[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Fyra års tortyr i rättspsykiatrins klor
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 8 aug. 2007

Hösten 2007 fortsätter tortyren av den kände läkaren och politikern Alf Enerström med oförminskad kraft. Rättsväsendet och vårdapparaten med socialstyrelsen och socialstyrelsens rättsliga råd i spetsen fortsätter att gå politikernas ärenden - för att med hjälp av kemisk lobotomering - sy igen munnen på den gamle läkaren i försöken att ända hans liv.

Nu fortsätter man även att tvångsmedicinera honom med Cisordinol, ett kraftigt neuroleptica som man bara ger till personer som är farliga för sig själva eller andra människor. På sinnesjukhuset finns två psykläkare, dr Olga Karvanen som man lyckats rekrytera för Turkmeistan, och den tillförordnad chefläkaren Susanne flyborg som bägge jobbar hårt för att bli lika duktiga som som förebild från Auschwitz - dr Irma Greese - som var dr Josef Mengelses högra hand. Dessa två torterare måste omgående avlägsnas från sina arbetsplatser, innan de lyckas med sitt uppsåt att ta död på den gamle läkaren.

Enerströms har straffats för att han har politiska åsikter om sitt parti Socialdemokraterna som beställt denna förföljelse av honom och hans familj.
Professor Johan Cullberg och f d chefsläkaren vid Karsudden, som under en kort period lyckades stoppa den omänskliga behandlingen, anser bägge att Enerström utsätts för tortyr och att medicineringen omedelbart bör stoppas.
Enerströms darrar så att han måste hålla telefonluren med hjälp av bägge händerna. Han har mardrömmar varje natt. Han lider av hjärtflimmer och vaknar sju gånger per natt av trängningar till vattenkastningar.

Den behandling han utsätts för kan liknas vid de övergrepp Jean - Maurice Cervetto utsattes för i Frankrike under 70-talet som han själv med hjälp av redaktören Allain Laville skrivit en hel bok om: Quatre ans dans l´enfer des fous (France Loisirs, 1974) Bara 19 år gammal blev Cervetto först fängslad och sedan förd till sinnesjukhus, för att han skulle ha stulit en motorpump.

Först blev han förd till ett sinnesjukhus, med mycket hårt belastade kriminella, och fick under en lång period umgås med obotligt kriminella banditer och mördare som förvarades av den franska rättspsykiatrin, för att de inte passade in i fängelset och därför blivit dömda till livstids förvaring och tung medicinering. Eftersom han inte riktigt passade in i denna miljö, blev han sedan förd till en annan anstalt där obotligt
imbecilla förvarades.

På bägge ställena tvingades han tillbringa en mycket svår tid som inte blev bättre av att man försökte medicinera bort hans "besvär" som utgjordes av att han blivit deprimerad för att han falskeligen anklagats för ett brott som han aldrig begått. Det skulle ta fyra års ansträngningar och med stor hjälp från sin mor för att han skulle slippa ut från detta helvete. Till slut erkände hans adoptivfar att det brott han anklagades för aldrig ägt rum och att även de vittnesmål, som gjorde att han först dömdes till fängelse och sedan till sluten vård visade sig vara falska.

Till slut fick Jean - Maurice Cervetto både upprättelse och skadestånd för de trakasserier han utsatts för genom de falska anklagelser som riktats mot honom, som var grunden för den behandling han utsatts för. Så lång har det ännu inte kommit i Enerströms fall.

Alf Enerström dömdes först av Stockholms tingsrätt till rättspsykiatrisk vårt i januari 2004 och senare även av Svea hovrätt till samma dom i mål B 2770-04. Åklagare och försvarare undvek att ta upp grunden till händelsen på Norr Mälarstrand 24. Den nämndes överhuvudtaget inte, vilket måste ses som en medveten handling att få in den framgångsrike läkaren och politikern bakom lås och bom, vilket måste betraktas som grovt tjänstefel av åklagen Bengt Åsbäck och grov försumlighet av den offentligt utsedde försvararen Jan Karlsson som undvek att ta tillvara den anklagades rättigheter.

Eftersom Enerström ända sedan 1970 kritiserat delar av den socialistiska politiken, trots att han själv varit socialdemokrat i hela sitt liv, har han utsatts för en förföljelse av sällan skådat slag. När det gäller poliska mål i Sverige tillämpas inverterad rättsskipning, vilket innebär att domstolarna gör om offret till förövare och förövare till offer, vilket märktes tydligast under den svenska bankkrisen när krisbankerna utan att straffas, kunde lägga beslag på sina kunders tillgångar.

I fallet Enerström är det uppenbart att han handlat i nödvärn, när man försöker avhysa honom utan någon ordentlig delgivnig och den kvinnliga polisen bryter sig in i Enerströms lägenhet när han ligger i sin säng och riktar en pistol mot honom. Att Alf Enerström, som vid flera tidigare tillfällen varit mordhotad, lyckas skjuta pistolen ur polisens hand måste ses som en akt av självförsvar, när delgivningen från början inte skett på ett korrekt sätt, utan för att få bort Enerström från den lägenhet där han bott i 23 år och tidigare betalt sina hyror utan anmärkningar.

Därför upprepar jag ännu en gång vad jag skrivit vid flera tidigare
tillfällen:

Avbryt tvångsmedicineringen av Enerström och släpp genast ut den 78-årige läkaren och politikern, som sitter fängslad för han sagt sin politiska mening. Hundratusentals svenskar har redan stött honom i den politiska kampen. Den internationellt kända barnboksförfattaren Astrid Lindgren bidrog med 4 miljoner kronor, av de cirka 40 miljoner som svenskarna under åren skickat in i kampanjstöd till Enerström.

Den nya regeringen borgerliga bör också med kraft ta tag i den olagliga verksamhet som socialisterna bedriver när det gäller förföljer av
oliktänkande.


Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida