alla kreditavtal utan att straffas, och utan att egentligen veta om deras kunders säkerheter hade försämrats.

För svenska fastighetsägare och företagare är oron fortfarande total när det gäller förhållandet mellan bank och kund. En svensk bank kan obehindrat försätta en företagare i konkurs om banken, utan att känna till det verkliga förhållandet, befarar att säkerheterna har försämrats. Vad som framkommer i den nuvarande bankkrisen, i ett svenskt perspektiv, är att bankerna har alla ekonomiska fördelar av en kris och företagarna alla nackdelar, om den globala bankkrisen kommer att träffa Sverige med samma kraft, som under bankkrisen 1987 – 1993.

Under den förra krisen kunde helstatliga Nordbanken till och med förtala finansmannen Erik Pensers Ygdrasilägda företag Nobelindustrier, genom att påstå att företaget inte längre hade någon god likviditet, när det var banken som var på obestånd. Genom att bryta skriftliga överenskommelser försökte Nordbanken och de andra affärsbankerna få börsföretaget att framstå i en dålig dager, bara för att Nordbanken och det statliga ”skräpkreditföretaget” Securum ostraffat skulle kunna lägga beslag på företagets tillgångar, utan att behöva göra rätt för sig genom normal pantrealisation, som lagen föreskriver.

Det var på liknande sätt, som jag redan tidigare utförligt redogjort för i mina senaste böcker, som rederiet Viking Line fick sina krediter uppsagda, och världsföretaget System 3R försvann från Sverigekartan, utan någon som helst ekonomisk kompensation till företagets verkliga ägare Börje Ramsbro.

Efter bubblan med amerikanska osäkra bostadslån, de så kallade subprimelånen, har den globala oron eskalerat. Ingen tycks egentligen längre veta hur stor den nuvarande bankbubblan är. Marknaden är extremt volatil och aktiekurserna fortsätter att åka berg– och dalbana både utomlands och i Sverige. Stockholmsbörsen har därför inga planerade börsintroduktioner den närmaste månaden, enligt ägaren OMX officiella lista.

I USA har centralbankschefen antytt att han kan tänka sig att sänka styrräntan ytterligare för att lugna de amerikanska bankerna. Bern Bernanke ser sig som räddaren i nöden, efter att redan har sänkt diskontot – räntan som centralbanken tar av banker som lånar över natten. Men den amerikanske finansministern Henry Paulsson delar inte Bernankes förhoppningar om en kvick lösning på den bankkrisen. Han ser inga snabba lösningar på de enorma problem som för närvarande skakar den amerikanska finansmarknaden.

De svenska företagare som arbetar på marknadens villkor, begär inga allmosor från staten. De kräver inga stödåtgärder för att kunna leva vidare. Men vad vi kräver är att avtal mellan bank och kund som också skall gälla i en krissituation och att domstolarna skall respektera de internationella regler som gäller för ofrivillig pantrealisation.

De fastighets– och företagskunder som oskyldigt drabbades av den förra krisen, skall i framtiden kunna slippa de påhopp från svenska banker, som då skedde, när 60.000 skötsamma företagare fick sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna av de svenska krisbankerna med den dåvarande regeringens godkännande.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida