[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Konsten att förstöra ett land
Av Mats Lönnerblad - Ledaren -15 mars 2007

Det fanns nog så tunga skäl för Fredrik Reinfeldt att han inte borde tagit med Carl Bildt i Alliansens nya regering, skriver den stridbare chefredaktören Jan Gillberg i senaste numret av den betydelsefulla samhälls – och mediakritiska tidningen DSM ( Nr 2, 2007) och hänvisar till mina böcker och den kriminella hanteringen av valuta- och bankkrisen, då Carl Bildt var regeringschef.

I slutet av bankkrisen lät sig regeringen Bildt överrumplas av en valutaorkan, som många menar bör ges namnet ”Soros”, eftersom den välkände finansmannen George Soros, var en av de många valutaspekulanterna som tjänade grova pengar på Carl Bildts misslyckade åtgärder, att försvara den svenska kronan under krisen.

I stället för att ta ekonomiska råd hur den svenska bankkrisen skulle hanteras, från gediget skolade ekonomer som Hugo Hegeland och Sven Rydenfeldt, valde Carl Bildt rollen som halsstarrig befälhavare i ett krig bortom lagar och verkligheten, skriver Gillberg och hänvisar till 4 av mina 5 böcker om bankkrisen: Från bankkris till börskris (2003) Från folkhem till fattigstuga (2004) Nollkoll (2005) och Härdsmälta (2005)

De svenska bankerna och kronan skulle försvaras till varje pris. Kosta vad det kosta ville. Och det kostade över tusen miljarder kronor ! Sedan tog verkligheten ändå över.

Efterbörden blev en bankkris, som gjorde att banker som Gota Bank och Nordbanken (numera Nordea) som var på obestånd redan den 1 februari 1990 – kunde dölja sin obeståndssituation genom allehanda siffermanipulationer, utan att någon fortfarande har reagerat. Allmänheten och företagen fick betala bankernas obestånd. Medan bankerna numera gör rekordvinster haltar företagsamheten i landet.

Den särskilde bankministern – Bo Lundgren (m) gavs sedan i uppdrag att lotsa krisbankerna ur en kris, som till en stor del var självförvållad. Nu blev det i stället livsdugliga företag, som hamnade på obestånd genom att krisbankerna abrupt sade upp deras krediter och beslagtog sina kunders tillgångar.

Fullsysselsättningslandet” Sverige hamnade plötsligt på en rejäl förhöjd nivå vad gäller arbetslösheten som fortfarande femton år efter bankkrisen inte vill ge vika. Att den politiker, Carl Bildt, som bär det yttersta ansvaret för denna katastrofala krishantering, skulle få plats i en ny regering är minst sagt anmärkningsvärt, anser både jag och Jan Gillberg.

Situationen i Sverige under bankkrisen kan liknas vid den i Zimbabwe där Robert Mugabe fortfarande är samma katastrof för Zimbabwe som Carl Bildt var för Sverige under bankkrisen. Zimbabwe är också ett exempel på politiskt förfall går hand i hand med ekonomiskt förfall. I likhet med Sverige under den svenska bankkrisen, kännetecknas Zimbabwe fortfarande av ekonomisk avveckling.

I ett land som en gång var ett av Afrikas rikaste lever nu drygt 80 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen. Miljontals flyr varje år till grannländerna. Likheten med Carl Bildt och Bo Lundgren agerande under krisen som lät bankerna försätta friska företag i konkurs, är slående. Hela Sverige höll på att gå i konkurs. Robert Mugabe agerar inte bättre än Bildt då han mot bättre vetande kört i väg de vita farmarna, som tidigare försörjt landet.

Vad som skett i Sverige och vad som fortfarande sker i Zimbabwe visar hur fort den ekonomiska förändringen kan ske i ett land under ett ekonomiskt dåraktigt ledarskap. De händelser som utspelade sig i samband med det som kommit att betecknas som den svenska bankkrisen har inneburit den största politiska förändringen sedan andra världskriget eftersom en stor del av den svenska företagsamheten har försvunnit utomlands.

Mycket av det som skedde under bankkrisen 1987 – 1993 är fortfarande höjt i dunkel. Till detta bidrar statliga myndigheters användning av sekretesslagen – en lag som används för "selektiv mörkläggning" av dunkla kapitel i vår historia.

Tack vare politiskt maktskifte har Sverige fortfarande inte blivit lika ekonomisk förstört som Zimbabwe. Men den fråga jag gärna vill ställa till Fredrik Reinfeldt är hur den nya regeringen tänker agera, för att ge alla de oskyldigt företagare som drabbades under bankkrisen upprättelse, för att på nytt få företagsamheten att blomstra i Sverige ?

Till skillnad mot Zimbabwe är ju Sverige ett demokratiskt land där lagar och förordningar måste följas.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida