[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Politiska övergrepp
Av Mats Lönnerblad - Ledaren  - 15 juni 2007

Den politiker som alltid varit en nagel i ögat på den tidigare socialistiska regeringen är den nu 77-årige kände läkaren Alf Enerström. Hoten mot både Enerström och hans familj, har varit allvarliga och många, innan man till slut lyckades spärra in honom på sinnessjukhus på grund av hans framgångsrika politiska aktiviteter.

Vid två tidigare tillfällen har man försökt få honom förklarad som psykiskt sjuk. Första gången var 1998 när polisen stormade in på det politiska högkvarteret vid Sölje Herrgård. När han kom hem var det fullt med poliser i hans hem och politiska högkvarter. Utan någon godtagbar anledning arresterades han och kördes 7 mil till närmaste polisstation där man sade att han skulle sinnesundersökas.

När den läkare som blivit efterskickad och skulle undersöka Alf Enerström, såg vem det var som skulle undersökas, blev det aldrig någon undersökning, eftersom hon ansåg att den inte var befogad.

Varför han egentligen blivit arresterad för fick han aldrig några ordentliga besked om. Men han hölls i häkte i mer än 24 timmar. Utan att ange någon förklaring släppte man sedan ut honom. Då han kom hem hade familjen flytt. Polisen som beslagtagit Alf Enerströms nycklar till kassaskåpet och stulit 600.000 kronor i kontanter. Det fanns bara en nyckel till kassaskåpet som polisen tagit från Enerström när han satt häktad.

Fyra veckor senare befinner sig den ökände advokaten Einar Kalman på Enerströms ägor. När han ser Alf Enerström rusar han emot honom med en stor rörtång för att slå ner honom. Flera vittnen ser på vad som sker, bland annat Enerströms dotter. Enerström döms till 6 månaders fängelse i tingsrätten Ett av Enerströms vittnen får inte vittna i rätten. Dotterns vittnesmål feltolkas. Hovrätten mildrar sedan domen till 4 månaders fängelse.

Alf Eneströms som dömts till 4 månaders fängelse och blivit av med alla pengarna får svårigheter att betala hyran. Hans advokat blir tvingad att rycka in för att hjälpa till med att begära uppskov med hyresinbetalningen.

Väl ute ur fängelset kontaktar Enerström fastighetsägaren, som fortsätter att bevilja uppskov med hyran till den hyreslägenhet han hade i Stockholms city. Han har bott 23 år i lägenheten och hela tiden betalat hyran i tid. Fastighetsägaren känner till att han är likvid. Men Alf Enerström har fått ytterligare problem på halsen: myndigheterna har även lagt beslag på en del av partikassans pengar som funnits på bank – och postgirokonto.

Vad som nu händer är att Enerström tvingas avflytta från lägenheten på ett regelvidrigt sätt. Någon uppsägning sker inte i laga ordning som lagen föreskriver. Ingen avhysning får ske innan svaranden fått yttra sig. Avhysning skall också genomföras, så att skälig hänsyn tas till såväl sökandes intresse, som svarandens situation. Något som inte beaktas i detta fall.

Kronofogden som inte delgivit Enerström ville att man tänkte vräka honom från lägenheten. När han fick kunskap om vad som höll på att ske skaffar han fram såväl bankgaranti som kontanter, vilket inte fick någon effekt alls. Fastighetsägaren vägrar att ta emot betalningen.

Nu sker allting i snabb följd. Kronfogden tar hjälp av polisen som vill avhysa Enerström med våld. Plötsligt dyker det upp en siluett i lägenheten. En kula avlossas mot Enerströms kropp i hjärthöjd. Skottet var avsett att döda. Enerström svarar och skjuter pistolen ur inkräktarens hand. Det visar sig att den som skjutit var en polis.

För detta slipper polisen åtal. I stället döms Enerström till sluten psykiatrisk vård och tvångsmedicineras. Han får hjärtfel, flimmer och darrningar så man tror att han drabbats av Parkinsons sjukdom. När jag själv och andra reagerar mot denna tvångsmedicinering som upphör först sedan fyra kända psykiatriker med Professor Johan Cullberg i spetsen yttrat sig till Alf Enerströms förmån och vädjar om att tortyren skall upphöra, vilket den gör för en tid. Alf Enerström får tillstånd att flytta ifrån den klinik där han tvångsvårdas.

Men sedan Alf Enerström drabbats av allvarliga problem på grund av den omänskliga medicinering han utsatts för, fortsätter nu behandlingen på nytt och han tvingas att återvända till den klinik som han till slut lyckades ta sig fri ifrån.

Partikassan som stals är fortfarande inte redovisad. Vare sig de kontanter som togs från Sölje eller på bank och postgiro. Hur man kan tillåta sig att beslagta delar av partikassan från Alf Enerström är det fortfarande ingen som vill förklara.

När det gäller Enerströms politiska aktiviteter har alla bidrag som influtit varit frivilliga från vanliga människor som stödjer Enerström kamp i de viktiga frågor han driver. I Sverige lever annars de etablerade politiska partierna på skattebetalarnas pengar. .

Socialdemokraterna får mer än 56 miljoner i statligt stöd från den 15 oktober till den 14 oktober 2007. Miljöpartiet de gröna får nästan 12 miljoner och Vänsterpartiet cirka 16 miljoner i statligt partistöd. Sverigedemokraterna som fick 2,93 procent av alla röster fick drygt 300.000 i statligt partistöd. Ett belopp som Alf Enerström slog med råge när hans eget parti Socialdemokratisk Opposition påverkade i viktiga politiska frågor under flera decennier.

Kan det vara Enerströms framgångar i dessa frågor som gör att man under alla år förföljt och trakasserat Alf Enerström och hans familj ? Socialisterna tål helt enkelt inte det fristående partiet Socialdemokratisk Opposition, som under alla år stått på egna ben, och ändå klarat sig helt utan statliga bidrag.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida