[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Lag och oordning
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 5 september 2005

Nu börjar till och med den liberala morgontidningen Dagens Nyheters (DN 2005-09-02 ) ledarskribent Malin Siwe reagera för att svenska domstolar dömer politiskt i stället för vad som står i lagen. Det gäller domaren vid Högsta domstolen, Leif Thorsson som köpt sex av en prostituerad 19-årig manlig gymnasieelev. Han får behålla sitt jobb, trots att sexköp är förbjudet i Sverige.

Medan Justitiekanslern Göran Lambertz lät Thorsson behålla jobbet får en hovrättsassessor som köpt sex på den förtäckta bordellen Solsippan i Malmö sparken. Händelsen har fått de flesta att reagera. Domare skall tänka med skallen tänker i stället för med snoppen, anser man.

Varför skall de politiskt valda domarna som begår brott under sin ämbetsperiod i högsta rättsinstans få sitta kvar, medan lägre tjänstemän i tingsrätten får sparken för samma brott ?

Sättet att döma olika för samma brott är naturligtvis orimligt. Medan den ena domaren får sitta kvar i orubbat bo, med hjälp av självaste justitiekanslern, får den andra avsked med omedelbar verkan av Statens ansvarsnämnd.

Många utländska bedömare anser att det är orimligt att kriminalisera sexköp som i olika former är tillåtet i de flesta länder i den fria världen. Det anser också Ordföranden i Högsta domstolen Bo Svensson som gick in och försvarade sin kollega Leif Thorsson i ett officiellt uttalande om att ”djupa kunskaper i det ämne som man skall döma inte är till någon nackdel i arbetet”.

Men sexköp är inte det enda fallet där domstolarna dömer olika. Köp av skalbolag anses i regel olagligt när det sätts i system och tillämpas av mindre bolagsidkare, som straffas hårt för dessa förseelser. Samma sak betraktas som lagligt, när större börsnoterade bolag och statliga företag själva gör omfattande skalbolagsaffärer, med samma uppenbara syfte för att minska skatten.

Företrädaransvaret gäller bara för mindre bolag som går i konkurs och inte hinner betala in sina skatteskulder i tid. Då kan både ledning och styrelse bli personligen betalningsansvariga. För större börsnoterade bolag som kommer på obestånd får nästan aldrig några konsekvenser.

Det var vad som hände under den svenska bankkrisen 1987 – 1993 när krisbankerna var på obestånd. Såväl ledning som styrelse för både Gota Bank som Nordbanken slapp undan allt skadeståndsansvar, trots att de drev bankerna vidare när de var på obestånd.

Ledningen för gamla Nordbanken, som sedan bytte namn till Nordea, fick i stället mer än 60 miljarder från staten för att reda upp sin obeståndssituation. Den gamla ledningen som fick sparken belönades i stället med frikostiga fallskärmsavtal, för att de skulle landa mjukt. Trots att de drivit banken vidare efter det att den var på obestånd den 1 februari 1990.

Sedan anställdes Hans Dahlborg som ny chef för Nordbanken 1991. Han blev ordförande i banken, sedan han lurat både aktieägarna och staten om bankens ekonomiska situation 1991.

Det är en illusion att svenska domare är självständiga. Fortfarande måste det anses kränkande att så låga skadestånd betalas ut för grova brott. Domarna använder sig fortfarande av tabeller om skadestånd som försäkringsbolagen upprättar, i stället för hur basera beloppet hur stor skada som har skett.

De flesta företagare som orättfärdigt blev fråntagna sina företag under bankkrisen har fortfarande inte fått några skadestånd. Uppklarningsprocenten för anmälda brott är bara 10 procent i Sverige.

Nyligen erkände rikspolischefen att polisen i sin statistik över uppklarade brott inräknar flera typer av avskrivna anmälningar om brott som polisen inte ens brytt sig om att utreda ordentligt. Sverige placerar sig därför lägst på listan över uppklarade brott bland jämförande länder.

De svenska domstolarnas oavhängighet försvann i 1975 års grundlag. I den nya grundlagen lyckades man ta bort dömandets särställning. Sedan var det lätt för politikerna att förvandla domstolarna till i princip regeringens underordnade myndighet, med principlöshet och oordning som följd.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida