[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Absolut makt korrumperar absolut"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 22 maj 2006

När man lägger ett bandage över ett nationellt sår börjar det infekteras. Det är vad som har hänt i Sverige där den svenska regeringen fortfarande vägrar att utreda vad det var som hände under den svenska bankkrisen 1987 – 1993, trots att riksdagens redan har beslutat att en oberoende utredning skall tillsättas för att utreda vad det var som hände.

I det längsta håller både moderater och socialdemokrater emot för att utreda vad som skedde under bankkrisen, eftersom det var bägge dessa partier som var mest inblandade. Politikerna gör som strutsen, stoppar huvudet i sanden, och hoppas att stormen skall bedarra.

Men där har man misstagit sig ordentligt. Själv har jag redan hunnit skriva 4 böcker om hur bankernas behandlar sina kunder. Det har också Lars Ohlson gjort. Det senaste som har hänt är att författaren och journalisten Hans–Göran Björk också skrivit en hel bok ”om konsten att sänka skepp” och hur den statliga Nordbankens (numera Nordea) kamp mot ett stort rederi under bankkrisen, som var ett av de många företag som tvingades i konkurs, bara för att Nordbanken var på obestånd.

Trots att den kvarvarande industrin går på högvarv blir det inga nya jobb. Enligt färska siffror har det senaste året ytterligare 3.000 jobb försvunnit från industrin. Totalt har nästan 60.000 anställda fått lämna sina jobb sedan förra högkonjunkturen. Ändå vill man inte utreda orsaken, som går att spåra tillbaka hur företagen behandlades under bankkrisen.

Efter företagens omilda behandling av bankerna under krisen fortsätter antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin att minska. Bara under förra kvartalet var 600 färre sysselsatta jämfört med samma period i fjol, visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån. Enbart på företagen inom verkstadsindustrin, som sysselsätter ungefär hälften av de anställda inom svensk tillverkningsindustri, har 3.000 jobb försvunnit bara under det senaste året.

Kanske är det inte så konstigt att företagare blir rädda för att investera när vare sig politikerna eller rättsväsendet bryr sig om att försvara landets företagare. Hur bankerna obehindrat tillåts förtala och kränka de företagare man befinner sig i tvist med i olika olagliga ”kränkarregister” har bankdirektören Lars Traneflykt i många inlägg riktade direkt till de politiska ledarna och på Bankrättsföreningens välbesökta hemsida, utan att någon av politikerna verkar bry sig.

Att svenska domstolar inte längre fungerar som de borde är det inte bara jag själv som hävdar. Självaste Justitiekanslern, Göran Lambertz, hävdar att domstolarna de senaste 15-20 åren successivt släppt på noggrannheten i bevisprövningen. Det är detta jag själv kritiserar domstolarna för i mina böcker. När man inte ens prövar vilken bevisning bankerna haft när man sade upp krediterna för 60.000 skötsamma företagare under bankkrisen, visar detta tydligt att domstolarna i praktiken upphört att fungera.

Orsaken till att domstolarna inte fungerar som de borde, går att söka i juristutbildningen, hävdar Lambertz. Själv vidhåller att det är lagarnas politiska förarbeten, som gör att domstolarna tror att det inte längre är nödvändigt att följa vad som står i lagboken.

Lambertz delar min uppfattning att i dag bryr man sig inte längre om rättssäkerhetsfrågorna som man gjorde för 20–30 år sedan. Det borde det göra, för rättssäkerhet är något som måste vinnas på nytt, varje dag.

På det sättet som företagarna behandlades i vårt land under bankkrisen är det högst osannolikt att Sverige kommer att få fram nya världsledande företag inom tillverkningsindustrin. I takt med att både företagen och ägandet försvinner utomlands, försvinner också forskning och jobben.

Det är innovationspolitiken som ska ge tillväxt och välstånd. Men det kan bara ske om företagare och innovatörer behandlas på ett korrekt sätt av banker och politiker. Den innovationsstrategi som måste tillämpas, är att på bästa sätt skydda företagen från både klåfingriga banker och politiker.

Självfallet måste den absoluta maktkorruption som både bankerna och politikerna visade mot företagen under bankkrisen beivras. Det är dags för räfst och rättarting ! Det kan inte vara rimligt att de aktörer som jag, Lars Ohlsson och Hans–Göran Björk redan avslöjat och namngett i våra artiklar och böcker fortfarande går fria, medan alla de företagare och privatpersoner som oskyldigt drabbades under krisen fortfarande inte har fått någon som helst upprättelse.

Sveriges nationella sår blöder. Varför är det ingen som försöker stoppa blodflödet ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Informera en kollega:

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida