[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Omänsklig behandling
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 7 april 2006

I min senaste bok: ”Härdsmälta” (Bankrättsföreningen, 2005) har jag bl a redogjort för den omänskliga behandling den 76 – årige fången, läkaren och politikern Alf Enerström blir utsatt för år efter år på Mariebergskliniken i Kristinehamn, utan att han har någon möjlighet att försvara sig.

Jag har också berättat om en del av de provokationer och politiska förföljelser som Enerström tidigare blivit utsatt för, eftersom han och hans hustru Gio Petré under många år agerat politiskt genom att kritisera den socialistiska regeringen och den mördade statsministern Olof Palme, för hans politiska gärning.

Sådant väcker ont blod. Straffet för Enerströms politiska engagemang, efter en skenrättegång där Enerström inte ens fått välja sitt eget ombud, tvingas han han nu tillbringa all sin tid, inlåst på psykavdelningen i Kristinehamn, där han sedan länge tvångsvårdas. Den 13 mars i år hölls det senaste mötet på avdelning 33 där han vistas. Enerström fick då beskedet att tvångsmedicineringen skall fortgå ytterligare två år, trots att man vet att ”behandlingen” kan få dödliga konsekvenser, om den får fortsätta.

De läkare utanför sjukhuset som har tagit del av sättet som Enerström behandlas på är minst sagt upprörda över den tortyr han utsätts för. Haldon och Cisordinol bör aldrig användas mot patientens vilja, om det inte handlar om farlighet. Antingen patienten är farlig för sig själv eller för andra, vilket inte är fallet i Enerströms ärende.

Läser man patientjournalen och rättsläkarintyget så finns det ingenting som ger vid handen att Enerström skulle vara farlig eller våldsam, vare sig för sig själv eller för andra. I de lägen där han tvingats försvara sig, har han blivit provocerad och tvingad att försvara sig för att inte själv bli utsatt för fysiska våldsangrepp .

De överläkare inom psykiatrin i Sverige som Enerströms nuvarande ombud varit i kontakt med varnar för de farliga biverkningar som kan följa om medicineringen får fortsätta utan att någon ingriper. Patienten kan få bestående hjärtfel med förkammarflimmer. Han kan drabbas av outhärdliga smärtor i lederna och hjärtklappning.

Därför måste, enligt mitt förmenande, behandlingen genast avbrytas. Läkare borde inte tillåtas sjukskriva personer utan medicinsk diagnos, eller att tvångsmedicinera som man nu gör utan någon riktig analys av effekterna för patienten. Läkarna på Mariebergskliniken i Kristinehamn tycks ha glömt bort läkaretikens grundläggande regler som utformades av Hippokrates. Den föreskriver att ” en läkares första plikt är att inte skada”

Doktor Alf Enerström är en av Sveriges mest erfarna läkare och har insikter om det mesta som rör den mänskliga kroppen utsätts nu för tortyr som inte kan utföras annat än på uppdrag av det etablerade politiska ledarskapet. Fallet Eneström påminner om hur man behandlade politiskt oppositionella i det gamla Sovjetunionen.

Bakgrunden i Enerströms fall har han blivit dömd till rättspsykiatrisk vård, sedan man i november 2003 bryter sig in i hans politiska högkvarter på Norr Mälarstrand i Stockholm.

Han tvingas försvara sig genom att skjuta pistolen ur angriparens hand. Att straffa offret i stället för angriparen , brukar kallas för inverterad rättsskipning.

Själv uppfattar jag tvångsmedicinering av en helt frisk människa som den värsta sorts misshandel, som självfallet borde beivras och stoppas med alla medel. Men i dag har Enerström lika små möjligheter att försvara sig som de politiska fångarna under Stalins skräckregim.

Elmar Herterich, f d chefläkare vid Karsuddens Psykiatiriska sjukhus anser i ett utlåtande från 2005, att tvångsmedicinering endast kan vara berättigad med anledning av beteenden som är uttryck för sjukdom och innebär faror i samband med allt dominerande, inte kontrollerbara maniska tendenser. Några sådana har Enerström aldrig uppvisat.

En kritiklös, tvångsvis användning av fel medicin medför i många fall en förstärkning av patientens motvilja och motstånd, om det inte lyckas att motivera patienten genom förmedling av insikt och egen medverkan, anser Elmar Herterich.

Den fråga som jag vill ställa är om politikerna tror att det går att medicinera bort motviljan mot en politik man inte själv delar. Det tror inte jag. Jag tror inte heller att läkarna på Mariebergskliniken, vilka tvångsmetoder man än använder sig av, nu förmår den 76-årige Alf Enerström att byta politisk åsikt.

Därför bör Enerström snarast frisläppas då det enda brott han kan tänkas begått är att ha bestämda politiska uppfattningar, som inte verkar delas av den socialistiska regeringen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida